20.5. Jos 90-luvun matkatoimistoilta olisi kysytty, matkojen nettikauppa olisi varmasti yritetty kieltää.Hyvä kokousväki

Internet on koulukirjaesimerkki niin kutsutusta disruptiivisesta teknologiasta, joka korvaa vanhaan teknologiaan perustuneet markkinat ja arvoketjut.

Internetin tapauksessa huomio on keskittynyt tekjänoikeusmarkkinoiden arvoketjuihin, mutta jos esimerkiksi 90-luvun matkatoimistoilta olisi kysytty, matkojen nettikauppa olisi varmasti yritetty kieltää.

Usein kysymykset ovat taloudellisesti ja poliittisesti niin herkkiä, että niitä ei pystytä käsittelemään lainkaan. Esimerkiksi tuore viestintämarkkinalaki kiertää TV-ohjelmien nettikatselun kokonaan.

Kehityksen nopeutta kuvastaa se, miten nopeasti vanhojen arvoketjujen suojarakenteet murenevat. Esimerkiksi hyvitysmaksu, jolla on hyvitetty laillisen yksityisen kopioinnin haittoja, on muuttumassa irrelevantiksi, kun yhä suurempi osa sisällöistä katsellaan, kuunnellaan ja luetaan suoraan verkosta.

Kopioita ei synny, eikä hyvitysmaksuja voida kerätä. Hyvitysmaksukertymän turvaamiseksi valmistellaan lakia, mutta samalla on unohdettu hyvitysmaksun olemassaolon oikeutus, yksityisen kopioinnin haitat. Maksukertymän vakioimisesta ei puhuta tekijänoikeuslaissa sanaakaan.

Ja mitä pitäisi ylipäätään ajatella pisteverosta, jonka perintä on ulkoistettu yksityiselle etujärjestölle.

Miksi ylipäätään tuhlata aikaa lakiin, joka vanhentuu muutamassa vuodessa. Sen sijaan pitäisi keskittyä etsimään uusia tapoja turvata hyvitysmaksujen, lainauskorvausten ja kirjastokorvausten varassa elävien tekijöiden toimeentulo myös tulevaisuudessa.

Niin, kirjastot. Suomi seuraa edelläkävijämaita ja siirtyy sähköisiin kirjoihin ja lehtiin vielä tällä vuosikymmenellä. Jos kirjastot ja kustantajat eivät sitä ennen pääse sopimukseen lainaamisen pelisäännöistä. Kirjastoja, lainaus- ja kirjastokorvauksia ei enää ensi vuosikymmenellä ole.