Pyrimme kaupunkisuunnittelulautakunnassa saamaan Raide-Jokerin linjauksesta mahdollisimman hyvän, ja esityksestämme linjausta ja pysäkkien määrää Pohjois-Tapiolassa ja Etelä-Laajalahdessa pohditaan vielä ns. Pyhänristin puiston kohdalla. Raide-Jokerin toteutus on jumissa, kun Helsingissä suunnittelu ei etene. Kaupunkisuunnittelulautkaunta työstää vaalikauden aikana raidevision, jonka tavoitteena… Read More

Tästä tavoitteesta kaikki poliittiset ryhmät ovat yhtä mieltä ja poliittista painetta on yritetty luoda kaikissa yhteyksissä. (Tiina Elo)

Yritimme vääntää Espoon kaupungin ruuhkamaksulausuntoa positiivisemmaksi niin lautakunnissa kuin kaupunginhallituksessa, mutta kannatusta ei löytynyt. (Tiina Elo) Samaa yritettiin myös kaupunginhallituksessa (Tony Hagerlund)

Edullisempaa joukkoliikennettä

Tuhannet espoolaisia pääsevät edullisemmilla lipuilla, kun Sirpa Hertell ehdotuksen pohjalta HSL:n uuden taksa- ja lippujärjestelmän B-vyöhykettä laajennettiin lähes Espoon keskukseen saakka. Kuvassa alkuperäinen ehdotus on punaisella ja vihreiden esityksestä tullut muutos vihreällä. Muutos tulee voimaan 2014. Sirpa Hertellin… Read More

Rakennetaan ratojen varsiin

Olemme vaatineet Histan asemakaavoituksen aloittamisen edellytykseksi, että radan rakentamisesta on riittävä tieto. Lisäksi edellytämme, että rakentaminen aloitetaan tulevasta keskuksesta, jolloin voidaan turvata alusta asti alueelle toimivat palvelut ja joukkoliikenne. (Tiina Elo)

Tiiviitkin alueet viihtyisiksi

Uuden Vermon asuinalueen suunnittelussa olemme vaatineet ns. Eko-Vermon suunnitelmien huomioimista, jotta saisimme Espooseen aidon ympäristöarvoja toteuttavan urbaanin, mutta luonnonläheisen kaupunginosan hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. (Tiina Elo)

Espoo ilman autoja

Pia Aarrekivi avasi neuvottelut koulutoimen kanssa koulutilojen iltapäivän käytön edistämisestä. Liikuntapoliittiseen ohjelmaan otettiin lähi- ja arkiliikunnan tärkeä merkitys mukaan. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa olemme korostaneet kaavoituksen suuntaamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. (Tiina Elo) Espoon keskuksessa olemme vaatineet, että Lommilan kauppakeskushanketta ei saa… Read More

Kunta on ihmisten yhteisö, joka pitää tehdä hyväksi paikaksi asua, elää ja toimia. Vihreämmässä Espoossa kaikki ovat yhteisön yhdenvertaisia jäseniä. Tärkeintä on investoida asukkaisiin. Espoon on oltava reilu työnantaja. Tasa-arvon edistäminen kuuluu myös kunnille. opetuslautakuntaudumme toteuttamaan tasa-arvolakia sekä… Read More

Etsimme tuoreita ja luovia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja pahoinvoinnin vähentämiseksi. Kannatamme hyviä julkisia palveluita, sillä ne luovat tasa-arvoa ja parantavat elämänlaatua. Espoo voisi toimia kokeilukuntana perustulon testaamisessa. Olennainen osa toimivaa kaupunkia on vastuullinen, eettisin periaattein toimiva yrityselämä…. Read More

Askeleen edellä ilmastotalkoissa

Ilmastonmuutoksen torjunta kuuluu myös Espoolle. Keinot, joilla kaupunki voi eniten vaikuttaa, ovat kaupunkirakenne, liikenne, rakentaminen, energiantuotanto ja -kulutus, jätehuolto sekä hankinnat. Monipuolinen kaupunkiluonto on tärkeä osa hyvää asumista.