(valtuutetut Elo, Hertell, Knaapila tiedote 8.5.2009) Blominmäki on huono vaihtoehto jätevedenpuhdistamolle. Sen rakentaminen vaatisi suuria muutoksia kaavoitukseen, mikä veisi valituksineen vähintään kolme vuotta. Viivästykset aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia, jolloin houkutus tehdä uusi päätös jätevedenpuhdistamon rakentamiseksi Sammalvuoreen nousisi helposti liian suureksi.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa Blominmäki oli huono ja toiseksi kallein vaihtoehto.  Rakentaminen tuhoaisi maakunnallisesti tärkeän viheryhteyden ja jäteveden pumppaaminen kilometrien päähän lisäisi vuosittaisia käyttökustannuksia 2,3 miljoonaa euroa.

Toisin kuin Helsingin Sanomat uutisoi, Espoo ei ole päättänyt jätevedenpuhdistamosta vielä mitään. Viime kaupunginhallituksen esityslistassa toimialajohtaja Louko esitti Sammalvuorta ja ensi maanantain kokoukseen hän päätti viime hetkellä muuttaa esitystään Blominmäkeen. Asiasta ei päätä toimialajohtaja vaan päätökset tehdään demokraattisesti ensin kaupunginhallituksessa ja sitten valtuustossa.

Puhdistamon säilyttäminen Suomenojalla ei estä metron tuloa ja huomattavaakin lisärakentamista. Samalla säilytetään tärkeä ulkoilualue ja kansainvälisesti arvokas lintukosteikko. Suomenojan jätevedenpuhdistamolla syntyvää lietettä ja biokaasua voidaan hyödyntää energiantuotannossa viereisellä voimalaitoksella.

Lisätiedot:

Tiina Elo
vihreä valtuutettu, kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja
tiina.elo(at)vihreat.fi
045 261 7447

Sirpa Hertell
vihreä valtuutettu, kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
sirpa.hertell(at)vihreat.fi
050-566 6818

Nina Knaapila
vihreä valtuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja
nknaapila(at)hotmail.com
050-5231417