Tapiolan seudun vihreät haluaa turvata alueen lapsille terveelliset ja turvalliset lähikoulut ja päiväkodit. Alueelle on pikaisesti järjestettävä pysyviä väistötiloja, jotta sisäilmaongelmaiset koulut voidaan korjata hallitusti.

Maanantaina kaupunginhallituksessa vaihteeksi lyhyempi lista. Käydään läpi tilinpäätöksen ennakkotieto, hyväksytään Tapiolan keskuksen kaavasta toinen pala ja annetaan hallinto-oikeudelle lausunto kaupungintalon suojelematta jättämistä koskevaan valitukseen. Asiat avattuna alla, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta II / 2014 (Kv-asia) Seuraavat projektit ja toimenpiteet ovat olleet vuoden 2014 keskeisimpiä tuloksia ohjelmissa: Elinvoimaa ikääntyville -ohjelma Viikoittaiset kauppakeskuskävelyt ovat käynnistyneet hyvin ja tavoittaneet ikääntyviä. Kävelijät ovat tutustuneet toisiinsa ja jotkut heistä ovat ystävystyneet kävelyn ohessa. Kestävän kehityksen ohjelma Syksyllä 2014 nykyiset ilmastotoimet arvioitiin kustannusvaikuttavuuden perusteella ja tätä tietoa hyödynnetään kevään aikana…

Tämänpäiväisen lautakunnan isoin asia, myös kerrosneliöissä, oli Vermon alueen hyväksyminen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Alla minun ja Risto Nevanlinnan tilalla kokouksessa olleen Henna Partasen kokousraportti. Infossa käytiin läpi Espoon puurakentamisen edistämisohjelmaa ja meille esiteltiin mm. puurakentamisen elementtitaloja ja niiden turvallisuutta. 3…. Read More

Tässä kevätkauden viimeisen kaupunginhallituksen kokouksen esityslista avattuna. Lista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Asunnot Oy:n otettaville lainoille perusparannusta varten kohteissa: Soukankuja 9, Porttiniityntie 14 ja Solmukuja 2 (kv-asia) Espoon Asunnot Oy anoo, että Espoon kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen suoritettavan kilpailutuksen perusteella otettaville Espoon Asunnot Oy:n (Soukankuja 9) 4 700 000 euron, (Porttiniityntie 14) 7 700 000 euron ja (Solmukuja 9) 2 780 000 euron määräisille lainoille (yhteensä 15 180 000 euroa). Nämä ovat korjaushankkeita, kaikkien kiinteistöjen osalta kyseessä on ensimmäinen laaja perusparannus. – Eronpyyntö…

Ohessa viime viikon keskiviikkona 19. maaliskuuta pidetyn kokouksen asiat. Kokouksessa olivat läsnä Kirsi Louhelainen ja Risto Nevanlinna. Kokouksen asialista löytyy täältä (PDF). 3 Ahertajankulma, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 32 §), alue 211401, 12. kaupunginosa Tapiola Kerrostaloasumista Tapiolaan… Read More

Espoon Vihreät ovat tyytyväisiä pikaraitiotien eli Raide-Jokerin uuteen linjaukseen Leppävaarasta Kehä I:n vartta Otaniemeen. Tehokas poikittainen raideyhteys vahvistaa seudullisesti merkittävän opiskelu- ja työpaikkakeskittymän saavutettavuutta niin Otaniemessä kuin Keilaniemessäkin.

Kaupunginhallituksen syksy pyörähtää käyntiin maanantaina. Listalla mm. valtuustokysymys autopaikoista, nuorten toimintakeskus Vamoksen perustaminen sekä lausuntoja erilaisiin valituksiin. Ohessa esityslista kommentein, kokonaisuudessaan se löytyy täältä. – Edustajien nimeäminen Suomen Kuntaliiton asettamaan neuvottelukuntaan Suomen Kuntaliiton asettamaan metropolialueen ruotsinkielisiä palveluita seuraavaan neuvottelukuntaan nimetään kaksi Espoon kaupungin edustajaa (joko virkamiehiä tai luottamushenkilöitä). Jostain syystä asiaa ei ole pohjustettu paikkajakotoimikunnassa.

Helsingin sanomat 11.6.2013 Espoossa selvitetään, pitäisikö bussin 550 tulevaisuudessa korvaavan raide-Jokerin ajaa Tapiolan sijasta Otaniemeen. Tähän asti ratikka on linjattu kulkemaan Laajalahden omakotitaloalueen kautta Tapiolaan Otaniemen ohi. Espoon kaupunginhallitus päätti selvittää myös mahdollisuuden ajaa Kehä I:n vartta Otaniemeen ja sieltä mahdollisesti Tapiolaan. Nyt onkin oikea aika selvittää reittivaihtoehdot vielä kerran, jotta hanke saadaan viimein eteenpäin.

Raide-Jokeri Otaniemeen?

Länsiväylä 8.6.2013 Kaupunginhallitus kehotti 3.6. kokouksessaan jatkoselvittämään vaihtoehtoa, että Raide-Jokeri kulkisi Leppävaarasta Tapiolan sijaan tai lisäksi myös Otaniemeen. Asiaa on selvitetty kolmen konsultin voimin ja tulokset ovat sen verran lupaavia, että työtä kannattaa jatkaa. Linjaamalla Raide-Jokeri Kehä I:n vartta Otaniemeen saataisiin reitille enemmän matkustajia. Tämä linjaus palvelisi nykyisen Bussi-Jokerin tapaan Aalto-yliopiston ympärille voimakkaasti kehittyvää työpaikka-

Ensi maanantain kokouksessa tällä kertaa lyhyempi lista. Isoimpana asiana selvitys Raide-Jokerin linjaamisesta Tapiolan sijaan Otaniemeen, tai tässä vaiheessa kyllä vasta jatkoselvityksestä päättäminen. Asiasta tarkemmin tuolla listan lomassa. Lista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Valtuustokysymys etnisestä syrjinnästä rekrytoinnissa (Kv-asia) Perussuomalaisten Simon Elon kysymys, joka perustuu yksittäiseen rekrytointitapaukseen, jossa hakijan etnistä taustaa oli käytetty rekrytointiperusteena ilman että se