Kevätistuntokausi 2020: kokoukset, valtiopäivätoimet, maakuntamatkat ja lobbaritapaamiset

26.6.2020 (Tiina Elo)
Haluan tehdä eduskuntatyötä mahdollisimman avoimesti. Kokoan puolivuosittain yhteen osallistumiseni täysistuntotyöskentelyyn, tekemäni valtiopäivätoimet, kuten kirjalliset kysymykset, kaikki sovitut tapaamiset sekä maakuntamatkat omassa vaalipiirissä kotikaupunkini Espoon ulkopuolella. Koronakriisin takia eduskunnan kevät oli aivan poikkeuksellinen. Valiokunnissa ja täysistunnoissa on käsitelty korona-asioiden lisäksi vain kiireisiä tai muuten välttämättömiä asioita. Monia muita kokouksia on peruttu tai Lue lisää

Luonnonsuojelutyötä on vahvistettava kunnissa

26.6.2020 (Tiina Elo)
Julkaistu Helsingin Sanomissa 26.6.2020 Koronakevät on osoittanut, miten tärkeitä lähiluonto ja retkeilyalueet ihmisille ovat. Maisema-arkkitehti Katariina Peltola kuvasi hyvin (HS Mielipide 18.6.) lähivirkistysalueiden asukkaille tarjoamaa hyvinvointia. Nämä viheralueet ovat tärkeitä myös luonnon monimuotoisuudelle. Luonnon monimuotoisuutta uhkaa erityisesti elinympäristöjen tuhoutuminen esimerkiksi rakentamisen ja tehometsätalouden vuoksi. Vaikka monimuotoisuuden väheneminen on globaali uhka, toimet sen Lue lisää

Ihmisoikeuksien puolustaminen on demokratian perusta

25.6.2020 (Tiina Elo)
Kun puhutaan ihmisoikeuksista ja ihmisten yhdenvertaisuudesta, ollaan politiikan ytimessä. Ihmisoikeudet eivät toteudu, ellei niitä aktiivisesti vaalita. Ihmisten yhdenvertainen kohtelu ei ole itsestäänselvyys, vaan vaatii asenteiden muuttumista ja pitkäjänteistä työtä. Myös yhteiskunnan rakenteita on muutettava. Kansanedustajana olen huolestunut poliittisen kielenkäytön kovenemisesta. Avoin rasismi ja vihapuhe nostavat Suomessakin päätään. Se heijastuu myös eduskunnan Lue lisää

Jokaisella on oikeus inhimilliseen vanhuuteen

24.6.2020 (Tiina Elo)
Koronakriisi on ollut ikäihmisille raskas. Se on tehnyt voimakkaalla tavalla näkyväksi toisten ihmisten fyysisen läheisyyden ja ihmiskontaktien merkityksen hyvinvoinnille. Kevät eristyksissä kaikkein rakkaimmista oli monelle epäinhimillinen. On varmasti monille suuri huojennus, että hallitus purki eilen yli 70-vuotiaita koskevat rajoitukset. Ja on tärkeää, että myös hoivakodissa voi taas vierailla varovaisuutta noudattaen. Hallitus Lue lisää

Sähköpyörän hankintatuki on tehokas keino lisätä pyöräilyä

23.6.2020 (Tiina Elo)
Pyöräilyn suosio on kasvanut korona-aikana, mikä on näkynyt myös uusien pyörien myynnissä. Hallitus on tehnyt toimia pyöräilyn edistämiseksi muun muassa lisäämällä kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman rahoitusta lisätalousarviossa. Sähköpyörien hankintatuki olisi tehokas keino lisätä kaikenikäisten suomalaisten pyöräilyä ja liikenteen sähköistymistä. Samalla riski saada koronavirustartunta vähentyisi, koska erityisesti suurissa kaupungeissa voisi välttää Lue lisää

Nuoret mukaan äänestyspaikkoja suunnittelemaan

18.6.2020 (Tiina Elo)
Ensi keväänä pidetään taas kuntavaalit. Äänestysaktiivisuuden lasku on huolestuttanut pitkään. Espoossa äänestysaktiivisuuden nousu on asetettu yhdeksi poikkihallinnollisen Osallistuva Espoo -kehitysohjelman onnistumisen mittariksi. Viime kuntavaaleissa 65% nuorista jätti äänestämättä. Se tarkoittaa, että nuorten ääni ei vaalituloksessa kuulunut. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi esitti keväällä, että nuoret otetaan mukaan äänestyspaikkojen suunnitteluun, jotta ne olisivat Lue lisää

