(Espoon Vihreät 22.9.2011)

* Haluamme Espoosta pyöräilykaupungin
* Haluamme, että vuonna 2020 kaikista matkoista 15 % tehdään pyöräillen (7 % vuonna 2008)

Tämä edellyttää, että pyöräilyä ryhdytään pitämään ensisijaisesti liikennemuotona: liian kauan sitä on pidetty Suomessa liikuntamuotona. Siksi pyöräilyä ei ole otettu riittävän vakavasti liikennesuunnittelussa huomioon.

Haluamme tehdä Espoosta pyöräilykaupungin seuraavin keinoin:

1. Korjataan pyöräteiden vaaranpaikat
Näin jokaisen lapsen, vanhuksen ja työmatkapyöräilijän liikkuminen on turvallista. Espon Vihreät on koonnut yhdessä asukkaiden kanssa kartalle tiedot yli 150 vaaranpaikasta ja tiedot on toimitettu Espoon teknisen
keskuksen virkamiehille toimenpiteitä varten.

2. Rakennetaan sujuvat pyöräteiden pääväylät Espoon kaupunkikeskusten välille ja Helsinkiin
Väylät on rakennettava yhtenäisiksi ja merkittävä yhtä hyvin kuin autojen pääliikenneväylät. Ei enää etsiskelyä ja harhailua rampeissa tai kesken päättyvillä mutkittelevilla pyöräteillä!

Ihmisten on voitava kulkea pyörällä työ-, kauppa ja vapaa-ajan matkansa ympäri vuoden. Siksi pyöräväylät on pidettävä kunnossa ympärivuotisesti. Se onnistuu kun luomme pyöräväylien runkoverkoston, joka priorisoidaan ykkösluokkaan aurauksen nopeuden ja muun kunnossapidon varmistamiseksi.

3. Kaupunkikeskuksissa pyörätiet on erotettava jalankulusta

Keskusta-alueilla pyöräily on erotettava selkeästi omille kaistoilleen. Pyöräilyverkosto on suunniteltava osana muuta ajoneuvoliikennettä. Pyörän paikka on kaupungissa joko selkeästi erotetulla pyörätiellä, omalla kaistalla tai ajoradalla, jos katu on hiljainen.

Tämä on pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden yhteinen etu. Näin koiranulkoiluttajat, lapset ja vanhukset voivat kävellä rauhassa jalkakäytävällä, kun pyöräilijät kulkevat sujuvasti omilla kaistoillaan. Mikä toimii Amsterdamissa, Kööpenhaminassa ja Helsingissä toimii varmasti myös Leppävaarassa, Tapiolassa ja Matinkylässä!

*Espoon Vihreiden autottoman päivän pyöräilytempaus*

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Tiina Elo kertoo pyöräteiden suunnittelutilanteesta. Kierrämme ja merkitsemme vaaranpaikkoja Leppävaara – Tapiola – Matinkylä -välillä.

17.00 lähtö Sellon kirjaston edestä Tapiolaan
18.00 lähtö Tapiolan Stockmannin edestä Matinkylään

Pyöräteiden vaaranpaikat: www.espoonvihreat.fi/pyoraily

Lisätietoja:

Tiina Elo
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja
vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
gsm 045 261 7447
tiina.elo@vihreat.fi

Kimmo Kyrölä
Espoon Vihreiden puheenjohtaja
gsm 040 845 4747
kimmo.kyrola@gmail.com