De Gröna finns till för att trygga framtiden. Vi vill rädda miljön, vi vill värna om arternas mångfald, naturens skönhet, den rena luften och vattendragen. Vi vill rädda människorna, göra slut på fattigdom och elände, uppnå verklig jämlikhet och jämställdhet, ge alla frihet att vara sig själva. Vi vill rädda politiken, låta människorna själva bestämma, komma åt korruptionen, och tillåta allas åsikter att höras.

Bli medlem

Alla behövs när en bättre framtid ska byggas.

Medlemskap i de Gröna är ett sätt att ta ställning till det som sker i världen. Som medlem deltar du i att förändra världen och att försvara mänskligheten, miljön och dem som är för svaga för att göra det sig själv.

Arbetet för miljön, jämlikhet, utbildning och en grönare framtid görs mellan valen. Med din medlemsavgift stöder du vårt arbete för en bättre värld.

Vi är inte bara ett politiskt parti: vi är en rörelse, som är lika stark som våra medlemmar. Du är varmt välkommen att delta i vår verksamhet!

Bli medlem

Kommunalvalet 2021

Vårt kandidater i kommunalvalet 2021:
www.espoonvihreat.fi/kuntavaalit-2021/ehdokkaat/

Våra tvåspråkiga kandidater:

Eeva HonkanummiEeva HonkanummiDomsby

Socialpsykolog, kortterapeut

Jag är 57-årig fammu från Domsby. Pratar alltid gärna svenska – för tvåspråkighet är en rikedom! Jobbar som företagare och vikarierande yrkeslärare. Jag är styrelseledamot i HNS (HUS).
Mina valteman är: mental hälsa, resursvishet och Noux – och tvåspråkighet förstås!

 

 

Pia VaquerPia VaquerNotudden

FM, marknadskonsult

Språkvetare och internationell företagsrådgivare med fokus på kundcentrerad tjänstedesign samt hållbarhet och cirkulär ekonomi. Tvåbarnsmor som vill främja småbarnspedagogik, skola och utbildning samt kultur, även på svenska. Suppleant i nämnden Svenska rum. Förespråkare för jämlikhet och likabehandling. Engagerad i utvecklingen av en resurssmart, kolneutral stad med välfungerande kollektivtrafik, delade tjänster och återvinning av material alltmedan vi bevarar den unika naturen kring oss.

 

Eeva_Simola-ErholtzEeva Simola-Erholtzsyd-Esbo

Journalist, fackbokförfattare

Lokalt aktiv i 26 år. I Sommarö vattenandelslagets styrelse, grundare av Skärgårdsbutikens bokcirkel. Arrangerar evenemang, paddlar. Gräver efter fakta och formar helhetssyn, vill lyssna på invånare på olika språk och bära deras bud vidare. Har jobbat och lobbat internationellt.
Tycker Stadsstrategin använder stora ord utan dåd. Esbo skall 1) lyssna på alla sina invånare oberoende av härkomst, 2) bli mera miljömedvetet, 3) skydda sin känsliga skärgård och 4) bli ansvarsfullt i anskaffningar.

 

Marika_PaavilainenMarika Paavilainen, Larsvik

Regeringsråd

Jag bor i Espoonlahti med min familj, som inkluderar min man och två döttrar, liksom mina föräldrar som bor i servicecentret. Jag deltar aktivit i samarbete i föräldraföreningar och i den fysiska planläggningen i Esbo. Jag ställar upp i kommunalval 2021 för att arbeta för Esbo som en hållbar circularekonomi där råmaterial återanvänds och återvinns, där alla har tillgång till de tjänster de behöver och där skyddet särskild av marin natur i Östersjön förbättras.

 

Henna PartanenHenna Partanen, Hagalund

Kommunstyrelsens vice ordförande, Arkitekt

Jag är 39 årig arkitekt, ledamot i kommunfullmäktige för två säsonger och kommunstyrelsens vice ordförande från Esbo. Jag vill fortsätta jobba för en livlig stad, mångfäldare naturen, stödja de invånare som har sociala och ekonomiska ojämlikheter och främja effektiv klimatpolitik.

