(Elo ja Hertell Tiedote 31.1.2011) Espoon Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Elo ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Sirpa Hertell ovat tyytyväisiä, että Vantaan valtuuston päätöksen jälkeen seutuyhteistyötä voidaan jatkaa tasavertaisen yhteistyön pohjalta.

Seutuyhteistyön jatkuminen pääkaupunkiseudulla on Vantaan valtuuston maanantai-illalla tekemän päätöksen jälkeen entistä tärkeämpää. Helsinki ja Vantaa ovat keskeisiä kuntia pääkaupunkiseudulla, mutta todellinen
metropolialue muodostuu neljästätoista kunnasta.

Vihreille keskeisiä seutuyhteistyön kysymyksiä ovat joukkoliikenteen käytön lisääminen koko seudulla sekä lipunhintojen hinnaneron loiventaminen seutu- ja sisäisen lipun välillä. Juuri nyt niin Helsingissä, Espoossa kuin Vantaallakin mietitään lausuntoja joukkoliikenteen vyöhykejärjestelmästä.
– Nyt ei kannata miettiä kaupunkien rajoja, vaan matkustajien liikkumistarpeita, Sirpa Hertell painottaa.

Vihreille on myös tärkeää, että seudullisella suunnittelulla turvataan koko Helsingin seudulle riittävän laajat ja yhtenäiset viheralueet.
– Kuntien rajat eivät saa olla esteenä luonnossa liikkumiselle, pyöräilylle tai hiihtämiselle. Yhteisellä viherkaavalla varmistetaan katkeamaton viheralueiden verkosto, Tiina Elo toteaa.

Tiina Elo 045 261 7447

Sirpa Hertell 050 56 66 818