Pyöräilyyn panostaminen on tärkeä osa kestävää koronaelvytystä

16.6.2020 (Tiina Elo)
Hallitus julkisti kuun alussa vuoden neljännen lisätalousarvion, jolla elvytetään taloutta koronakriisistä. Elvytystoimet on valittu niin, että samalla edistetään fossiilisista polttoaineista irtautumista ja siirtymää kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Vihreälle elvytykselle on laaja tieteen ja talouden asiantuntijoiden tuki. Nousu koronakriisistä luo meille mahdollisuuden tehdä tavoitteen vaatima järjestelmätason muutos Suomen ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja ilmastollisesti kestävän Lue lisää

Kestävä koronaelvytys vauhdittaa reilua siirtymää kohti hiilineutraalia Suomea

11.6.2020 (Tiina Elo)
Koronakriisistä selviämiseksi tarvitsemme nyt luottamusta siihen, että saamme elvytettyä Suomen taloutta sekä turvattua ihmisten toimeentuloa kestävästi niin, että kaikki pysyvät mukana. Eduskunta on käynyt asiasta laajaa keskustelua käsitellessään julkisen talouden suunnitelmaa sekä varsin mittavaa neljättä lisätalousarviota. Vihreä kädenjälki näkyy niissä selvästi. Otamme velkaa kriisitoimiin ja elvytykseen, koska haluamme pelastaa työpaikat, Lue lisää

Valtuustopuheeni vuoden 2020 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta

8.6.2020 (Pinja)
Hyvät puheenjohtaja ja valtuusto.koronakriisi on tosiaan lisännyt tuntuvasti Espoon taloudellisia haasteita ja pian neuvottelemme uudesta tuottavuusohjelmasta.Kuten osavuosikatsauksesta ilmenee, niin samaan aikaan tämä tilanne on aiheuttanut suuria haasteita monen ihmisryhmän elämään. Jos ja kun erilaisia sopeutustoimia tullaan tekemään, niin niiden aiheuttamat ihmisiin kohdistuvat vaikutukset tulisi arvioida mahdollisimman tarkasti etukäteen. Säästöjä tulisi Lue lisää

Metson metsät hupenevat – Etelä-Suomen viimeiset arvokkaat metsäalueet suojeltava

20.5.2020 (Tiina Elo)
Julkaistu Vihreässä blogissa 20.5.2020 Kuluva vuosi on luonnon monimuotoisuuden supervuosi, ja tällä viikolla vietetään kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden viikkoa. Nyt on oikea hetki korostaa luonnon monimuotoisuuden merkitystä niin luonnon kuin ihmisen hyvinvoinnille. Tämä hallitus panostaa luonnonsuojeluun vuosittain historialliset 100 miljoonaa euroa. Me vihreät teemme hartiavoimin töitä sen eteen, että suomalaisen metsäluonto säilyy Lue lisää

Luonnontieteellisen keskusmuseon toiminta vaarassa – rahoitus on turvattava

15.5.2020 (Tiina Elo)
Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) rahoitusta on leikattu lähes miljoona euroa kymmenessä vuodessa. Nyt opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa 400 000 euron lisäleikkauksia. Ne on torjuttava ja turvattava museotoiminnan jatkuminen. Luonnontieteellisen keskusmuseon päärakennus hirvipatsaineen on monelle luonnonystävälle muistorikas ja tärkeä paikka. Luomuksen toiminta on kuitenkin paljon muutakin. Luomuksella on ainutlaatuinen tehtävä luonnon monimuotoisuuden Lue lisää

Matinkylän uimahallin peruskivi on muurattu!

5.3.2020 (henna.partanen)
Espoon tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana minut oli kutsuttu tänään pitämään puhe Matinkylän uimahallin peruskiven muuraustilaisuudessa. Osallistin puheen tekemiseen paikallisia asukkaita, joiden näkökannan ja pitkän odotuksen halusin tuoda puheessani esille. Kiitos kaikille asukkaille hankkeeseen liittyvistä muistoistanne. Niitä oli ilo lukea, joskin Lue lisää