 Saara HyrkköSaara Hyrkkö, Hagalund

Diplomingenjör, riksdagsledamot

Jag är en analytisk optimist och en feminist som oavbrutet arbetar för en bättre värld. Jag hoppas bli omvald för att kunna fortsätta mitt arbete med utbildning, mental hälsa, natur, jämlikhet, stöd till familjer och barns deltagande. De två viktigaste frågorna i detta val är dessa: Hur kan vi se till att vår stad och alla dess invånare återhämtar sig efter pandemin? Och arbetar vi tillräckligt hårt för att bekämpa klimatkrisen och bygga ett samhälle som arbetar hållbart för miljön?

 

Tiina EloTiina Elo, Bredviken

riksdagsledamot, stadsfullmäktigeledamot

Jag är riksdagsledamot och har uppverkat i Esbo stadsfullmäktige för 12 år. Jag arbetar för en stad som sköter om naturen och biologisk mångfald, är kolneutral och tar hand om var och en invånare. Klimatarbetet skapar nya jobb, utbildning är en investering i framtiden och öppet beslutsfattande inbjudar invånarna att delta. Med din röst fortsätter jag det här arbetet. Tillsammans bygger vi ett grönt Esbo!

 

Anja MarkkanenAnja MarkkanenEsbo centrum

språklärare, filosofie magister

Jag är en finskspråkig språklärare (svenska, tyska och engelska) i en grundskola i Helsingfors. För mig är det viktigt med högklassig utbildning. Beslut om utbildning måste fattas på pedagogiska grunder också i framtiden.

Det finns mer än 1,2 miljoner ensamboende i Finland. Singlarnas välbefinnande bör främjas också i kommunalt beslutsfattande.

 

Rosa Puhakainen-Mattila, Nupurböle

Expert på mänskliga rättigheter, utbildningsansvarig

Fyrabarnsmamma, närståendevårdare till mitt yngsta, make till företagare. Låt oss göra Esbo till en stad, där alla kan lära sig, hitta jobb och röra sig lätt. En stad, där man kan medverka, där man har tjänsterna i närheten, samt ren natur och öppet beslutsfattande.

Valprogram

De Gröna i Esbo har ett valprogram. Du kan läsa det på finska, på svenska eller på engelska på våra sidor.

De Gröna i Esbo valprogram:

SÅ HÄR GÖR MAN ESBO GRÖNT 

Det gröna Esbo är en naturlig och hemtrevlig stad där alla tas hand om. Vi ser till att alla i Esbo erbjuds småbarnspedagogik och utbildning av hög kvalitet och undervisning i hälsosamma lokaler. Det gröna Esbo är en inspirerande, gemensam stad som uppmuntrar dig att prova idéer och erbjuder möjligheter att driva dina drömmar. Vi satsar på förebyggande tjänster och främjar våra invånares välbefinnande.

Vi bygger Esbo där vi bekämpar klimatförändring, främjar hållbar utveckling och skyddar den värdefulla närnaturen i en förtätande stad. De Gröna stöder i beslutsfattandet Esbos eget mål att uppnå FN:s Agenda 2030 till 2025. Vi gör Esbo till en stad som är bra att bo i och lätt att flytta runt. Vi hanterar ekonomin på ett ansvarsfullt sätt, stöder anställning och prioriterar tjänster. Vi stöder jämlikhet och allas deltagande så att varje Esbobo kan påverka framtiden för sin hemstad.

De Gröna i Esbo arbetar för en framåtblickande stad. Under de senaste åren har vi försvarat kvaliteten på småbarnspedagogik och undervisning, uppmanat till korrigering av inomhusluftproblem i skolor, investerat i god vård av de äldre, skyddat närliggande skogar och stränder, försvarat effektiv kollektivtrafik och byggt bättre cykelvägar och prisvärda bostäder. Tillsammans fick vi ett ambitiöst mål för Esbo att bli en kolneutral stad fram till 2030.Vi kommer att fortsätta arbeta för en naturvänlig, likvärdig och klimatbeständig stad. 

