Eilisessä kaupunginhallituksen konsernijaoston ylimääräisessä kokouksessa keskityttiin joukkoliikenteeseen ja Espoon kaupungin lausuntoon HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmasta. Vihreiden Tiina Pursula ja Hanna Hukari tekivät useita esityksiä Espoon lausuntoon, tavoitteena parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa entisestään erityisesti niillä alueilla, joilla matka-ajat ovat pidentyneet tai liikennöintiajat ja vuoroväli eivät vastaa kysyntää ja liikkumistarpeita. Vihreiden esityksestä lausuntoon saatiin lisättyä paljon tärkeitä asioita, jotta joukkoliikenne on Espoossa jatkossa entistä houkuttelevampaa ja laadukkaampaa.

“Esitimme, että alueille joiden joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys on merkittävästi heikentynyt, tehdään konkreettiset suunnitelmat siitä, miten tilannetta parannetaan. Edellytimme myös että suunnitelmissa huomioidaan asiakaspalaute”, Tiina Pursula kertoo.

“Lisäksi länsimetron liityntäliikennettä tulee yhä kehittää ja lisätä vuoroja Matinkylään asti meneviin metroihin. Liityntäyhteydet ja vaihdot tulee saada sujuviksi ja nopeiksi. Tarvitsemme silti myös suoria linjoja, ruuhka-ajan ulkopuolellakin, sillä liikkumistarpeita on erilaisia ja kaikille useat vaihdot eivät sovi. Esitimme, että Espoonlahden alueen suorien linjojen liikennöinnin ajallista ja alueellista laajentamista tarkastellaan. Ehdotimme myös että osa busseista voisi mennä Länsiväylää Tapiolan uuteen vaihtoterminaaliin asti.”  Pursula jatkaa.

“On tärkeää huomioida Espoo kokonaisuutena ja yhtälailla säilyttää suoria linjoja myös muualla Espoossa, ettei toisteta Länsimetron liityntäliikenteen virheitä. Esimerkiksi Pohjois-Espoossa ollaan siirtymässä runkolinjoihin, joka lisää vaihtojen määrää ja hidastaa matka-aikoja. Bussin vaihtaminen on liian hidasta mm. Bembölessä, jossa monet koululaiset ja työmatkaajat joutuvatuuden suunnitelman mukaan vaihtamaan bussia.“ Hanna Hukari sanoo.

“Poikittaisliikenteen kehittäminen on myös tärkeää ja on otettava huomioon Espoon verkostomainen rakenne ja se, että kaikki eivät liiku vain Helsingin keskustaan. Vyöhykeuudistus on lisännyt poikittaisliikennettä ja vuorovälejä ja liikennöintiaikaa tulee tarkastella ja nopeuttaa yhteyksiä esimerkiksi Meilahteen.” Hukari päättää.