Politiikan vuosikertomus 2019

28.2.2020 (Pinja)
Vuoden aikana vaikutin kaupunginvaltuustossa, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtajana, HYKS-sairaanhoitoaluetta johtavassa lautakunnassa sekä HOK-Elannon vihreän edustajistoryhmän puheenjohtajana. Valtuustossa puhuin muun muassa köyhyyden torjumisesta, Kivenlahden metrokeskuksen kaavasta, vanhustenhuollon valvonnasta ja vanhusten palveluiden turvaamisesta, talouskehyksestä, terveydenhuollon asiakasmaksuista, vammaistietoisuuden lisäämisestä, päiväkotien työolosuhteista, perusterveydenhuollon vahvistamisesta, mielenterveyspalveluista sekä lasten ja nuorten lukutaidon vahvistamisesta. Valtuustossa ja opetus- Lue lisää

Kaupungin kiinteistöjen korjausvelan kasvu on pysäytettävä

24.2.2020 (henna.partanen)
Puhuin valtuuston kokouksessa tänään vasemmiston valtuustoaloitteesta koskien puhdastilojen järjestämistä sisäilmasta sairastuneille. Vastaus on käynyt puheenjohtamani Tila- ja asuntojaoston kautta ja siinä kuvataan varsin perusteellisesti sitä, mitä kaupunki tekee varmistaakseen aivan kaikkien kaupungin kiinteistöjen terveellisyyden ja turvallisuuden. Senhän pitäisi olla kaupungin Lue lisää

Valtuustopuheeni valtuustoaloitteesta lukutaidon vahvistamiseksi teatterin ja draaman keinoin

24.2.2020 (Pinja)
Hyvät puheenjohtaja ja valtuutetut,tämän aloitteen vastauksesta näkee, että Espoossa tehdään jo huomattavan paljon lasten lukutaidon edistämisen eteen. Näen, että meidän luottamushenkilöiden tehtäväksi jää tämän hyvän työn mahdollistaminen ja kehittäminen myös jatkossakin. Kuten vastauksesta ilmenee, niin Espoon kaupunginkirjaston henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan, vaikka lasten ja nuorten määrä ja ylipäätänsä kaupungin väkiluvu Lue lisää

Kaupungin kannettava vastuu sisäilmaongelmien ratkaisussa

10.12.2019 (henna.partanen)
Olen viime viikkoina selvitellyt paljon Pohjois-Tapiolan koulun sisäilmatilannetta. Tila- ja asuntojaostossa, jonka puheenjohtajana toimin, olemme hyvin pitkälle viranhaltijoiden valmistelun varassa. Ideaalitilanteessa kohteesta tehtäisiin kuntotutkimus, jonka perusteella sisäilmaongelman aiheuttanut vika korjattaisiin. Tai sitten tehtäisiin sisäilmatutkimus, joka osoittaisi kiistatta tilojen olevan terveydelle Lue lisää

Valtuustopuheeni psykiatristen sairaanhoitajien osaamisen hyödyntämisestä

9.12.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kiitos tästä valtuustoaloitteesta ja perusteellisesta vastauksesta siihen.Näen, että vastauksessa kuvatulla tavalla meidän täytyy aivan ensisijaisesti kyetä vahvistamaan opiskeluhuollon resursseja. Uusimmassa suomenkielisessa opetuksen arviointiraportissa myös kuvataan hyvin kuraattori- ja psykologiresurssien lisäämisen tarvetta ja näiden ammattiryhmien nykyistä työkuormaa. On hyvä, että ensi vuoden talousarvioon on saatu lisävakansseja ja Lue lisää

Valtuustopuheeni valtuustoaloitteesta Espoon päiväkotien työolosuhteiden selvittämisestä

18.11.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto, kiitos tästä valtuustokysymyksestä sen tekijälle ja vastauksesta kyselyyn vastanneelle henkilöstölle ja virkamiehille. Kävin perjantaina opettajien ammattijärjestö OAJn tilaisuudessa, jossa minun oli mahdollista kuulla myös varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä tilanteesta Espoossa. Näkemykset olivat hyvin samanlaisia, mitä tässä kyselyssä tuli ilmi. Henkilöstö kokee ongelmaksi muun muassa pätevien työntekijöiden vajeen Lue lisää

Valtuustopuheeni vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisissa peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa

18.11.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kiitos tästä valtuustoaloitteesta ja vastauksesta siihen. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että jatkossa Espoossa käsitellään erikseen jonain päivänä vammaisten yhdenvertaisuutta ja vammaisten yhdenvertaisuus kirjataan myös kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin. Olennaista on myös tietenkin se, miten arjessa vammaisiin ja vammaisuuteen suhtaudutaan. Tässä erityisesti perusopetuksella ja varhaiskasvatuksella on suuri Lue lisää