 1. Det gröna Esbo säkerställer hög kvalitet i  småbarnspedagogik och undervisning

Småbarnspedagogik och undervisning av hög kvalitet utgör grunden för barns och ungdomars liv. Vi vill att varje barn ska ha det bra och får stöd till sitt eget lärande. Skolvåld och mobbning måste hanteras utan dröjsmål.

Vi vill att alla barn och ungdomar i Esbo, oavsett bostadsområde och utgångspunkt, ska få möjlighet att lära sig likvärdigt i en säker och bekväm skola med bra lärare.

Problem med inomhusluft i skolor och dagis måste övervinnas. Problem med inomhusluft måste åtgärdas snabbt och förhindras mer effektivt genom snabb reparationer och noggrant underhåll av byggnader. Symtom måste åtgärdas omedelbart och problem måste rapporteras öppet. 

Fler och fler ungdomar hittar sin egen studieväg i yrkesskolorna. Det är viktigt att undervisningen de tillhandahåller är av hög kvalitet. På en ständigt föränderlig arbetsmarknad ökar också behovet av vuxenutbildning. Välbefinnande unga yrkesverksamma är framtidens livsnerv, så vi måste investera i förebyggande vård av studeranden. 

Våra mål:

 • Säkerställa små gruppstorlekar i skolor och dagis. Hjälp resurser för assistenter, liksom resurser för särskilt stöd, förbättrat stöd och studerandehälsovård, för att tillgodose de individuella behoven hos barn som behöver stöd och för att säkerställa kvaliteten på undervisningen.
 • Se till att förskolor och grundskolor är så nära hem som möjligt så att familjers vardag kan gå smidigt. Varje skolresa måste vara säker.
 • Rikta in mer stöd för de skolor som har särskilt behov, så att det inte finns några skillnader i kvalitet eller välbefinnande mellan skolor.
 • Tillhandahålla eftermiddagsvård av hög kvalitet för första och andra klassare och öka klubbaktiviteter i skolor.
 • Säkerställa ett tillräckligt antal av professionell personal i skolor och dagis, samt personalens välbefinnande och motståndskraft.
 • Påskynda renoveringen av dagis och skolor samt bygg tillräckliga undervisningsanläggningar för nya Esbobor.
 • Förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i beslutsfattandet, både i skolor och på stadsnivå.
 • Använd digitalisering effektivt som en del av undervisningen och se till att alla barn och ungdomar förblir engagerade i undervisningen. Säkerställa adekvat och uppdaterad digital utrustning i både skolor och hos elever. Lärarnas digitala färdigheter kommer att förbättras.
 • Säkerställa resurser för studierna på andra stadiet och främja avgiftsfri utbildning.
 1. Det gröna Esbo främjar invånarnas hälsa och välbefinnande

I det gröna Esbo får alla den hjälp och det stöd de behöver utan svårigheter, snabbt och mänskligt. Tjänster som stöder välbefinnande och tidigt stöd prioriteras. Tjänsterna är lätt tillgängliga för alla, oavsett inkomstnivå. Högkvalitativa e-tjänster görs tillgängliga för fler och fler människor, samtidigt som man säkerställer att tjänster nås dem som inte har tillgång till en dator.

Barns och ungdomars välbefinnande äventyras inte. Fattigdom hos barnfamiljer bekämpas med alla medel. Stöd för barn, ungdomar och familjer att orka i olika livssituationer finns vid låga trösklar i daghem, utbildningsinstitutioner, rådgivningscentra och familjecentra. Mentalvårdstjänster för de unga är snabbt tillgängliga.

Tillräckliga resurser avsätts för äldrehemvård och det finns en hemtrevlig plats för alla att bo när livet hemma är inte längre ett mänskligt alternativ. Äldre och funktionshindrades rättigheter och inkludering, tillräckligheten med de stödtjänster de behöver och tillhandahållandet av effektiva transporttjänster kommer att säkerställas. Hanteringen av alla närståendevårdare tas hand om. Tjänsternas kvalitet övervakas aktivt och effektivt så att brister kan åtgärdas utan dröjsmål. 

Under coronakrisen växande köer för vården till hälsostationer och tjänster demonteras. Samtidigt säkerställs att tillgången till stöd för mental hälsa, bostäder, försörjning och sociala problem finns tillgänglig på en låg tröskel.

Att främja välbefinnande och hälsa är en av kommunernas viktigaste uppgifter även efter social- och hälsovårdsreformen. Vi vill säkra social- och hälsovårdstjänster av hög kvalitet i Esbo och hela västra Nyland.

Olika fritidsmöjligheter är tillgängliga för alla. Esbo arbis erbjuder möjligheter för alla att utveckla sig själva. Hobby- och idrottsanläggningar finns i olika delar av staden, med bra kollektivtrafikförbindelser.

Våra mål:

 • Säkra smidiga och högkvalitativa hälsotjänster för alla Esbobor.
 • Säkerställa kvaliteten på äldreomsorgen i alla situationer. Tillräckliga resurser för hemsjukvård för äldre och tillräckligt med vårdplatser för dem i nöd kommer att säkerställas. Hälso- och sjukvårdspersonalens välbefinnande och tillräckliga ersättning måste garanteras.
 • Varje närståendevårdare måste säkras det stöd de har rätt till.
 • Maten från stadens cateringtjänster är hälsosam och hållbart tillverkad.
 • Se till att personer med problem med mental hälsa, missbruk eller addiktioner har tillgång till behandling i rätt tid och att tröskeln för tillgång till behandling är låg.
 • Stödja mental välbefinnande i människors vardagliga miljöer och stärka färdigheter för psykiska vård hos yrkesverksamma inom olika områden.
 • Bekämpa fattigdom hos barnfamiljer och ojämlikhet. Stödja utsatta familjer med tillräckliga förebyggande tjänster.
 • Att förhindra utanförskap med hjälp av uppsökande ungdoms- och äldre människors arbete och med tjänster som Vamos Espoo. Att ta itu med orsakerna till tidigt skolavslut och förstärka det interprofessionella samarbetet
 • Ge gratis preventivmedel till alla under 25 år.
 • Bekämpa hemlöshet och fattigdom. Säkerställa driftsförhållandena för organisationer som stöder sårbara människor och som sköter utdelning av mathjälp till dem i nöd. Säkerställa att stöd i olika livssituationer, såsom skuldrådgivning och krishjälp, är tillgängligt vid låg tröskel.
 • Säkerställa att alla barn och ungdomar hittar en hobby de gillar, oavsett inkomstnivå. Stödja och samordna hobbyer på många sätt.
 1. Det gröna Esbo bekämpar klimatförändring och skyddar närliggande skogar

Esbobor uppskattar närnaturen i sin hemstad säger undersökningar. Vi har behållit skogsidan och vi vill att alla som bor i Esbo ska ha en kort resa till naturen också i fortsättningen. Närskogar vid skolor och dagis är viktiga platser för lärande och rekreation. Strandpromenaden, skärgården och många sjöar och floder är Esbos pärlor. Vi ska se till att vatten förblir rena och vattenmiljön rik också för kommande generationer.

Vi vill bevara den mångsidiga naturen som en del av staden och säkra fungerande grönförbindelser från skärgården till vildmarken i Noux. Vi försvarar Esbo centralpark, vars betydelse kommer att betonas ytterligare när staden växer. 

Stora städer har en viktig roll i att minska klimatutsläppen. De Grönas långsiktiga arbete bär frukt när Esbo äntligen har tagit viktiga steg för att främja hållbar utveckling. Esbo har åtagit sig att vara kolneutralt före 2030. Vi kräver omfattande och effektiva åtgärder för att uppnå detta mål.  Den gröna staden stöder en mängd olika cirkulärekonomiska lösningar och skapar möjligheter för aktörer som vill utveckla nya sätt att använda energi och material på ett hållbart sätt. 

