Espoon Vihreät on tyytyväinen, että puolueiden välisissä budjettineuvotteluissa saatiin torjuttua suurimmat koulutukseen kohdistuvat säästöt sekä tehtyä lisäpanostuksia perheiden hyvinvointiin ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Kaupunginjohtaja oli tiukkojen talousennusteiden vuoksi esittänyt talousarvioon suuria leikkauksia myös Vihreille tärkeisiin opetukseen ja varhaiskasvatukseen, joten Vihreiden suurimmat neuvottelupanokset käytettiin sinne.

“Onnistuimme neuvotteluissa puolustamaan espoolaisille tärkeitä kouluja ja päiväkoteja. Tämä budjettisopu tarkoittaa peruskoulujen ja lukioiden tuntiresurssien säilymistä lähes nykyisellään. Myös avustajaresurssien taso saatiin säilytettyä.”, kertoo Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Jyrki Kasvi.

“Meille tärkeää oli panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin myös resursoimalla nuorten mielenterveyspalveluita ja perheiden tukemista. Vaikka neuvottelutulos on aina kompromissi, eikä mikään puolue saa muutoksia yksin läpi, lopputulos on kaupungin taloustilanteen huomioiden tyydyttävä”, Kasvi jatkaa.

Vihreät on useasti ehdottanut kunnallisveron korottamista 0,25% kaupungin heikon taloustilanteen parantamiseksi.

“Näin kovassa säästöpaineessa ei oltaisi, mikäli valtuusto olisi hyväksynyt Vihreiden esittämän maltillisen veronkorotuksen. Itse asiassa se olisi riittänyt kaikkien koulutusleikkausten perumisen lisäksi myös velanoton pienentämiseen ja olisi vastuullista taloudenpitoa”, Kasvi muistuttaa.

Ensi vuonna myös Espoon luonto voi nykyistä paremmin, sillä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja sisävesien kunnostamiseen saatiin resursseja.

Investointiohjelmaan saatiin nostettua kaikkein kipeimmin tarvittuja hankkeita niin päiväkotien kuin koulujenkin rakentamiseksi. Espoon keskuksen ja Espoonlahden alueille rakennetaan uudet päiväkodit helpottamaan tulevien vuosien suurta paikkapulaa. Jupperin koulun ja Leppävaaran lukion uudisrakennukset aikaistettiin valmistumaan jo vuonna 2026. Taistelu Espoon koulujen ja päiväkotien saamiseksi kuntoon jatkuu.

“Esitimme paljon suurempaa panostusta koulu- ja päiväkotihankkeisiin, joka olisi voitu rahoittaa lykkäämällä  tieinvestointeja. Tämä ei kuitenkaan kaikilta osin saanut muiden puolueiden kannatusta”, toteaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Henna Partanen.

”Vihreille on kuitenkin tärkeää, että päiväkoti- ja koulurakennusten kuntoa seurataan jatkuvasti ja mahdolliset hätäväistöt eivät lykkää investointiohjelman muita hankkeita.” Partanen päättää.