Avoimuus_TiinaHelsingin sanomien uutinen Espoon liiketoimintajohtajan sidonnaisuuksista osoittaa, kuinka tärkeää on, että niin luottamushenkilöiden kuin johtavien virkamiesten sidonnaisuudet ovat julkisia.

Uudessa kuntalaissa esitetään, että keskeisten luottamushenkilöiden ja johtavien virkamiesten sidonnaisuudet on julkaistava. Toivottavasti eduskunta hyväksyy lain pian.

Vihreät ovat tehneet eduskunnassa työtä avoimuuden lisäämiseksi, ja itsekin olen myötävaikuttanut siihen, että sekä Espoon että seudullinen päätöksenteko on aiempaa avoimempaa. Mutta aiempaa avoimempi ei vielä riitä.

Uusi kuntalaki on hyvä alku. Työtä päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi tarvitaan myös sen jälkeen.

Ensimmäinen askel on saada kaikki tieto jo valmisteluvaiheessa avoimeksi. Samoin se, keitä lobbareita on kuultu valmistelussa ja minkä etujärjestöjen ehdotuksista muotoilut ovat peräisin.

Toiseksi päätöksentekijöiden on sekä tunnistettava että tunnustettava sidonnaisuutensa. Järjestöaktiivisuudessa tai yrittämisessä ei ole mitään vikaa, kunhan toimitaan avoimin kortein – sidonnaisuuksista kerrotaan eikä osallistuta päätöksentekoon itseä sivuavissa asioissa.

Kolmanneksi valmistelun avoimuus itsessään takaa sen, että tilaa epämääräiselle päätöksenteolle ei ole. Avoin ja läpinäkyvä valmistelu ei jätä tilaa suhmuroinnille.

Seuraava askel on ottaa kansalaiset mukaan valmisteluun. Islannissa uusi perustuslaki luotiin koko kansan voimin ja avoimesti. Siinä meille haastetta.

Eduskunnassa tulen tekemään työtä sen eteen, että kaikilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja päätöksenteko läpivalaistaan sen kaikissa vaiheissa.