Länsimetron liityntäliikenteen ongelmat Espoossa ovat jatkuneet pitkään ja niitä on ratkottu ponnekkaasti jo vuoden ajan. Tämän aikajanan avulla valotamme sitä työtä, jota espoolaiset Vihreät ovat konsernijaostossa (Tiina Pursula, Hanna Hukari), kaupunginhallituksessa (Tiina Elo, Mikki Kauste ja Tiina Pursula) ja HSL:n hallituksessa (Sirpa Hertell) tehneet.

Aikajana

Syksy 2017
Vihreät nostivat esiin huolet liityntäliikenteen matka-ajoista ja katkeavista sisäisen liikenteen yhteyksistä uuden konsernijaoston aloitettua työnsä vaalien jälkeen. Tällöin vakuutettiin, että Helsingin Seudun Liikenne (HSL) on onnistunut järjestämään liityntäliikenteen asukkaita tyydyttävällä tavalla.

Joulukuu 2017
HSL julkaisi lopulliset matka-ajat reittioppaassaan. Tällöin oli jo selkeästi nähtävissä, että huolet ja riskit tulevat realisoitumaan: Merkittävästi pidentyneet matka-ajat laskevat joukkoliikenteen palvelutasoa ja houkuttelevuutta.

Tammikuu 2018
Muutoksen tultua voimaan alkoi välittömästi valtava palautevyöry: Linjastoissa ja matkaketjuissa on suuria ongelmia. Työmatka-ajat venyvät, vaihdot tukkivat Matinkylän terminaalin, eikä metrolinjan tekniikka kestänyt vikaantumatta. Konsernijaosto päätti antaa yksimielisesti HSL:lle valmistelukehotuksen pidentyneiden matka-aikojen ja katkenneiden ja hankaloituneiden sisäisten yhteyksien korjaamiseksi.

Helmikuu 2018
HSL esitti ensimmäisiä toimenpiteitä: 544 linjaa Espoonlahdesta Leppävaaraan, 125 linjan jatkamista Latokaskeen ja nopeampaa Haukilahti-Westendin liityntälinjaa. Kaupunginhallituksessa Vihreät esittivät näiden lisäksi Matinkylään päättyvien metrovuorojen tihentämistä ruuhkassa ja neljän Kamppiin päättyvän suoran ruuhkalinjan perustamista.

HSL:n hallitus kuitenkin päätti toisin: suorille linjoille sanottiin ei tiukassa äänestyksessä, jossa vain Vihreät tukivat yli kuntarajojen liityntäliikenteen ongelmien ripeää ja nopeaa korjaamista. Kaupunginhallituksessa ja konsernijaostossa annoimme tämän pettymyksen jälkeen valmistelukehotuksen jatkaa liityntäliikenteen ongelmien ratkaisua HSL:n ja Espoon yhteisenä ripeänä valmisteluna.

Toukokuu 2018
HSL:n hallitus jatkoi asian käsittelyä, ja päätti käynnistää suorat linjat, mutta vain osaan suur-Espoonlahtea. Samalla myllättiin Latokasken, Nöykkiön ja Tillinmäen linjoja uusiksi niin, että Kattilalaaksoon saatiin sieltä kokonaan puuttunut liityntäyhteys ja Tillinmäen liityntää nopeutettiin. Mutta millä hinnalla: Latokaskelle jäi entistä heikompi liityntälinja ja jo päätetty 125 linjan jatko Latokaskeen peruttiin.

Kesäkuu 2018
Konsernijaosto antoi vihreiden esityksestä valmistelukehotuksen korjata Latokasken heikentyneet yhteydet.

Elokuu 2018
Konsernijaosto saa HSL:n ehdotuksen ensi vuoden liikennöinnistä – siinä lienee edelleen korjattavaa mm. Latokasken osalta, ja ruuhka-ajan suorat linjat on saatava tasapuolisesti myös Länsiväylän pohjoispuolelle ja Finnoontien varrelle korjaamaan matka-aikoja ja kapasiteettiongelmaa.

Syksy 2018
Budjettineuvotteluissa viime kädessä näemme, mitkä puolueet ovat sitoutuneet palvelutasoltaan heikentyneen joukkoliikenteen ongelmien korjaamiseen. Korjauksissa puhutaan muutamista miljoonista vuositasolla, kun pelkästään Espoon HSL:lle maksama ylijäämä oli kolme miljoonaa viime vuonna.