Maailman johtava ympäristöraportoinnin organisaatio CDP (Carbon Disclosure Project) on nimittänyt Espoon yhdeksi kaupungeista, jotka ansiokkaasti ovat jatkaneet ilmastonmuutoksen torjumista koronatilanteesta huolimatta. Espoon Vihreät ovat iloisia Espoon pitkäjänteisen ilmastotyön saamasta arvostuksesta. Vihreät ovat usean valtuustokauden ajan olleet avainasemassa kirittämässä kaupungin ilmastotyötä. Tällä valtuustokaudella ilmastotyötä on edistetty niin Kestävä Espoo poikkihallinnollisen ohjelmaryhmän kumppanuustyöllä ja projekteilla kuin Secap-työllä eli kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmalla, joka sisältää toimenpidesuunnitelman, päästölaskelmat sekä hillintätoimenpiteiden vaikutusarviot.
Saatu tunnustus kannustaa myös toteuttamaan hyvin tehdyt suunnitelmat. Jotta 2030 hiilineutraaliustavoitteeseen päästään, tarvitaan vielä lisätoimia jo päätettyjen lisäksi. Tähän tarvitaan koko kaupunkiorganisaatio, alueen yritykset ja asukkaat mukaan. Hyvin organisoitu ilmastotyö parhaimmillaan tehostaa muutakin toimintaa ja johtamista sekä tuo kustannussäästöjä.

Kaupunkien rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä. Yhä suurempi osa maapallon asukkaista asuu kaupungeissa. Siksi monet ongelmatkin tulee ratkaista kaupungeissa. Espoo voi omalta osaltaan auttaa kehittämään ratkaisuja, joilla voidaan edistää kestävää kehitystä ja ilmaston muutoksen hillintää myös muualla maailmassa. Espoon omat haasteet liittyvät esimerkiksi kaupungin voimakkaan kasvun ja rakentamisen aiheuttamaan paineeseen luontoalueille ja metsien hiilinieluille, kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseen sekä ihmisten eriarvoistumiseen.

Kunnianhimoista kestävän kehityksen työtä sekä ilmastotyötä tulee jatkaa myös osana koronakriisistä toipumista.

Sirpa Hertell
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kestävä Espoo ohjelmaryhmän puheenjohtaja

Kaarina Saramäki
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja