Espoon puolueiden tavoitteena ovat turvalliset vaalit

Espoon valtuustopuolueet toivovat yhdessä, että koronaviruksesta huolimatta 18.4.2021 järjestettävät kuntavaalit pystytään Espoossa järjestämään mahdollisimman turvallisesti. Tärkeimpänä tavoitteena on turvalliset vaalit niin äänestäjille, ehdokkaille kuin puolueille.

Mukana olevat puolueet ovat sitoutuneet noudattamaan omissa kampanjoissaan Aluehallintoviraston ja muiden viranomaisten määräyksiä sekä rajoituksia. Samoin puolueet ohjeistavat aktiivisesti ehdokkaitaan voimassa olevista viranomaisen määräyksistä ja rajoituksista sekä miten kampanjoida turvallisesti. Esimerkiksi kampanjoinnissa ja varsinkin sisätiloissa ehdokkailta toivotaan maskin käyttöä. 

Tällä hetkellä Aluehallintovirasto on sivuillaan todennut, että määräykset kokoontumisrajoituksista koskevat myös vaalikampanjoinnissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia. Vaalikampanjointi ei oikeuta poikkeamaan kokoontumisrajoituksista. Aluehallintoviraston mukaan yleisötilaisuudeksi vaalikampanjoinnissa katsotaan toiminta, jonne houkutellaan väkeä yhtäaikaisesti paikalle mainostamalla tilaisuutta ennakkoon esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Avi kuitenkin täsmentää, että kuitenkaan esimerkiksi pelkkä esitteiden tai tuotteiden jakaminen satunnaisille ohikulkijoille ei ole viranomaisten mukaan yleisötilaisuus.

“Suosituksia lähikontaktien välttämisestä, hygieniakäytännöistä ja maskin käytöstä on hyvä noudattaa myös kaikessa vaalikampanjoinnissa. Tärkeintä on, että vaalit saadaan toimitettua niin ehdokkaiden kuin äänestäjien osalta turvallisesti ja seuraamme aktiivisesti koronatilanteen kehittymistä ja päivitämme omia ohjeistuksiamme ehdokkaille. Kyse on yhtä aikaa ihmisten terveydestä ja demokratiasta,” puolueet toteavat.

Puolueet myös toivovat, että koronarajoituksista huolimatta eri yhdistykset ja organisaatiot järjestäisivät edelleen vaalipaneeleja, sillä ne ovat tärkeitä niin äänestäjille kuin ehdokkaille. Paneelit tulisi kuitenkin pyrkiä järjestämään etäyhteydellä, jotta kenenkään terveys ei vaarantuisi.

Turvalliseen kampanjointiin ja vaaleihin Espoossa ovat sitoutuneet Kokoomus, Vihreät, SDP, RKP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Kristillisdemokraatit ja Liberaalipuolue. Kaikille valtuustopuolueille tarjottiin mahdollisuutta tulla mukaan. Allekirjoittaneet puolueet toivovat kaikkien muidenkin vaaleissa mukana olevien tahojen pyrkimään toiminnallaan turvaamaan vaalien toteutumisen.

Allekirjoittaneet:
Espoon Kokoomus, Janne Tähtikunnas, puheenjohtaja
Espoon Vihreät, Antti Brunni, puheenjohtaja
Espoon Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö, Mika Hentunen, puheenjohtaja
Espoon RKP, Anne Ahlefelt, puheenjohtaja
Espoon Keskusta, Tommi Halkosaari, kunnallisjärjestön puheenjohtaja
Espoon Vasemmistoliitto, Ville Uusivuosi, puheenjohtaja
Espoon Kristillisdemokraatit, Pertti Järvenpää, puheenjohtaja
Liberaalipuolue, Harri Kreus, puheenjohtaja

Puolueiden ohjeistukset ehdokkaille:

  • Pyritään tekemään kaikin tavoin turvallinen kampanja ja vaalit
  • Sitoudutaan noudattamaan Aluehallintoviraston ja viranomaisten määräyksiä ja suosituksia vaaleihin ja kampanjointiin liittyen
  • Puolueet ohjeistavat omia ehdokkaitaan viranomaisten määräyksistä
  • Ei aktiivisesti pyritä kiertämään sääntöjä ja ohjeita vaalitapahtumien suhteen, jotka voisivat vaarantaa ehdokkaiden tai äänestäjien koronaturvallisuuden
  • Puolueet ovat toivoneet, että mahdolliset paneelit järjestetään etäyhteydellä
  • Kampanjoinnissa ja varsinkin sisätiloissa ehdokkailta toivotaan maskin käyttöä