Tiina Elo sai neuvoteltua ilmastonmuutoksen torjunnan kaupunkisuunnittelulautakunnan lautakuntasopimukseen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi siten, että asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan konkreettisin mittarein.

Tiina Pursulan johdolla ympäristölautakunta valmisteli uuden, edellistä tiukemman ja konkreettisemman ilmasto-ohjelman Espooseen.