TaVi (Tapiolan seudun Vihreät) järjesti perjantaina 26.4. home- ja sisäilmaongelmia käsittelevän tilaisuuden Aarnivalkean koululla. Puhujiksi paikalle saimme asiantuntijavieraaksi tekniseen isännöintiin ja rakennusvalvontaan perehtyneen Arto Helmisen ja kaupungin luottamushenkilöstöstä kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Tiina Elon (vihr). Kiitos heille informatiivisista tietopaketeista. Paikalla oli lisäksi yleisöä, jonka joukossa oli niin vihreissä toimivia kuin koulujen opettajia ja oppilaiden vanhempia.

Arto Helminen kertoi kattavasti korjausrakentamisen ongelmakohdista. Hän painotti, että korjausrakentamisessa sisäongelmia aiheuttavien syiden löytäminen on tärkeää. Usein kuitenkin korjataan seurauksia. Helmisen mukaan esimerkiksi 55 prosentissä pientalojen märkätiloista ja 45 prosentissa kerrostalojen kylpyhuoneista on vaurioita, jotka vaatisivat korjausta.

Helminen toi esiin useita rakentamiseen liittyviä ongelmia. Monimutkaiset rakennustekniset ratkaisut tarkoittavat käytännössä usein sitä, että virheiden tekemisen todennäköisyys kasvaa. Aliurakointiketjuttamisen kriittinen kohta on siinä, että kaikkien ketjun silmukoiden tulisi olla yhtä vahva. Laatujärjestelmiä tehdään joissain tapauksissa yliolkaisesti paneutumatta asioihin kunnolla. Vastuuta ei aina oteta vaan se vieritetään toisille, esimerkiksi tilaajalle.

Vesiputkisto ja -eristeet ovat oma kysymyksensä. Putkiremonttien tekemistä pelätään ja siirretään, koska ne ovat kalliita ja edellyttävät asukkaiden siirtymistä evakkoon. Vesijohtoputkien pinnoitukset epoksilla vaativat tarkkuutta, sillä epoksin sisältämän amiinin ja kovettimen sekoitussuhteen tulee olla tarkalleen oikea, jottei synny bisfenoli-A:ta, joka on voimakkaasti syöpää aiheuttava aine. Rakennusten betonirakenteiden tulisi kuivua riittävän kauan, jottei niihin jää kosteutta, mikä taas ei aina toteudu tällä nopean rakentamisen aikakaudella. Vesieristeet ovat heikkoja ja joskus jopa olemattomat, ja kylpyhuoneiden altaiden vaihduttua suihkuiksi kylpyhuoneet vaativat jo lattiaeristeiltä enemmän kuin allaskaudella, jolloin allas suojasi osaltaan lattiarakenteita pitäen veden altaassa ja putkistossa. 1980-luvun muovimatot eivät enää täytä tämän päivän vesieristyksen vaatimuksia.

TaVin Kirsi Louhelainen toi esiin sisäilman laatutarkastusten ongelmat. Tutkimukset tehdään otoksina eikä koko tutkittavalta tai ongelma-alueelta. Laatutarkastukset antavat vain suuntaa eivätkä lopullisia vastauksia. Tutkimukset eivät ota huomioon kaikkia mikrobeja.

Helmisen mukaan sisäilman osalta pitäisi huolehtia etenkin ilmanvaihdon tasapainosta. Poistoilma ei saisi olla suurempi kuin tuloilma. Suodattimet tulisi vaihtaa säännöllisesti. Ylipainekaan ei ole hyväksi, sillä lämpimällä helteellä sisään tuleva ilma sisältää paljon nestettä, joka tiivistyy seiniin ulkoilmaa kylmemmissä huoneissa ja aiheuttaa kosteusvaurioita. Ylipaine on kuitenkin parempi kuin alipaine. Paras on kuitenkin tasapainottaa ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat. Ilmanvaihdon lisäksi esimerkiksi rakennusmateriaalin riittävästä suojaamisesta rakennusvaiheessa tulisi huolehtia. Jos esimerkiksi rakennusvillat makaavat suojaamattomana ulkona, niissä alkaa jo siinä vaiheessa mikrobien ja homeitiöiden muodostuminen.