Ikäihmisten köyhyyden torjumisesta

21.10.2019 (Pinja)
Valtuustopuheeni valtuustoaloitteesta ikäihmisten köyhyyden ehkäisemisohjelman laatimiseksi EspooseenHaluan lyhyesti tulla kiittämään sekä tästä aloitteesta että siihen annetusta vastauksesta, ikäihmisten köyhyyden torjuminen ja jo olemassa olevan köyhyyden huomioiminen palveluiden tarjonnassa ja niiden suunnittelussa ja koska täällä on läsnä useita kansanedustajia, niin haluan sanoa, että myös lainsäädännössä on erittäin tärkeä asia. Kun kyseessä Lue lisää

Valtuustopuheeni talouskehyksestä

21.10.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetuthaluan kommentoida investointeja, yleisen kulukehityksen hillitsemistä sekä opetukseen ja varhaiskasvatukseen suunnattuja säästöjä.Esityslistatekstin mukaan ”Valmisteltu esitys sisältää merkittävän panostuksen päiväkotien ja koulujen rakentamiseen”. Investointiohjelmaan todellakin sisältyy paljon tärkeitä hankkeita, mutta varsin tarpeellisia kohteita on myös toistaiseksi ulkopuolella. Esimerkiksi Espoonlahteen tulisi nykyisen esityksen mukaan kaudella 2020-2030 vain yksi uusi Lue lisää

Kaupungin kasvua ei tule maksattaa lapsilla

21.10.2019 (henna.partanen)
Esitin tänään Espoon valtuustossa, että nostaisimme maltillisesti tuloveroprosenttia, jotta saisimme turvattua kaupungin peruspalvelut sekä voisimme toteuttaa riittävän määrän koulujen ja päiväkotien korjauksia ja uudiskohteita. Alla puheeni: ”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kaupungin taloudenpito ei saa perustua ideologiaan. On pystyttävä realistisesti katsomaan, Lue lisää

Valtuustopuheeni osavuosikatsauksesta

9.9.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja ja valtuusto,kuten todettu, osavuosikatsaus herättää huolta menojen ja tulojen epätasapainosta. Olen tyytyväinen siitä, että mihinkään paniikkiratkaisuihin ei ole kuitenkaan sopeutustoimissa lähdetty. Jos isompiin säästötoimiin joudutaan, ne on toteutettava eettisesti ja inhimillisesti mahdollisimman järkevällä tavalla. Itse toivon, että pyrimme mahdollisimman tiukasti pitämään Espoossa kiinni opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- Lue lisää

Valtuustopuheeni rollaattorin rinnastamisesta lastenvaunuihin

19.8.2019 (Pinja)
Kiitos valtuutettu Aaltoselle, tämä on minusta hyvä ja yllättävän mielenkiintoinen aloite. Mielenkiintoinen mielestäni sillä tavalla, että kaikki sellaiset ideat, jotka voivat edistää seniori-ikäisen valtuuston hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitämistä, pitäisi mielestäni tässä vanhenevan väestön maassa ottaa vähintään kokeiluun.Minulla on yleensä tapana vedota tutkimuksiin eikä omiin kokemuksiin, mutta nyt en malta olla Lue lisää

Valtuustopuheeni toimenpideohjelmasta lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi

19.8.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,olen puhunut aika moneen otteeseen asuinalueiden välisistä eroista ja eriarvoistumisesta. Tämä teema väistämättä tuli mieleen myös tätä ohjelmaa lukiessa. Näen hirveän tärkeänä, että kykenemme resursoimaan enemmän niitä kouluja, joiden alueella asuu keskimääräistä enemmän huono-osaista väestöä. Tämä tutkitusti lisää osallistumista toisen asteen koulutukseen ja siten vähentää syrjäytymistä ja Lue lisää

Valtuustopuheeni vanhustenhuollon valvonnasta

10.6.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetutVanhusten palveluasumisen laadun ja hyvän hoivan turvaaminen vaatii montaa asiaa. Se vaatii onnistuneita sopimuksia, joissa laatu on määritetty valmiiksi riittävän korkealle ja joissa hyvään hoivaan ollaan valmiita rahallisesti satsaamaan. Se vaatii palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet tuottamaan sitä laatua, mitä on sopimuksissa luvattu. Sellaisia yksiköitä, joissa on riittävät Lue lisää

Valtuustopuheeni seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisystä Espoossa

