(Espoon Vihreät tiedote 15.10.2010)Espoon Vihreät ihmettelee, miksi asukkaiden ääntä ei ole kunnolla kuultu palveluverkon tavoitetilan määrittelyssä. Vihreät vaatii, että jokaisella Espoon suuralueella on järjestettävä asukkaiden kuulemistilaisuus, jossa asukkaat saavat ottaa kantaa palveluiden järjestämiseen. – Asukkaiden osaaminen ja oman asuinalueensa tuntemus kannattaa valjastaa käyttöön, kun suunnitellaan näin tärkeitä muutoksia, linjaa Espoon Vihreiden puheenjohtaja Marjut Joensuu.

Kuntalaisia pitää kuulla, jos päätetään yhdistää pieniä päiväkoteja suuremmiksi yksiköiksi, jotta voidaan minimoida muutosten haitat. Kouluverkosta täytyy puhua avoimesti: mitä tehdään esimerkiksi tyhjeneville koulurakennuksille Tapiolassa, jossa väki ikääntyy? Vihreitä huolettaa myös se, miten käy ennaltaehkäisevän nuorisotyön ja nuorisotilojen, jos määrärahoja sidotaan entistä enemmän suurten liikuntapaikkojen rakentamiseen.

– Virkamiesten on tultava esittelemään suunnitelmia asukkaille ja otettava vastaan heiltä palautetta. Ei riitä, että kysytään Facebookissa tai verkkosivuilla, vaatii Espoon Vihreiden hallituksen jäsen Marjo Matikka.

Espoon Vihreät vastustaa eri alueilla asuvien ihmisten
eriarvoistamista. Ennen kuin palveluita keskitetään suuriin yksiköihin, on selvitettävä, miten julkisen liikenteen yhteydet toimivat palveluiden luo.

Palveluita ei voi siirtää pois niiltä alueilta, joissa on heikot julkiset yhteydet. – Miten autoton vanhus pääsee laboratorioon, jos palvelu viedään kauas, kysyy valtuutettu Merva Mikkola.

Mikäli palveluita päätetään keskittää, joukkoliikenteen palvelutasoa on nostettava selkeästi nykyisestä. Joukkoliikenteeseen panostaminen parantaisi muutenkin espoolaisten elämänlaatua sujuvoittamalla arkea, vähentämällä ruuhkautumista ja parantamalla ilman laatua.

Lisätiedot

Espoon Vihreät

hallituksen puheenjohtaja, varavaltuutettu Marjut Joensuu, puh. 040 500 2828

hallituksen jäsen, valtuutettu Marjo Matikka, puh. 050 300 1327

hallituksen jäsen, valtuutettu Merva Mikkola, puh. 050 511 3906