Tiina Elo kertoi puolestaan kiitettävästi siitä, mitä Espoossa ollaan tekemässä sisäilmaongelmille. Niiden korjaaminen on kallista, haasteellista, ja haaste koskee lukuisia kohteita. Valtaosa rakennuksista on kuitenkin hyvässä ja terveellisessä kunnossa. Ongelmakohteista ei kuitenkaan ole kattavaa luetteloa. Päiväkotien ja koulujen osalta on tehty jonkin verran priorisointeja. Kohteita on kymmeniä, joista alle kymmenessä on vakava ongelma.

Sisäilmaongelmaan on tartuttu erityisesti koulujen osalta. Ongelmia on niin vanhassa Poliisiopistossa, Auroran koulussa, Kirstin koulussa, Kalajärvellä, Haukilahdessa, Niipperissä, Jousenkaaressa, Kilossa, Viherlaaksossa kuin Veräjäpellossa. Lisäksi illan keskustelun aikana otettiin esiin Tapiolan koulu sekä sen väistötilat Otaniemen Miestentiellä.

Tiina Elon mukaan ongelmia asioiden hoitamisessa aiheuttavat muun muassa sisäilmaongelmien suuri määrä, väistötilojen puute, hallinnollisen prosessin raskaus ja painotus uudisrakentamiseen peruskorjauksen sijaan. Jotain on kuitenkin tehtykin, vaikkakaan ei riittävästi. Päätöksenteon perustana ovat budjetti ja investointiohjelma. Lisäksi vuonna 2008 valtuusto myönsi noin 100 miljoonan euron lainatakauksen tiettyjen koulujen korjaamiseen.

Tila- ja asuntojaosto Tiina Elon johdolla pyrkii edistämään parhaansa mukaan sisäilmaongelman hoitoa julkisissa rakennuksissa. Lyhyen toimintakauden alun aikana jaosto on jo ehtinyt edellyttää Tilakeskukselta toimenpideohjelman valmistelua ja kiinnittämään erityistä huomiota Tapiolan koulun tilanteeseen Otaniemen väistötiloissa.

Tapiolan koulun tilanne Otaniemen väistötiloissa puhututti yleisöä. Väistötilojen korjaukseen on jo Tiina Elon mukaan ehditty investoitu yli 3 miljoonaa euroa, mutta oppilaat ja opettajat oireilevat edelleen. Noin 75 prosentin opettajista ja noin 20 prosentin oppilaista epäillään oireilevan homeongelman takia. Tapiolan koulu on valmis vasta vuonna 2016.

Opettajia ja oppilaiden vanhempia asia huolestuttaa, kun he joutuvat elämään epävarmuudessa tulevaisuuden kouluratkaisusta ja omasta tai lastensa terveydestä. Osa tuntuu menettäneen luottamuksensa siihen, löytyykö onnistunutta ratkaisua ollenkaan. Osa kokee, että heiltä on pimitetty oikeus osallistua päätöksentekoon eikä heidän sanaansa ole kuultu eikä haluttu kuulla. Osan mukaan opettajia on jopa kielletty kommentoimasta asioita julkisuudessa, mikä ei vastaa parasta käytäntöä. Yleisöstä kommentoitiin myös, että jättämättä kuulematta tilojen käyttäjiä esimerkiksi osa koulujen erityisopetustiloista suunnitellaan väärin, ja lopulta kalustetoimittajat joutuvat yrittämään paikkailla sen, minkä voivat.

Tila- ja asuntojaosto on tiukan paikan edessä, kun se joutuu miettimään vaihtoehtoja vielä kolmeksi vuodeksi oppilaille ja opettajille – voivatko he edelleen jatkaa Miestentiellä vai pitääkö heidät sijoittaa jonnekin muualle?

 

Tiina Hofström

Varapuheenjohtaja, Tapiolan seudun Vihreät

E-mail: thofstrom@gmail.com