Ympäristölautakunta käsitteli ensi vuoden budjettia ja toimintasuunnitelmaa viime viikolla. Ehdotuksestani lautakunta esitti lisäresursseja ilmastostrategian toimenpiteiden päästövähennyslaskelmiin ja vesiensuojeluun, etenkin valuma-alue…

Eilen valtuusto hyväksyi strategian tulevalle kaudelle. Visioon saatiin toteamus, että "Espoo on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijä". Nyt tämän toteamuksen todeksisaattamiseen tarvitaan hartiavoimin töitä.Tällä hetkellä ilmastostrategiassa sitoudutaan 39 % päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä. Toimenpideohjelmassa on tunnistettu hyviä toimia energian käytössä, rakentamisessa,

Tänään päätettiin valtuustossa ensi vuoden veroprosentista, budjettikehyksestä ja vuoden 2009 budjettileikkauksista. Veroprosentin pieni nosto ensi vuonna ja siitä saatujen rahojen ohjaaminen peruspalveluihin on minusta hyvä asia tässä tilant…

Ympäristölautakunnan syyskauden ensimmäisessä kokouksessa 27.8 keskusteltiin ruuhkamaksuista. Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt laajan selvityksen ruuhkamaksujen erilaisista toteutusvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista pääkaupunk…

Näennäisdemokratiaa

Viime aikoina on ansiokkaasti herätelty keskustelua demokratian tilasta. Kunnallisdemokratiaa reilun puoli vuotta katselleena keskustelua soisi käytävän enemmänkin. On ollut kylmäävää huomata miten niin monet isot, kaikista tärkeimmät strate…

Viime viikonloppuna ympäristölautakunnan syksyn työ käynnistyi strategiaseminaarilla. Lautakunnan kokouksissa pitkien asialistojen äärellä ei jää aikaa strategiseen keskusteluun, joten välillä on hyvä lähestyä asioita laajemmin asialistoj…

Tänään aloitettiin syksyn valtuustokausi lämmittelevällä kokouksella, joka oli lyhin tähänastisista. Listalla oli kuitenkin tärkeitä asioita.Ensimmäisenä keskustelutti lasten ja nuorison hyvinvointiohjelma lastensuojelun näkökulmasta. Ohj…

Nahkiaispolun kallioyllätys

Nuuksion Haukkalammen parin kilometrin Nahkiaispolku havainnollistaa hyvin luonnon ennallistamista. Polku on yksi lasten suosikeista jylhien kalliorinteiden ja lukuisten puroja ylittävien siltojen takia. Polku seurailee Haukkalammesta laskevaa Haukkal…

Tanska ekonäkökulmasta

Lomailimme Tanskassa viikon maaseutua kierrellen Fynin ja Jyllannin saarilla. Maaseutukylissä ruokokatot ja vanha rakennustyyli olivat edelleen arvossaan ja puutarhat upeita. Mansikoita ja perunoita myytiin tiloilta suoraan ja luomuviljely oli todella…

Tällä viikolla olivat kevätkauden viimeiset valtuuston ja ympäristölautakunnan kokoukset. Valtuustossa kukitettiin ensin eurovaalien läpimenijät ja sitten keskusteltiin vilkkaasti tarkastuslautakunnan ansiokkaasta raportista, joka nosti keskeisi…