Suomessa ja Euroopan unionissa vannotaan teknologisten innovaatioiden nimeen. Juhlapuheissa uusi teknologia pelastaa Suomen ikääntymiseltä, EU:n talouslamalta ja maapallon ilmastonmuutokselta.

EU investoikin tänä vuonna yli seitsemän miljardia euroa tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, mikä on kuitenkin vain murto-osa verrattuna kansallisiin tukiin, joita EU:n jäsenvaltiot antavat tutkimus- ja kehitystoiminnalle.

Miljardisatsausten käytännön hyödyt ovat jääneet vähäisiksi. Esimerkiksi integroitujen piirien tutkimukseen ja kehittämiseen on investoitu Euroopassa valtavia summia julkista ja yksityistä rahaa, mutta se ei ole kohentanut Euroopan mitätöntä asemaa maailman mikropiirimarkkinoilla.

Yhtenä Suomen ja Euroopan innovaatiopolitiikan ongelmana on vanhentunut innovaatiokäsitys. Klassisen määritelmän mukaanhan innovaatio on tekniseen keksintöön perustuva uusi kaupallinen tuote. Tämä määritelmä on nähtävissä esimerkiksi Aalto-yliopiston kokoonpanossa: TKK toimittaa teknisen keksinnön, HSE kaupallistaa sen, ja TaiK huolehtii tuotteen muotoilusta. Aallon työnimenähän oli nimenomaan innovaatioyliopisto.

Todelliset innovaatiot eivät ole kuitenkaan teknologisia, vaikka monen innovaation taustalla on toki myös uutta teknologiaa. Sen sijaan ratkaisevia ovat sosiaaliset ja prosessi-innovaatiot. Ei esimerkiksi Henry Fordin suuri oivallus ollut liukuhihna vaan fordismi, uusi toimintatapa, uudenlainen organisaatio, joka hyödynsi teknologiaa uudella tavalla.

Etenkin tietotekniikka on tuottanut innovaatioiden etsijöille monta pettymystä. Hintavat tietojärjestelmäinvestoinnit eivät aina olekaan parantaneet työn tuottavuutta tai laatua, vaan joskus jopa heikentäneet niitä. Vasta kun uutta tietotekniikkaa on käytetty osana organisaation toimintatapojen muutosta, todellisen innovaation mahdollistajana, investointi on alkanut kannattaa. Aina ei kuitenkaan tarvita edes uutta teknologiaa, usein jo vanhan toimintatavan kyseenalaistaminen riittää.

Aalto-yliopisto tarvitseekin neljänneksi pyöräkseen ihmisten ja organisaatioiden tutkimusta ja opetusta, psykologeja, sosiologeja ja yhteiskuntatieteilijöitä! Jonkun täytyy kysyä, mitä sillä hienosti muotoillulla tekniseen keksintöön perustuvalla uudella kaupallisella tuotteella tehdään! Miten se muuttaa meidän toimintaamme? Vasta silloin Aallosta voi kehittyä todellinen innovaatioinnovaatio, aidosti uusi tapa tehdä innovaatioita.

 Jyrki J.J. Kasvi