(Espoon Vihreät Tiedote 25.10.2010)Espoon vihreiden valtuustoryhmä käsitteli toimialajohtajan valintaa kokouksissaan 11. ja 18.10. Valtuustoryhmän enemmistö päätyi äänestyksen jälkeen Nina Knaapilan kannalle.

Espoon toimintatapa johtajanimityksissä eroaa muista suurista kaupungeista

– Kaikissa Suomen suurissa kaupungeissa kaupunginjohtajat valitaan avoimen poliittisesti, joko pormestarinmallilla kuten Tampereella tai apulaiskaupunginjohtajamallilla kuten Helsingissä. Espoossa leikitään, että valinnat eivät olisi poliittisia ja siksi vihreätkin ovat joutuneet tekemään salaisia sopimuksia, jotta vaalitulos vaikuttaisi myös espoolaisten toimialajohtajien valinnassa edes jotenkin, sanoo kansanedustaja ja valtuuston tuleva puheenjohtaja Jyrki Kasvi.

Pormestarimalli avaisi myös kuntalaisille mahdollisuuden osallistua valintaan.

– Olemme halunneet tavoitella nykymalliin verrattuna avoimempaa ja vaalien tuloksen paremmin huomioivaa tapaa toteuttaa Espoon johtaminen. Nyt on tullut selväksi, että vihreitä ei haluta mukaan kaupungin ylimpään johtoon, vaikka espoolaiset äänestäjät ovat äänestäneet meidät kaupungin toiseksi suurimmaksi puolueeksi,  Espoon kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtaja Sirpa Hertell sanoo.

–  Päätösten valmistelu täytyy saada nykyistä avoimemmaksi ja paremmin valtuuston strategisia linjauksia noudattavaksi. Tästä syystä näen tarpeellisena sen, että myös ylimmän virkamiesjohdon poliittiset sidonnaisuudet myönnetään, Hertell summaa.

Taustalla sopu etenemismallista

Suurimmat valtuustoryhmät sopivat organisaatiouudistuksesta, mm. tilaaja-tuottajamallista ja yleisellä tasolla tulevista johtajavalinnoista viime valtuustokaudella. Valtuustosopimus, jossa johtamisjärjestelmän uudelleen arviointi oli, hyväksyttiin valtuustokauden alussa vuonna 2005. Syksyllä 2006 neljä suurinta ryhmää neuvottelivat tarkentavan sopimuksen johtamiseen liittyen eli miten tämä valtuustosopimuksessa ollut kohta toteutetaan. Sopimusta olivat laatimassa neljä suurinta puoluetta ja sen hyväksyivät kaikki valtuustossa viime valtuustokaudella edustettuina olleet puolueet.

– Sopimuksen tavoitteena oli uudistaa Espoon organisaatiota ja johtamista. Vihreät tavoittelivat pormestarimallia, siinä onnistumatta, joten päädyttiin toimialajohtajamalliin. Tällöin ylin, mutta vain ylin johto, kuten pormestarimallissakin, olisi avoimen poliittisesti ja vaalien tuloksen mukaan valittu, Hertell toteaa.

– Asiaan palattiin talvella 2009-2010, jolloin todettiin, että suurin valtuustoryhmä Kokoomus valitsee ehdokkaansa kaupunginjohtajaksi ja vihreä valtuustoryhmä valitsee parhaaksi katsomansa ehdokkaan liiketoimintajohtajaksi. Missään vaiheessa ei päätetty siitä kuka valitaan, tai että valittavalla henkilöllä pitäisi olla poliittista taustaa, jatkaa Hertell.

– Tämä avasi vihreille ensi kertaa mahdollisuuden päästä vaikuttamaan kaupungin ylimmän virkamiesjohdon valintaan.

Eteenpäin on menty vihreän valtuustoryhmän enemmistön siunauksella

Asiaa on käsitelty useaan otteeseen vihreiden valtuustoryhmässä alkaen syyskuusta 2006. Osa valtuustoryhmästä on ollut sillä kannalla, että minkäänlaisia neuvotteluja ei kannata käydä. Asia on edennyt enemmistön, ei koko ryhmän mandaatilla. Osallisina neuvotteluissa oli viime kaudella silloiset valtuutetut Eeva Honkanummi ja Raimo Inkinen, jotka toimivat ryhmäpuheenjohtajana ja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja. Tällä valtuustokaudella valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina Knaapilan tultua esteelliseksi neuvotteluja jatkoi vain kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Sirpa Hertell.

– Toiminnassaan vihreät soveltavat puoluekurittomuutta, jokainen saa tehdä itsenäiset valintansa. Osa valtuutetuista on ollut koko ajan ja linjakkaasti eri mieltä kuin esimerkiksi neuvottelijat, korostaa Hertell.

Hälytyskellojen olisi pitänyt soida

– Jo neljä vuotta sitten halusimme tulla sopimuksen kanssa julkisuuteen, mutta muut neuvottelukumppanit halusivat odottaa asiasta kertomisen kanssa siihen asti, että kaupungin johdossa tulisi muutoksia.

– Tuossa kohtaa hälytyskellojen olisi pitänyt soida. En tiedä oliko jo alun perinkin tarkoitus tehdä höpöhöpö-sopimus, kuten kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja sopimusta Länsiväylässä kutsui, pohtii Hertell. Tästä olemme oppineet, ettei salailuvaatimuksiin saa taipua, vaan jatkossa kaikki sopimukset kannattaa julkistaa heti äänestäjien arvioitavaksi.

Liiketoimintajohtajan käsittely kaupunginhallituksen kokouksessa 25.10.

Kaupunginhallitus äänesti kolme kertaa ja äänet jakautuivat seuraavasti:

Suuperko 7 –  7 Hertellin esitys, että kaupunginhallitus ei tee lainkaan esitystä henkilöstä ( 1 tyhjä)

Suuperko 8 –  5 Knaapila ( 2 tyhjää)

Lehtonen 6 – 2 Suuperko ( 7 tyhjää)

Lisätietoja
Sirpa Hertell, 050-5666 818
Jyrki Kasvi 050-5113120