Espoon Vihreät maailman ympäristöpäivänä 5.6.

ESPOON PANOSTETTAVA PUHTAAN TEKNOLOGIAN HANKINTOIHIN

Hallitusohjelman linjaukset tiukentavat karulla tavalla kuntien
taloutta. Kunnissa ei pidä nyt kuitenkaan lamaantua leikkauspäätösten
alla, vaan on keskityttävä entistä aktiivisemmin luomaan kasvua ja
elinvoimaa kestävästi.

Maapallomme ei kestä nykyistä kulutustahtia. Ilmastopäästöt on saatava
kuriin ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysäytettävä. Suomella ja
erityisesti suurilla kaupungeilla on merkittävä rooli,kun etsitään
ratkaisuja maapallon pitämiseksi elinkelpoisena.

– Espoon on oltava kärkijoukoissa mahdollistamassa tätä kehitystä. Se
vaatii panostuksia myös kaupungilta, painottaa ympäristölautakunnan
puheenjohtaja Henna Partanen.

Hallitusohjelmassa on yhdeksi kärkihankkeeksi on nostettu hiilettömään,
puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen kustannustehokkaasti.
Julkista sektoria kannustetaan hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin.
Pääkaupunkiseudun kaupungit puolestaan linjasivat yhteisissä
hallitusohjelmatavoitteissa, että haluavat rakentaa seudusta
kansainvälisesti merkittävän smart city-, clean tech- ja
biotekniikkakokeilu- ja esimerkkialueen.

– Espoolla on nyt näytön paikka. Piloteista ja kokeiluista on päästävä
pysyviin käytäntöihin. Asetetaan konkreettiset tavoitteet
aurinkopaneelien määrälle, edellytetään sähköbussien käyttöä metron
liityntäliikenteessä, parannetaan energiatehokkuutta ja asetetaan
kilpailutuksiin ehtoja parhaan käytössä olevan teknologian
käyttämisestä, esittää kestävä kehitys -ohjelmaryhmän puheenjohtaja
Sirpa Hertell.

Kunnissa puhdasta teknologiaa pystytään edistämään erityisesti
elinkeinopolitiikalla, maankäytön, rakentamisen ja liikenteen
ratkaisuilla sekä energiatuotannolla ja -käytöllä. Avainasemassa ovat
kuntien omat hankinnat.

Espooseen tarvitaan lisää kestävien hankintojen osaamista.

– Uudenlainen teknologia vaatii uudenlaista osto-osaamista. Viime
päivien uutisointi tuhansien tietokoneiden katoamisesta on huolestuttava
esimerkki siitä, että hankintaosaamisessamme on petrattavaa, toteaa
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.
Hyvätkään strategiapäätökset eivät auta, jos kenelläkään ei ole aikaa ja
taitoa niitä toteuttaa.

-Jokaiseen hankintaan ja kilpailutukseen on saatava mukaan kestävän
kehityksen kriteerit. Kilpailutusosaamista ei voi ulkoistaa
markkinoille, päättää Elo.

Lisätietoja:

Tiina Elo p. 045 261 7447
Sirpa Hertell p. 050 566 6818
Henna Partanen p. 040 761 9024