(Espoon vihreä valtuustoryhmä tiedote 3.12.2010)Vihreät ovat tyytyväisiä, että budjettisovussa on painotettu homekoulujen korjauksia. Jatkossa rakennus- ja korjaushankkeiden kosteusvalvonta tehdään entistä tarkemmin, jotta koulujen homevaurioita voidaan ehkäistä. – Vanhuksia on yhä enemmän, ja jokainen heistä ansaitsee inhimillisen hoidon. Neuvotteluissa… Read More

(Espoon Vihreät tiedote 15.11.2010)Espoon Vihreiden valtuustoryhmä julkaisi tänään valtuutettujen sidonnaisuustiedot verkkosivuillaan. Luottamushenkilöiden on avoimuuden ja luottamuksen nimissä tärkeää kertoa sidoksistaan ja erityisesti niiden jotka päättävät hankinnoista, kaavoituksesta ja rakentamisesta. – Oikeusministeri Tuija Brax on tehnyt tässä paljon töitä… Read More

(Johanna Karimäki Tiedote 6.11.2010)Vihreät esittävät budjettineuvotteluissa, että Espoon on aloitettava mahdollisimman pian lyhyemmät vuorovälit Leppävaarasta Espoon keskukseen mahdollistavan kaupunkiradan rakentaminen. Rakentaminen voidaan aloittaa kaupungin omalla rahoituksella, kuten kehä I kohdalla on tehty, ja valtio maksaa osuutensa jälkikäteen. Vihreiden… Read More

(Espoon Vihreät Tiedote 25.10.2010)Espoon vihreiden valtuustoryhmä käsitteli toimialajohtajan valintaa kokouksissaan 11. ja 18.10. Valtuustoryhmän enemmistö päätyi äänestyksen jälkeen Nina Knaapilan kannalle. Espoon toimintatapa johtajanimityksissä eroaa muista suurista kaupungeista – Kaikissa Suomen suurissa kaupungeissa kaupunginjohtajat valitaan avoimen poliittisesti, joko… Read More

(Vihreä valtuustoryhmä tiedote 18.10.2010) Espoon vihreä valtuustoryhmä päätyi Espoon kaupungin liiketoimintajohtajan valinnassa Nina Knaapilan kannalle. Valtuustoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 18.10. Knaapilan erityisiä vahvuuksia olivat ryhmän mielestä Espoon kaupungin ja julkisen sektorin tuntemus, pks-seudun asioiden tietämys ja pitkä poliittinen… Read More

(Espoon Vihreät tiedote 25.5.2010) Vihreät haluaa säilyttää palvelut Espoon omissa käsissä. – Haemme avoimesti ammattitaitoista liiketoimintajohtajaa. Haluamme kehittää Espoon palveluita. Tähän tarvitaan johtajia, joilla on visio Espoon palvelujen kestävästä kehityksestä. Tarvitaan ennakkoluulottomuutta, näkemystä ja pätevyyttä. Tiukka taloudellinen tilanne… Read More

(Espoon Vihreä valtuustoryhmä tiedote 13.1.2010) Espoon Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana jatkaa metsänhoitaja, Account Manager Nina Knaapila. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Johanna Karimäki ja toisena  maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Tiina Elo. Vihreät on yhdellätoista valtuutetulla Espoon, Suomen toiseksi suurimman kaupungin,… Read More

(Vihreä valtuustoryhmä tiedote 9.11.2009) Vihreiden valtuustoryhmä vaatii, että Espoon on panostettava vuoden 2010 talousarviossa erityisesti ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan juustohöyläsäästöjen sijaan. – Joukkoliikenne on säilytettävä vähintään nykytasolla, jotta se tarjoaa todellisen vaihtoehdon oman auton käytölle. Vain näin… Read More

(Tiedote Espoon Vihreät 27.5.2009) Espoon Vihreät vaativat Espoon päätöksentekoon avoimuutta. Espoon Vihreät ehdottavat kaupunkiin pormestarimallia, jossa kaupunkia johtaa määräaikainen, valtuutetuista valittava pormestari. – Asukkaiden tahdon pitää näkyä myös kaupungin ylimmän johdon nimityksissä. Kahden lautasen malli ei käy sen… Read More

(Espoon Vihreät tiedote 8.1.2009) Espoon Vihreiden paikkajako syntyi hyvin sopuisasti eilen pidetyssä yleiskokouksessa, jossa jäsenistä koostuva yleiskokous hyväksyi paikkajakotoimikunnan perusteellisen esityksen pienin muutoksin. Valintoihin vaikuttivat ehdokkaiden toiveet ja äänimäärä sekä tavoite saada jokaiseen lautakuntaan sekä kokemusta että uusia… Read More