Espoon kaupunginhallitus päätti maanantaina kokouksessaan yksimielisesti
vetäytyä Apotti-hankkeesta. Sen sijaan Espoo aikoo jatkokehittää nykyisiä
järjestelmiä yhteensopivaksi Kanta-hankkeen ja kansallisen palveluväylän
kanssa. Nykyjärjestelmien korvaaminenkaan ei ole poissuljettu, mutta
hankkeet tullaan toteuttamaan modulaarisina, pienempinä kokonaisuuksina
tarpeiden mukaan. Apotti-päätös tulee valtuuston päätettäväksi 28.1.

Espoon Vihreät pitää Espoon päätöstä järkevänä. Apotti-hankkeessa on
suuria riskejä, jotka liittyvät ennen kaikkea järjestelmän hankintatapaan,
tekniseen kokonaisratkaisuun sekä puutteelliseen toimintatapojen muutoksen
hallintaan.

Päätös irtautua maakunnan yhteisestä hankkeesta ei ole helppo. Apotti on
hanke, jonka kaikki osapuolet toivovat onnistuvan. Terveydenhuollon
tietojärjestelmät ovat monin paikoin tiensä päässä ja tiedonsiirron
ongelmat todellisia. Tahto projektin onnistumiselle on vahva, koska
vaihtoehtoa ei ole ja toiveet ovat suuria. Yhdessä tekeminen kuulostaa
hyvältä ratkaisulta, mutta jos projektilla on näin heikot lähtökohdat,
yhteinen projekti ei ratko näitä ongelmia vaan tekee todennäköisestä
epäonnistumisesta entistä kalliimman.

Olennaista on kuitenkin kysyä: mitä tämä käytännössä merkitsee?
Apotti-hankkeen itsensä etenemiselle tuskin juuri mitään, kuten projektin
johto on jo kommentoinut. Espoon osalta asia on kuitenkin tärkeämpi.
Kannattaa pitää mielessä, että Apotin hylkääminen itsessään ei ole
ratkaisu: Espoon täytyy nyt miettiä itse se, miten tästä mennään eteenpäin.
Nykyjärjestelmien kehittäminen on välttämätöntä. Nykyisin Espoossa käytössä oleva asiakastietojärjestelmä Effica ei mahdollista saumatonta tiedonsiirtoa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Tärkeää onkin, että uusia järjestelmän osia kilpailutettaessa pidetään
mielessä fiksu ohjelmistonkehitystapa ja vahva projektiohjaus. Ja erityisen
tärkeää on, että Espoossa ei pysähdytä nyt lepäämään laakereille. Espoossa tarvitaan toimiva potilastietojärjestelmä, joka mahdollistaa kitkattoman
tiedonsiirron perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ja eri järjestelmien välillä. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös rahallista panostusta. Espoo säästää pitkän pennin
jättäytymällä Apotista. Myös oman järjestelmän jatkokehitys maksaa, ja tähän tulee olla valmis osoittamaan varoja.