Våra mål:

 • Säkerställa bevarande av biologisk mångfald i Esbo.  Grönområden som är viktiga för invånarna, och fungerande förbindelser mellan dem ska upprätthållas. Öka antalet ängar i staden.
 • Att sköta stadens egna skogar genom att förbättra naturvärdena
 • Utvidga Esbo Centralparken genom att säkra skogsområden som för närvarande funktionellt tillhör Parken, och att öka skyddet av värdefulla naturområden
 • Öka rekreationsmöjligheterna i Esbo skärgård och strandpromenad, och skydda naturvärdena.
 • Se till att Esbo uppnår sitt mål att vara kolneutralt 2030.
 • Stöda energieffektivt byggande, minska trafikutsläpp genom att stödja kollektivtrafik och transportsätt med låga utsläpp.
 • Staden bygger energieffektivt och ökar användningen av energi med låga utsläpp i stadens egna byggnader.
 • Alla stadens upphandlingar måste vara lågt utsläpp och materialbesparande.
 • Uppmuntra och stödja boende, bostadsföreningar och företag i Esbo i energibesparing, hållbar konsumtion och avfallsminskning. Göra återvinning enkelt och öka energirådgivningen
 1. Det gröna Esbo är en mångsidig kulturstad med bra boende och enkel rörelse

Varje år flyttar det till Esbo tusentals nya invånare som behöver hem jobb och tjänster. Vi ska bygga längs spåren en tät och bekväm stad, där rörelsen är smidig, urban kultur  blomstrar och tjänster och jobb finns i närheten. I den mysiga staden är skikten i olika tidsålder synliga och omgivningen lockar till för att ha promenader, att cykla och att åka kollektivtrafik.

I en hållbar stad är alla bostadsområden hem till olika människor och alla kan hitta ett hem. Vi ska se till att prisvärda bostäder byggs, särskilt vid bra kollektivtrafikförbindelser. Staden byggs för människor och därför, särskilt i stadscentra, kan färre parkeringsplatser för bostadsrätter byggas.

Vi ska öka trivsamheten i förorterna. Vi ska främja renovering av bostadsföretag och kompletterande byggande av förorter i samarbete med invånare, och vårda trivsamheten. Detta säkerställer att tjänster i närliggande butiker och stenfotsutrymmen upprätthålls. 

I en grön stad är kollektivtrafiken effektiv och billig och utbytet mellan olika transportsätt går smidigt. Goda förbindelser behövs mellan stadens centra. Den anslutande trafiken på metron måste göras operativ så snart trafiken börjar. Kollektivtrafikförbindelserna måste förbättras, särskilt i områden där tillfredsställelsen med kollektivtrafiken har minskat avsevärt, till exempel i Stor-Esboviken och norra Esbo. Spår-Jokern kommer att öka effektiviteten för tvärgående kollektivtrafik. Förlängningen av stadsbanan från Alberga till Köklax ger smidig tågtrafik till fler och fler människor. Därefter vill vi ha en snabbspårväg från Mattby via Storåkern till Alberga. I framtiden skulle den ömsesidiga tillgängligheten av högskolor ökas av en vetenskapsspårväg från Otnäs via Böle till Kvarnbäcken.

Kultur är viktigt för människors välbefinnande och kreativitet, samt för stadens vitalitet. Tröskeln för att stiga in i teater, konsert, bibliotek, museum eller galleri måste vara låg. Kulturella evenemang är regionalt tillgängliga för alla, de skapar en livlig stad och bygger gemenskap.

Våra mål:

