Esteellisyyttä on monenlaista toimintarajoitteesta ja vammasta riippuen. Palvelut ja ympäristö toimivat kaikille, kun ne toimivat vanhuksille ja vammaisille. Esteettömyyteen ei yleensä kiinnitetä huomiota silloin, kun se toimii esim. katukivet on viistottu niin kävely- kuin pyöräreiteillä, portaiden vieressä on oikeanlainen luiska rollaattorilla käveltäväksi tai lastenvaunuja työnnettäväksi, ovi avautuu automaattisesti kauppakassien kanssa, portaiden reunat on merkitty näkyvästi jne.
Vammaisia henkilöitä on n. 10 % kaupungin asukaista. Erityisten esteettömyyden tarvitsijoiksi katsotaan vammaisten asukkaiden lisäksi myös kaikki 75 vuotta täyttäneet, heitä on Espoossa 6,3 % kaupunkilaisista. Lisäksi mm. lapsiperheet lastenvaunujen kanssa hyödyntävät esteettömiä reittejä ja lähipalveluita.

Esteettömien asuntojen ja asuinympäristöjen tarve Espoossa kasvaa asukasmäärän kasvaessa ja ikääntyessä. Esteettömyyden toteuttaminen jo suunnitteluvaiheessa tulee halvemmaksi kuin jälkikäteen korjaaminen. Senioriasuntoja ja elä ja asu -seniorikeskuksia on suunniteltu mm. mäkien laelle ja sijainteihin, jonne ei pääse ilman omaa autoa tai kuljetuspalvelua. Isolla inva-taksilla ei mahdu Isossa Omenassa parkkihalliin, koska tätä ei huomioitu suunnittelussa. Lisäksi kaikki käyttäjäryhmät eivät pysty hyödyntämään kaupungin kiinteistöjä, jos ne eivät sovellu pyörällisille apuvälineille.

Espoossa on oma esteettömyysohjelma 2017–2020, jonka tavoitteena on Espoon kehittäminen, palveluiden tuottaminen, rakentaminen ja korjaaminen siten, että ne ovat kaikille asukkaille mahdollisimman esteettömiä. Vammaisneuvostolla on ollut oma Rakennetaan kaikille -työryhmä, jonka tavoitteena on vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että rakennettu ympäristö- ja julkinen liikenne on esteetöntä. Mielestämme tätä esteettömyysohjelmaa ja työryhmien toimintaa tulee jatkaa sekä kehittää, jotta saamme varmistettua esteettömyyden toteuttamisen rakennushankkeiden yhteydessä.

Markku Ruotsalainen ja Mika Levänen

Blogi on Espoon Vihreiden vaaliblogien sarjaa.
Kirjoittajat ovat ehdolla Vihreiden listalta kesäkuun 2021 kuntavaaleissa.