Espoon valtuustoryhmät ovat neuvotelleet kuluvalla viikolla Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman päivityksestä. Torstaina 2.6.2022 Vihreiden valtuustoryhmä päätti, ettei voi hyväksyä ohjelmaa, joka jatkaisi rankalla kädellä asukkaiden lähipalvelujen lakkautuksia. Vihreiden vaihtoehtoinen ehdotus sisältää myös talouden tasapainotustoimia, mutta säästötaso on maltillisempi.

“Espoo on kasvava kaupunki. Myös pienemmät paikalliskeskukset tarvitsevat lähipalveluja. Emme hyväksy sitä, että koulujen lakkautuksia jatketaan seuraavaksi jo yli sadan oppilaan koulujen tai erityiskoulujen kohdalla. Pöydällä ovat olleet muun muassa Koulumäen ja Laurinlahden koulujen lakkautuspäätökset ja valitettavasti säästötavoitteet eivät likimainkaan täyty, vaikka nämäkin esitykset toteutettaisiin. Myös Olarin uimahallilla, Karatalolla ja pienillä kirjastoilla kuten Karhusuon, Nöykkiön ja Laajalahden kirjastolla on tärkeä rooli kaupunkilaisten arjessa.” Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu sanoo. 

TakE-ohjelman varjolla lakkautuspäätös on tähän mennessä tehty jo Nuuksion, Hösmärinpuiston ja Bembölen kouluista sekä Soukan kirjastosta.

Vihreät ei myöskään hyväksy tavoitetta vähentää jopa 500-600 henkilötyövuoden verran kaupungin työntekijöitä nykyiseen henkilöstön kasvutahtiin verrattuna. Henkilöstönkasvua on hillitty kasvavassa kaupungissa merkittävästi jo pitkään.

“Oppimisvelkaa pitää koronan jälkeen päästä kuromaan umpeen. Opetusryhmien kokoa ei siis tule kasvattaa tai jatkaa erityisluokkien purkamista.” Hopsu toteaa.

“Henkilöstön saatavuus esimerkiksi varhaiskasvatuksessa on jo suuri ongelma ja vaatii nopeita toimia.” Hopsu jatkaa.

Valtuuston asettaman Espoo-tarinan mukaan kaupunki on hiilineutraali vuonna 2030 ja panostaa joukkoliikenteeesen. TakE-ohjelman linjauksena on kuitenkin leikata joukkoliikenteestä vuosittain jopa neljä miljoonaa euroa. 

”Korona ajoi joukkoliikenteen suuriin vaikeuksiin lipputulojen romahduksen myötä, eikä valtion tuki yksin riitä paikkaamaan syntynyttä vajetta. On selvää, että joukkoliikenteestä leikkaaminen tarkoittaa heikompaa palvelutasoa tai lipun hintojen korotuksia. Tämä olisi kestämätöntä niin asukkaiden sujuvan arjen kuin kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta”, sanoo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Vihreä ryhmä tukee ohjelman tavoitetta saavuttaa talouden tasapaino sote-uudistuksen jälkeen, mutta korostaa, että myös kaupungin tuloja pitäisi tarkastella avoimemmin. 

“Espoossa on yhä yksi Suomen matalimmista kuntaveroprosenteista. Emme siis ole taloudellisesti niin ahtaalla kuin, mitä annetaan ymmärtää. Maltillisella veronkorotuksella olisimme edelleen matalan verotuksen kaupunki, saisimme säästettyä kaikki lähipalvelut ja käännettyä vielä velkaantumisenkin laskuun.” valtuuston puheenjohtaja Henna Partanen huomauttaa.

“Tulonlähteitä pitäisi tarkastella säästöjen rinnalla ja panostaa työllisyystoimien onnistumiseen ennemmin kuin rakentaa epärealistisen tiukka säästöohjelma, jota viranhaltijat joutuvat tavoittelemaan.” Hopsu päättää. 

 

Vihreiden poisto- tai loivennusesitykset koskivat muun muassa seuraavia ohjelmassa ehdotettuja säästötavoitteita: 

– Yleinen henkilöstösäästötavoite: 22 496 918 euroa.                     

– Koulujen lakkautuksista saatavat säästöt: 7 571 200 euroa

– Kotihoidontuen Espoo-lisän leikkaaminen: 4 797 000 euroa

– Varhaiskasvatuksen reaaliaikaisesta läsnäoloseurannasta saatavat säästöt: 255 000 euroa

– Nuorisopalveluihin kohdistuvat säästöt ja lisätuotot: 238 000 euroa

– Kirjastojen lakkautuksista ja henkilöstöstä saatavat säästöt: 714 000 euroa

– Karatalon lakkautuksesta saatava säästö: 190 000 euroa.

– Liikuntapalveluista ja Olarin uimahallin sulkemisesta saatava säästö: 2 811 000 euroa. 

– Joukkoliikenteeseen kohdistuvat säästö: 4 000 000 euroa

Vihreät toimittavat oman esityksensä talouden tasapainottamiseksi kaupunginhallituksen kokoukseen 6.6.2022.