20.5.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,kiitos kysymyksen tekijälle ja siihen vastaukset laatineille.On erinomaista, että vastauksen mukaan kouluille ja toiselle asteelle on laadittu sosiaalisen median vaaroja ja seksuaalista häirintää käsittelevä materiaali ja seksuaalista koskemattomuutta käsitellään jo viidennellä luokka-asteella. Lasten ja nuorten sosiaalisessa mediassa kokema häirintä ja epäasialliset lähestymispyynnöt ovat tilastollisesti hämmentävän iso ilmiö Lue lisää

Valtuustopuheeni Kivenlahden metrokeskuksen kaavasta

29.4.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut,pyysin tähän puheeseen viisi minuuttia aikaa, koska olen tällä hetkellä ainoa kivenlahtelainen kaupunginvaltuutettu ja tämä on todella iso ja tärkeä kaava.Tätä kaavaa on työstetty vuosia ja siihen on saatu sinä aikana hyviä parannuksia, mistä kiitos nykyiselle ja edelliselle kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä aluetta suunnitelleille virkamiehille.Kivenlahtelaisena minun täytyy sanoa, että Lue lisää

Lankasuon louhinta- ja kivenmurskaushanke on yleiskaavan vastainen

11.4.2019 (henna.partanen)
Tänään kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa käsittelimme lausuntoamme koskien kiviaineksen louhintaa ja murskausta Lankasuon alueella, Ämmässuon kaatopaikan lähellä. Helsingin Sanomat kirjoitti ennen kokoustamme aiheesta. Viime valtuustokauden toimin ympäristölautakunnan puheenjohtajana ja olin sen vuoksi paljon tekemisissä Ämmässuon alueen lähellä asuvien asukkaiden kanssa. Pääkaupunkiseudun kasvun Lue lisää

Inhimillisempää turvapaikkapolitiikkaa

8.4.2019 (henna.partanen)
Tämän vaalikauden alussa Eurooppaa kohtasi pahin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Sen jäljiltä Suomessa on yhä tuhansia turvapaikkaa hakevia ihmisiä, jotka odottavat vastaanottokeskuksissa päätöksiä tulevaisuudestaan. Sipilän hallitusta on syystäkin arvosteltu turvapaikkaa hakevien oikeuksien heikentämisestä. Tällä vaalikaudella on rajoitettu Suomen myöntämiä oleskelulupatyyppejä, Lue lisää

Korkeakouluille taattava työrauha

3.4.2019 (henna.partanen)
Kuluneella hallituskaudella on tehty merkittäviä leikkauksia korkeakoulutukseen. Tieteen ja koulutuksen arvo on kyseenalaistettu, vaikka korkea koulutustaso ja korkeatasoinen tutkimustieto ja sen hyödyntäminen ovat suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä menestystekijöitä. Ilmastonmuutosta tai nuorten syrjäytymistä vastaan ei voi taistella mutu-tuntumalla. Tarvitaan tutkittua tietoa ja Lue lisää

Rakennukset naisten rekrytoinnin esteenä

28.3.2019 (henna.partanen)
Naisten asemaa työelämässä esitetään usein parannettavaksi naisvaltaisten alojen palkkojen korottamisella, perhevapaauudistuksella, sukupuolikiintiöillä pörssiyhtiöiden hallituksissa sekä anonyymillä rekrytoinnilla. Nämä ovat kaikki rakenteellisia korjauksia, joilla työelämää saataisiin tasa-arvoisemmaksi ja reilummaksi. On kuitenkin eräs kirjaimellisesti rakenteellinen ongelma, joka saa harvemmin huomiota: syrjivät työpaikkarakennukset. Lue lisää

Puheeni tyttöjen sukupuolielinten silpomisen ehkäisyyn liittyvästä valtuustoaloitteesta

19.3.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetutVastauksessa tähän aloitteeseen minua ilahdutti erityisesti pyrkimys selkeisiin toimintaohjeisiin sekä moniammatillinen ote. Silpomisen vastaista työtä tulee tehdä nimenomaan sekä terveydenhuollossa että varhaiskasvatuksessa ja kouluissa ja ylipäätänsä niitä henkilöitä kohdatessa, jotka tai heidän lapsensa kuuluvat riskiryhmään.Olennaista on jakaa tietoa ja kyetä ottamaan asia puheeksi sekä tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus Lue lisää

Kasvisruoka on arvovalinta -Espoon valtuusto antoi nolon signaalin ilmastotyöstään

