Länsiväylä 23.7.2014

Länsiväylässä 16.7.2014 kerrottiin Porkkalan suojelun etenemisestä. Hienoa, että kansallispuistohanke on herättänyt niin eduskunnan kuin asukkaiden kiinnostuksen aluetta kohtaan.

Tuleva Porkkalan kansallispuisto sijaitsisi ainakin Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon alueilla ja ulottuisi toivottavasti myös Espoon puolelle. Keväällä Espoon valtuusto näytti hankkeelle vihreää valoa käsitellessään Vihreiden tekemää valtuustoaloitetta.

Kuten Länsiväylän uutisessa todettiin, Porkkalan kansallispuisto täydentäisi Suomenlahden merellisten kansallispuistojen verkostoa ja toimisi pääkaupunkiseudun Viherkehän läntisenä reunana. Se sisältäisi lähes kaikki uusmaalaiset luontotyypit, joita Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistoissa ei ole. Porkkala on myös tärkeä osa pääkaupunkiseudun viherkehää, joka muodostuu kansallispuistojen lisäksi muun muassa Meikon ja Vestra-Petikon metsäalueista sekä Helsingin edustan saarista.

Porkkalan alue on jo nykyisellään suosittu virkistyskohde. Kansallispuiston perustaminen lisäisi merkittävästi alueen houkuttelevuutta luontomatkailukohteena. Samalla syntyisi mahdollisuuksia esimerkiksi virkistyskäyttöön perustuvalle yritystoiminnalle.

Porkkalan kansallispuisto tarjoaa myös Espoolle loistavan mahdollisuuden vahvistaa merellistä imagoaan ilman merkittäviä taloudellisia panostuksia. Espoon kannattaakin aktiivisesti tarjota omia suojelualueitaan osaksi kansallispuistoa, joka toimisi upeana ikkunana Espoon ja koko pääkaupunkiseudun meriluontoon.

Espoosta kansallispuistoon liitettäväksi sopivat ainakin kaupungin mailla sijaitsevat suojelualueet Pentalassa ja Stora Herrössä. Molemmat saaret ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. Lisäksi kannattaa selvittää ainakin Kirkkonummen ja Espoon rajalla sijaitsevan Espoonlahden Natura 2000 -alueen liittämistä osaksi kansallispuistoa.

Tutkimusten mukaan kansallispuistoihin ja vastaaviin luontopalveluihin sijoitettu euro tuottaa alueelle 10 euroa lisääntyneen matkailun ja sitä tukevien palveluiden muodossa. Näitä euroja ei kannata Espoossakaan jättää käyttämättä.

Tiina Elo
kaupunginhallituksen varapj. (vihr.)

Risto Nevanlinna
kaupunginvaltuutettu (vihr.)