Valtuuston maanantaisella esityslistalla oli jälleen paljon käsiteltäviä asioita. Osa edellisten istuntojen jälkeen pöydälle jääneitä. Listalla oli myös useampi vihreän ryhmän jäseniltä tullut valtuustoaloite.
 
Tärkeää keskustelua käytiin mm. tarkastuslautakunnan lausunnosta koskien vuoden 2019 kolmatta osavuosikatsausta, jossa valitettavan moni tulostavoite esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa jäi toteutumatta. Valtuutettu Jyrki Kasvi korosti puheenvuorossaan talousarvioita koskien sitä, että pelkät kunnianhimoiset tavoitteet eivät riitä, jos emme ole valmiita samalla myös investoimaan niihin. ”Pelkät leikkaukset eivät paranna yksin tuottavuutta, vaan supistavat toimintaa”, Kasvi muistutti. Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla ennaltaehkäiseviä mielenterveyspalveluja ei ole ollut tarjolla riittävästi. 
 
Päivi Raunu pohti puheenvuorossaan talousarviosta koskien niin ikään sitä, onko se, että asetetut tulostavoitteestaan eivät toteutu seurausta siitä, että tavoitteet ovat alunperinkin asetettu väärin? Raunu nosti esimerkeiksi tarkastuslautakunnan lausunnosta mm. sen, että sosiaali- ja terveystoimen palveluista kiirettömälle lääkärin vastaanottoajalle ei vieläkään kaikilla palvelualueilla pääse alle 14 vuorokaudessa. ”Kun nyt hyväksymme poikkeamat hyväksymme samalla heikennyksiä palvelutasossa. Kysynkin onko vastuuta tulostavoitteiden toteutumisesta kannettu riittävästi virkamiesjohdossa tai poliittisessa johdossa?”, Raunu kyseenalaisti.
 
Tärkeänä asiana valtuustossa käsiteltiin myös valtuutettu Inka Hopsun ja varavaltuutettu Marjaana Siivolan jättämän valtuustoaloitteen äitiysfysioterapian ja neuvolatoiminnan kehittämisestä. Aloite keräsi kiitosta yli puoluerajojen ja on saanut jo aikaan toimeenpiteiden käynnistämisen niin, että neuvolan ja avofysioterapian välinen tiedonkulku ja yhteityö paranisi ja vahvistuisi. ”Hienoa, että fysioterapiaan pääsyyn on nyt kiinnitetty huomiota ja asiaa on edistetty. Toivottavasti jokainen synnyttänyt tulee pääsemään tarpeen mukaisesti fysioterapiaan pian synnytyksen jälkeen”, kiitteli Siivola. Myös allekirjoittanut jätti aloitetta koskien toivomuksen siitä, että synnyttäneiden fysioterapiapalveluiden saavutettavuutta parannetaan ja tiedon löytymistä Espoon neuvolapalveluiden verkkosivuilla helpotetaan. Valtuusto hyväksyi toivomukseni yksimielisesti.
 
Myös valtuustoaloite vammaistietoisuuden lisäämiseksi espoolaisessa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa pääsi käsittelyyn kahden pöytäämisen jälkeen. Aloitteen jättäjinä allekirjoittanut sekä Eva-Lena Gästrin (rkp). Puheessani halusin muistuttaa jokaista kuulijaa siitä, mikä merkitys ympäristöllä lapsen ja nuoren ymmärryksen kehittymisessä erilaisuutta kohtaan on. ”Vastuu siitä, miten lapsemme ja nuoremme osaavat suhtautua erilaisuuteen on meillä. Ei kenelläkään muulla.” Valtuutettu Risto Nevanlinna muistutti omassa puheenvuorossaan siitä, että erilaisilta ihmisiltä voi oppia elämää varten hyvin paljon. Käsittelyn lopuksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti toivomukseni siitä, että vammaistietoisuuden käsittelemistä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa seurataan säännöllisesti ja siitä raportoidaan myös lautakunnille.
 
Vihreiden valtuutettujen, Tiina Pursulan ja Pinja Niemisen, valtuustoaloite kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta Espoonlahden alueelle oli jo illan kolmas vihreän valtuustoryhmän jäseniltä tullut aloite. ”Kaupunkipyörän suuri etu omaan pyörään verrattuna on, että se mahdollistaa luovat matkakeskuksen yhdistelmät. Metron jatkeen viivästyttyä olisi sääli, jos kaupunkipyörät tulisivat Espoonlahden alueelle vasta metron myötä, jolloin ne eivät voisi enää auttaa tätä hankalaa ja pitkittynyttä joukkoliikenteen nivelvaihetta, jota alue on nyt elänyt jo toista vuotta”, huomautti Pursula. Pursula jätti asiasta myös toiveen, joka sisälsi mm. asukaskyselyn teettämisen kaupunkipyöräverkoston asemien sijoittelua pohjustamaan. Valtuusto hyväksyi Pursulan toivomuksen yksimielisesti.
 
Loppuillasta valtuustossa käsiteltiin aloitetta Espoon päiväkotien työolosuhteiden selvittämisestä. Vihreiden valtuutettu, ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vpj. Pinja Nieminen tiivisti puheessaan varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä Espoon tilanteesta. ”Opettajien huoli ei ole vain heidän huolensa, vaan myös lapsilla ja vanhemmilla tulisi olla aina oikeus siihen, että opettajat ovat päteviä ja varhaiskasvatus laadukasta. Ja että tilat ovat terveet ja turvalliset ja lapsille läheiset aikuiset eivät vaihdu jatkuvasti”. Vihreiden varavaltuutettu, ja varhaiskasvatusjaoston puheenjohtaja Helka Otsolampi niin ikään korosti varhaiskasvatuksen laatua ja sen tasapuolisuutta eri asuinalueilla. ”Varhaiskasvatus on tärkeä osa meidän koulutusjärjestelmää, itse asiassa monissa tutkimuksissa on todettu, että jopa sen tärkein osa”, Otsolampi muistutti.
 
Valtuustoaloite avustajaresurssien tarpeen selvittämisestä varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen ryhmiin, joissa on runsaasti vieraskielisiä lapsia aiheutti värikästä keskustelua istunnon päätteksi. Valtuutettu Mari Anthoni muistutti valtuustoa puheessaan siitä, että avustajaresursseihin satsaaminen on äärimmäisen tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Otsolampi muistutti, että päiväkodissa jokainen perhe tulee kohdata. ”Kieli- ja kulttuurieroja on ja siksi tarvitaan riittävästi osaavaa henkilökuntaa päiväkoteihin ja kouluihin lasten ja vanhempienkin kanssa toimimiseen”, totesi Otsolampi.