Hallituksen kenties tärkein hanke on kuntauudistus ja siihen liittyvät muut hankkeet, keskeisimpänä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus. Pakettiin kuuluvat myös valtionosuusuudistus, kuntien tehtävien arviointi, kuntalain uudistus sekä Helsingin metropolialueen rakenteiden muuttaminen. Kokonaisuus on kaikkinensa iso ja moniulotteinen.

Rakenteiden uudistamiselle on vahvat perusteet: väestö ikääntyy, yhdyskuntarakenne on vaarassa hajautua entisestään, palveluiden yhdenvertaisuuden varmistaminen vaatii toimia ja julkisen sektorin rahoitus on jatkuvissa ja yhä pahenevissa ongelmissa. Näin myös meillä Espoossa.

Kuntarakennelaki on parhaillaan lausuttavanamme. Uudistuksen tavoitteet ovat sinänsä hyvät, ja lakiesitys velvoittaa jokseenkin kaikki Suomen kunnat tekemään yhdistymisselvitykset väestöpohja-, yhdyskuntarakenne- tai talousperustein.


Mitään varmuutta merkittävän kuntarakennemuutoksen toteutumisesta ei kuitenkaan ole. Vihreä valtuustoryhmä toivoo, että Espoo ei ole murheenkryyni prosessissa, vaan suhtautuu kuntauudistukseen yhteistä etua etsien, valmiina muutoksiin.

 

Helsingin seudulla on toteutettu metropoliselvitys, jonka ratkaisuehdotuksista etsitään nyt parasta vaihtoehtoa sille, kuinka helpottaa alueen asukkaiden työssäkäyntiä, asumista ja liikkumista, miten pysäyttää alueellinen segregaatiokehitys ja huolehtia, siitä että kaikkien kuntien asukkaiden saatavilla on laadukkaita palveluita jatkossakin. Metropolialueen tulevaisuus on nyt käynnistyvän valtuustokauden isoimpia kysymyksiä.

Espoon Vihreän valtuustoryhmän mielestä Helsingin metropolialueelle tulisi luoda kaksiportainen seutuhallinto. Suorilla vaaleilla valittu, kuntarajat ylittävä metropolivaltuusto toisi päätöksenteon nykyisiä sopimuspohjaisia ja edustuksellisia elimiä lähemmäksi kuntalaista.

 

Metropolivaltuustolle tulisi lainsäädännöllä siirtää nykyisten kuntien tehtäviä sekä valtion metropolipolitiikkaan liittyviä tehtäviä. Esimerkiksi metropolivaltuuston kaavoituspäätökset olisivat siis kuntia sitovia. Näin päästäisiin yhdyskuntarakenteen järkevään ja ekologiseen kehittämiseen. Metropolialueen tulisi saada myös riittävä verotuloihin pohjautuva rahoitus, jotta hallinto ei jäisi hampaattomiksi.

Uudistusten toteutus toki ratkaisee, ja valmistelut tulee tehdä huolella. Byrokratian määrän ei tule lisääntyä ja päätöksenteon pitää olla asukkaiden ulottuvissa. Lähidemokratian kehittämiseen pitää panostaa.

 

 

 

Sote-uudistuksen osalta vihreät ovat pitäneet tärkeänä sitä, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatio toteutuu, jotta painopistettä saadaan siirrettyä perusterveydenhuollon suuntaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus olisi hyvä toteuttaa osana kunta- ja palvelurakenneselvitystä. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja niiden kehyskunnat ovat järjestäneet erikoissairaanhoidon yhteistyössä. SOTE-alueen ja HUS:n toimintojen ja rakenteiden uudistaminen ei saisi vaarantaa tällä hetkellä hyvin toimivia toimintamalleja.

 

 

Valitettavasti kuntauudistuskokonaisuus takkuaa huolestuttavalla tavalla. Eri osa-alueet riippuvat toisistaan, ja koko paketin yhteensovitus ontuu. Vihreä valtuustoryhmä toivoo Espoolta rakentavaa ja ryhdikästä toimintaa niin espoolaisten kuin kaikkien alueella asuvien parhaiden mahdollisten elinolojen turvaamiseksi. Maan hallitukselle vihreä valtuustoryhmä lähettää Espoon kuntarakennelakilausunnon myötä toivomuksen selkeästä ja toimintakykyisestä laista ja sen rohkeasta täytäntöönpanosta yhdessä kuntien kanssa.

 

Tämän puheenvuoron Kuntarakennelakilausunnosta syntyneessä keskustelussa käytti ryhmän pj Inka Hopsu.