26.2.2019 (henna.partanen)
Espoon valtuuston kokouksessa käytiin tänään surullisen absurdiksi muuttunut keskustelu valtuustoaloitteesta, jonka mukaan luottamushenkilöiden kokoustarjoiluissa oltaisiin siirrytty kokonaan ilmastoystävälliseen kasvisruokaan. Espoo on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimimaan ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä. Muutama vuosi sitten päivitetyssä ilmasto-ohjelmassa oli linjattu, että: Lue lisää

Tiivistelmä köyhyyden torjumista käsittelevästä valtuustopuheestani

25.2.2019 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Nostan puheessani muutamia niitä asioita, jotka mielestäni ovat poliittisesti tärkeitä torjuttaessa köyhyyttä nyt ja tulevaisuudessa. Kun kyseessä ovat lapset, meidän tulisi kyetä resursoimaan nykyistä paremmin niitä kouluja, joiden alueella asuu keskimääräistä enemmän huono-osaista väestöä. Siten torjumme sekä asuinalueiden välistä eriarvoistumista sekä nostamme toisen asteen koulutuksen osallistumisastetta. Lue lisää

Vanhusten hoiva- ja asumispalveluiden laadusta

31.1.2019 (Pinja)
Keskustelu vanhusten hoivapalveluiden laadusta käy nyt kiivaana - ja onneksi niin. Tiedot hoidon epäkohdista ovat hirveitä, mutta juuri siksi nyt on toimittava.Omat kantani ovat tiivistetysti seuraavat:Ennalta ilmoittamia valvontakäyntejä on lisättäväSuurin osa valvontakäynneistä tehdään sovitusti palveluntuottajien kanssa. Yllättäviä käyntejä tulisi olla enemmän, jotta varmistuu, että esimerkiksi henkilöstömitoitus on pysyvästi kunnossa. Luottamuksen Lue lisää

Valtuustoaloite kaupungin edustus-, virka- ja ekskursiomatkojen lentomatkojen CO2-päästöjen kompensoinnista

22.1.2019 (henna.partanen)
Jätin tänään valtuustoaloitteen Espoon kaupungin edustus-, virka- ja ekskursiomatkojen lentomatkojen CO2-päästöjen kompensoinnista. Aloite sai 26 allekirjoitusta ja etenee käsittelyyn. Kiitos kaikille allekirjoittaneille valtuutetuille. Espoo tarinan mukaan kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ilmaston kannalta lentomatkustamista tulisi välttää. Kaupunki tekee kuitenkin Lue lisää

Valtuustopuheeni opetuksen resursoinnista

5.12.2018 (Pinja)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Olen erittäin tyytyväinen, että budjettineuvotteluissa onnistuttiin torjumaan opetuksen järjestämiseen kohdistuneita säästöjä. Espoon maine kuntana on sellainen, että pitäisi olla selvää, että juuri täällä opetuksen resursointiin ja siten myös laatuun panostetaan. Tähän lähtökohtaan sopii huonosti tämä vuodesta toiseen toistuva kuvio, jossa ensin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ja sitten Lue lisää

Valtuustopuheeni mielenterveyspalveluista

19.11.2018 (Pinja)
Näissä valtuustokysymyksissä on nostettu hyvin tärkeitä asioita keskusteluun. Kiitos valmistelijoille vastauksista, joissa minua ilahduttivat esimerkiksi pyrkimys lisätä ilman ajanvarausta toimivia mielenterveys- ja päihdehoitajien vastaanottoja sekä tuen vieminen entistä enemmän nuorten arkiympäristöön. Nuorten kohdalla uudenlaiset lähestymistavat ovat tärkeitä ja esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran ylläpitämä Sekasin -chat on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi. Verkkopohjaiset palvelut Lue lisää

Lasketaan hinta palveluille, ei ihmisille

12.4.2018 (Pinja)
Mietin tänään soten kapitaatiomaliiin pisteytysjärjestelmään liittyvää keskustelua. Osa mallin uutisoinnista on ilmeisesti ollut harhaanjohtavaa eli en kommentoi mallin sisältöä ennen kuin siitä tulee lisätietoa (THL:n mukaan ei olisi tarkoitus luoda uutta rekisteriä eikä yksittäisen ihmisen yhdistettyjä tietoja voisi kukaan suoraan katsoa mistään - toisaalta asia on kuitenkin vasta suunnittelun asteella.)Keskustelun Lue lisää