 • Bygga en tät stad på ett hållbart och bekvämt sätt där butiker och tjänster finns varhelst människor är. Stenfotsbutiker och marknader, som livar upp gatuutrymmet och är lättillgängliga, föredras.
 • Öka antalet närliggande parker och lekplatser. Vi ska också göra stadskärnor grönskande och bekväma med till exempel gatuträd, plantager och gröna tak.
 • Mer prisvärda hyresbostäder ska byggas. Minska antalet obligatoriska och dyra parkeringsplatser, särskilt vid kollektivtrafiknav.
 • Säkerställa ett tillräckligt antal studentbostäder, särskilt i närheten av högskolor och vid goda kollektivtrafikförbindelser från läroanstalter.
 • Bekämpa hemlöshet med bostäder som stöds.
 • Förbättra kollektivtrafikens servicenivå, tillgänglighet och hålla biljettpriserna rimliga. Vi vill att fler och fler väljer kollektivtrafik.
 • Säkerställa effektiva anslutningsförbildelser till metro, kustbanan och Spår-Joker och hantera den så utsläppsfri som möjligt.
 • Effektivisera kollektivtrafikens resekedjor genom smart trafik och underlätta elbilism genom att lägga till laddningspunkter.
 • Underlätta cykling genom att bland annat bygga fler cykelvägar och cykelparkering och förbättra vinterunderhållet av cykelleder. Införa stadscyklar till alla stadscentra och låt dem användas året runt.
 • Främja träbyggande i offentliga byggnader och bostäder.
 • Lägga till mer konst i offentlig byggande och gatumiljö.
 • Främja en levande urban kultur i alla stadscentra i Esbo. Underlätta organiseringen av evenemang och erbjuda prisvärda utrymmen för hobbyer och uppträdande till kulturoperatörer.
 • Säkerställa verksamhetsförutsättningar för aktörer som erbjuder grundläggande konstutbildning samt Esbo kulturinstitutioner som Esbo stadsteater, Tapiola Sinfonietta och EMMA.
 • Säkerställa bevarande av gamla, värdefulla byggnader. Träskända herrgård ska  renoveras för invånarna att använda öppet..
 • Stadsutrymmen och byggnader görs tillgängliga och lätta att åstadkomma.
 1. Det gröna Esbo stöder sysselsättningen och tar hand om ekonomin

Esbo växer kraftigt och det innebär att skolor, dagis, gator, kollektivtrafik och bostäder för nya invånare måste byggas. Den starka investeringstakten har inneburit stadens starka skuldsättning. I det gröna Esbo begränsas skuldsättningen på ett ansvarsfullt sätt så att tjänster som är viktiga för invånarna kan säkerställas. Att höja kommunalskatten kan vara ett sätt att balansera ekonomin. Nyckeln är dock att hitta sätt för  att öka stadens skatteintäkter genom ökad sysselsättning och vitalitet.

Livskraften i det gröna Esbo uppstår genom livfulla och mångsidiga affärsaktiviteter och tätt samarbete med högskolor. Genom upphandlingsbeslut kan staden främja ren teknik och cirkulär ekonomiska lösningar, som kan fungera även som referenser och visitkort för Esbo-baserade företag runt om i världen. 

Samarbete mellan kultur och näringsliv skapar ett attraktivt hemort för internationella experter och aktörer. Den livliga stadskulturen skapar möjligheter för servicebranscher som restauranger och kaféer. 

Staden måste satsa på inköps- och konkurrens expertis så att ansvarsfulla upphandlingar kan öka stadens vitalitet och förbättra sysselsättningen. Konkurrensutsättning måste genomföras öppet och rättvist och kräva också ansvar från partners. Med offentliga upphandlingar ska man också underlätta marknadstillträde för småföretag. 

Sysselsättningstjänster måste satsa på  i personligt stöd baserat på invånarnas behov för att hitta de mest effektiva sätten att förbättra anställningsmöjligheter för Esboborna. Vi ska stödja entreprenörskap och också tillgodogöra invandrarnas färdigheter.

Våra mål:

 • Underlätta tillståndsförfaranden så att inledande företagsverksamhet inte hamnar i onödig byråkrati. Företagskuvös och acceleratorer stöds.
 • Stödja verksamhetsförhållanden för Esbo-baserade företag, kulturoperatörer och idrottsklubbar, särskilt under koronapandemin.
 • Stärka stadens upphandlingskunskap och främja innovativ och ansvarsfull offentlig upphandling.
 • Främja en experimentell kultur i Esbo
 • Erbjuda  fler sommarjobb och sommarkuponger för ungdomar.
 • I stadens stora upphandlingar av tjänster och kontrakt används anställningsvillkor som förpliktar det vinnande företaget att anställa de missgynnade på arbetsmarknaden.
 • Främja cirkulär ekonomi i samarbete med andra aktör.
 • Säkerställa jämlik rekrytering genom att använda anonym rekrytering.
 • Sköta om chefernas utvecklingen och upprätthållandet av ledningskompetens.
 • Utveckla multiprofessionell samarbete med flera yrkesgrupper för att hjälpa långtidsarbetslösa och arbetslösa ungdomar in i arbetslivet.
 • Förbättra möjligheterna för Esbobor med invandrarbakgrund att få en studieplats och jobb.
 • Söka sätt att producera stadens tjänster klokare, effektivare och mer intelligent, ekonomiskt med digitalisering och smarta lösningar. Väl genomfört syns förändringen mer tillgängliga tjänster för invånarna.
 • Esbos investeringsstrategi måste baseras på principerna för hållbar utveckling.
 1. Det gröna Esbo ökar möjligheterna till inflytande och försvarar mänskliga rättigheter

