(Espoon Vihreät Tiedote 20.3.2011)Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on esittänyt Helsingin seudulle yhteistä metropolikaavaa. Aloite on tärkeä myös seudullisesti kattavan ja ekologisesti laadukkaan viherverkoston turvaamiseksi.

– Maakuntakaava on liian yleispiirteinen turvatakseen pääkaupunkiseudun viheryhteyksien ja viheralueiden säilymisen maankäyttöpaineiden kasvaessa. Kuntien omat yleiskaavat taas eivät turvaa viheryhteyksien säilymistä yli kuntarajojen. Metropolikaavan keskeiseksi suojelukohteeksi on otettava pääkaupunkiseutua ympäröivä viherkehä, vaatii Espoon vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Elo.

Viherkehä kulkee Sipoonkorpi-Östersundomista Vantaan Petikon, Nuuksion järviylängön ja Kirkkonummen Meikonsalon kautta Porkkalanniemen eteläkärkeen.

– Helsingin seudun päättäjien kesken vallitsee yksimielisyys siitä,että maankäyttöä, asumista ja liikennettä on suunniteltava yhtenäisenä kokonaisuutena yli kuntarajojen. Keskeistä on asumisen, työpaikkojen ja palveluiden ohjaaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien, mieluiten raideliikenteen varteen, jatkaa Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari.

Espoossa Histan kaavoituksen eteneminen on sidottu junaradan toteutumiseen.

– Histan kaava on malliesimerkki seudullisen suunnittelun tarpeesta. 19 000 asukkaan pikkukaupungin rakentaminen moottoritien varteen ilman rataa olisi ilmastopoliittisesti tuhoisaa ja tukkisi Turunväylän kulkukelvottomaksi. Kaava heikentäisi toteutuessaan merkittävästi yhteyttä Nuuksion kansallispuistosta Kirkkonummen Meikon metsäalueille, sanoo ministeri Tuija Brax.

Lisätiedot:

Tiina Elo
tiina.elo(at)vihreat.fi
045 261 7447

Tuija Brax
tuija.brax(at)om.fi
09 160 67500

Mari Puoskari
mari.puoskari(at)vihreat.fi
050 537 2595