Espoon Vihreät kiittävät työntekijöitä venymisestä tiukassa taloustilanteessa – Kaupungin tärkein voimavara on motivoitunut ja osaava henkilökunta

Espoon väkiluku kasvaa noin 4000 asukkaalla vuodessa. Se on viidessä vuodessa Heinolan kaupungin verran. Samaan aikaan henkilöstömäärän kasvu on  pidetty maltillisena tiukalla rekrytointipolitiikalla. Monissa yksiköissä tehdään siis töitä kasvavan työpaineen alla.

Taloustilanteen kiristyessä etsimme Espoossa keinoja kuroa umpeen vajetta kaupungin ensi vuoden talousarviossa. Kokoomus on esittänyt säästökohteiksi kaupungin henkilöstön irtisanomisia ja säästämistä maahanmuuttajien lastenvaunuhankinnoissa. Me Vihreät emme pidä näitä hyvinä vaihtoehtoina.

Espoon Vihreiden valtuustoryhmä haluaa kiittää kaupungin henkilökuntaa hyvästä työstä ja venymisestä tiukassa taloustilanteessa.

Kaupungin paras voimavara on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Haluammekin kannustaa kaupungin koko henkilöstöä tuottavuustalkoisiin. Luotamme osaamiseenne ja kykyynne toimia tasapuolisesti hankalissakin tilanteissa.

Tarvitsemme nyt tiukkaa taloudenpitoa kaikilla toimialoilla. Säästöjä syntyy, kun tunnustamme realiteetit, etsimme parhaita ratkaisuja sekä uusia toimintatapoja, siirrämme määrärahoja tarvittaessa joustavasti yli toimialarajojen ja kannustamme koko henkilökuntaa ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen. Hyvät ehdotukset ja ideat kaikilta ovat tervetulleita!

Espoon sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset per asukas ovat kymmenen edullisimman kunnan joukossa Suomessa. Lupaavia tuloksia toiminnan kehittämisestä on saatu muun muassa vanhuspalveluissa ja ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa ja hyviä esimerkkejä on varmasti muitakin.

Tiukassa taloustilanteessa joudumme varmasti vaikeiden valintojen eteen. Silloin asiantuntijuus, avoimuus, yhteistyö ja viisaus niin valmistelussa kuin päätöksenteossa ovat arvossaan.

Nyt tarvitaan virheiden etsimisen, syyttelyn ja uhkakuvien maalailun sijaan yhteistä suuntaa ja samaan tahtiin soutamista. Tätä työtä haluamme tehdä yhdessä kaupungin henkilökunnan ja asukkaiden kanssa.

Tiina Elo                                                              Inka Hopsu
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja       Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Espoon Vihreät ry.