Staden finns för invånarna. Medel att påverka måste utvecklas på ett mångsidigt sätt och tillsammans med stadsborna. Så låt oss engagera alla i planeringen och skapandet av en mysig stad.

Fler och fler städer idag leds av en borgmästare och biträdande borgmästare, valda av invånarna, som har möjlighet att bekanta sig med och påverka frågor redan i förberedelsefasen och att lyssna ännu bättre på invånarna. För att göra beslutsfattandet ännu mer transparent måste Esbo också gå över till borgmästarmodellen.

I stadens beslutsfattande måste förberedelsen vara öppet och transparent. Beslutsfattande bör baseras på undersökt information. Staden måste kunna ta fram alternativ och motiveringar och göra det möjligt för invånarna att föra sina egna idéer framåt. Invånarnas kännedom om sitt eget bostadsområde är värdefullt och bör användas effektivt. Endast på detta sätt kan vi stärka lokalbefolkningens förtroende för stadens verksamhet. Tillräckliga resurser måste avsättas för kommunikation och invånarnas påverkningsmöjligheter. 

Det gröna Espoo är en alltmer internationell stad. Det är viktigt att alla invandrare som bor i Esbo kan känna sig hemma i Esbo. En grön stad erbjuder människor med olika bakgrund naturliga sätt att påverka deras miljö och tjänster. Rasism sopas inte under mattan utan hanteras med beslutsamhet. Flerspråkighet och mångfalden hos människor måste återspeglas i tjänster och deras utformning.

Bibliotek är invånarnas vardagsrum där evenemang organiseras, tjänster tillhandahålls, kultur introduceras, information söks och fördjupas i läsglädjen.  I det gröna Esbo utvecklas nya koncept för biblioteksverksamhet utan fördomar så att både lokala bibliotek och centrumbibliotek kan blomstra.

De tjänster som erbjuds av staden måste vara lätt och obegränsat tillgängliga för alla, oavsett inkomstnivå. Elektroniska tjänster måste utvecklas och utvidgas med tanke på att inte alla har tillgång till en dator.

 

Våra mål:

 • Borgmästarmodellen introduceras i Esbo.
 • Staden bör satsa på öppen kommunikation som är klarspråk och som beaktar l invånarna som talar andra än de inhemska språk som modersmål. Informationen måste vara lätt tillgänglig för både boende och förtroendemän.
 • Staden måste kunna producera alternativ och motiveringar för planer för invånarnas förfogande.
 • Vi ska engagera invånare och olika samfund i beslutsfattande och påverka stadens utveckling, till exempel genom inkluderande budgetering.
 • Tilldela tillräckliga resurser för bibliotek. Förutom regionala bibliotek ska närliggande biblioteks verksamhet säkerställas.
 • Främja frivillig verksamhet av invånare och organisationer genom att erbjuda faciliteter och underlätta tillståndsfrågor.
 • Att se till att jämlikhet och likabehandling är utgångspunkten för alla stadens aktiviteter. Det säkerställs att stadsanställda har nödvändiga färdigheter för att identifiera mänskliga rättighetsutmaningar och även för att möta människor som tillhör olika minoriteter. Se till att alla tjänster är tillgängliga.
 • Erbjuda tillräckligt språkutbildning för invandrare och stödja större samarbete mellan de som är involverade i integrationsarbetet.
 • Identifiera och bekämpa rasism, anställdas övergrepp och människohandel.