Espoon Vihreiden valtuustoryhmä kannattaa vahvaa metropolihallintoa, joka ratkaisee pääkaupunkiseudun ongelmia myös tulevaisuudessa. Kysymys seudun kuntien lukumäärästä on toissijainen.

– Pahimmillaan kuntaliitoksilla vain lisätään kuluja ja byrokratiaa ja samalla hidastetaan tai jopa pysäytetään Helsingin seudun kehittäminen kokonaisuutena, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Vain vahva metropolihallinto pystyy päättämään seudun asioista riittävän monesta eri näkökulmasta. Nykymuotoinen sopimuspohjainen yhteistyö ei riitä, kun halutaan rakentaa elinvoimainen ja kestävä kokonaisuus: ekotehokas pääkaupunkiseutu, jossa asukkaat viihtyvät ja työpaikat kukoistavat.

Kansainvälisesti kilpailukykyinen seutu vaatii yhteistä maankäytön suunnittelua, kohtuuhintaisia asuntoja, tervettä kilpailua, sujuvaa joukkoliikennettä sekä onnistunutta maahanmuuttajien kotoutumista. Toimivasta kokonaisuudesta hyötyvät myös yksittäiset kunnat.

Seudulle on rakennettava toimiva ja vahva metropolihallinto, jota ohjaa vaaleilla valittu metropolivaltuusto. Metropolivaltuutetut tekevät päätöksiä koko seudun näkökulmasta, eivätkä toimi vain kuntiensa edunajajina. Vahvan metropolihallinnon rinnalla on panostettava entistä pontevammin myös paikallistason vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen. Asukkaiden äänen pitää kuulua myös seudullisessa päätöksenteossa.

Sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kohtuuhintaisia asuntoja

Sosiaalinen ja alueellinen eriytyminen on ollut seudulla voimakasta. Tätä on osaltaan edistänyt kilpailu hyvistä veronmaksajista. Metropoliratkaisu antaa paremmat mahdollisuudet eriytymisen torjumiseen.

Huono-osaisuuden kasautuminen on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestämätöntä – mutta oikeilla yhteiskunnallisilla toimilla vältettävissä. Turvallinen ja tehokas kaupunkirakenne tarjoaa kodin kaikille tarvitsijoille. Asuntoja tulee rakentaa monipuolisesti, kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisiin paikkoihin.

– Asuntopolitiikalla voidaan lisätä  hyvinvointia, tasa-arvoa ja kilpailukykyä. Kun asumisen hinta on saatu hallintaan, ollaan seudun yhteisessä päätöksenteossa pitkällä, toteaa valtuutettu Susanna Rahkonen.