Valtuustoryhmien väliset neuvottelut Espoon vuoden 2023 talousarviosta käytiin 15.11.-21.11.2022. Perussuomalaisia ja Kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta valtuustoryhmät löysivät yhteisen neuvottelutuloksen.

“Neuvottelut eivät olleet helpot, sillä kasvavan kaupungin tarpeet ovat selvästi suuremmat, kuin mihin sote-uudistuksen jälkeen Espoolla on pitkän päälle varaa, kun maksettavana on myös kasvukaupungin investointien velkataakka”, kertoo Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

“Vihreä ryhmä on tyytyväinen, että saimme varmistettua, ettei ensi vuonna perusopetuksen ryhmäkokoja ryhdytä kasvattamaan tai jakotunneista luovuta ja myös lukioiden resurssit säilyvät. Tähän on päästävä jatkossakin. Myöskään erityisluokkien määrää ei vähennetä ja oppilaan tarvitsemat tukitoimet tullaan järjestämään alueellisesti, ei koulukohtaisesti”, Hopsu jatkaa.

Valtuustoryhmät linjasivat, että erityisluokkia ei lopeteta ja, että lapsen tarvitsema erityinen tuki järjestämään oppilaaksi-ottoalueen sisällä tai muuten alueellisesti. Tätä mallia on käytetty onnistuneesti esimerkiksi Leppävaaran alueella, jossa erityistä tukea vaativia oppilaita on opetettu Lintulaakson koulussa.

Pääkaupunkiseudulla on ollut suuri pula varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Budjettisovun yhteydessä ryhmät painottivat, että varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstön saannissa olevat ongelmat edellyttävät lisätoimia myös valtion suuntaan Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteistyönä.

“Lisäsimme varhaiskasvatuksen avustavaa henkilöstöä, jotta varhaiskasvatuksessa jaksettaisiin paremmin ja jotta sijaisjärjestelyt onnistuisivat henkilöstön osallistuessa pätevöitymiskoulutukseen. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja Omnian tulee voida toteuttaa monimuoto- ja oppisopimuskoulutuksia entistä enemmän, sillä koulutus lisää myös pysyvyttä alalla. Tähänkin tarvitaan valtion panostuksia”, Hopsu vaatii.

Vihreille tärkeä painotus neuvotteluissa oli myös nuorten harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuuksien turvaaminen sekä jengiytymiskehityksen ennaltaehkäisy.

“Tavoitteenamme oli lisätä nuorten kanssa työskentelevien aikuisten määrää ja sovun myötä saimme lisättyä nyt yhden nuorisotyöntekijän vakanssin jalkautuvaan nuorisotyöhön”, neuvotteluissa mukana ollut kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen sanoo.

“Nuorilla tulee olla riittävästi tekemistä eri puolilla kaupunkia ja siksi on hienoa, että Pohjois-Espoon nuorten tarvitsemien tilojen kunnostukseen ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen osoitettiin erillisrahoitus”, Partanen jatkaa.

Tämän lisäksi neuvotteluissa varmistettiin Gräsan kädentaitojen toiminnan jatko kaikille avoimena toimintana, kirjastojen lisärahoitusta sekä Tyttöjen talon toiminnan turvaaminen. Lisäksi urheiluseurojen harrastusmaksuja pyritään kohtuullistamaan seuroille annettavien vuokratukien turvin.

Myös luontoarvoihin panostettiin. Luonnonsuojelutoimia vahvistamaan päätettiin perustaa yksi uusi biologin vakanssi. Lisäksi kaupungin viihtyisyyden lisäämiseksi sekä hiilinielun kasvattamiseksi talousarvioon on varattu rahoitus uusien puiden ja pensaiden istutuksiin muun muassa Vihreiden Risto Nevanlinnan ja Inka Hopsun aiempien valtuustoaloitteiden mukaisesti.

Tiukasta investointien määrää rajoittavasta investointikatosta huolimatta ohjelmaan lisättiin Olarin alueen päiväkotipaikkojen (16 ryhmää) rakentaminen, Jupperin koulun, kirjaston ja päiväkodin rakentaminen sekä Laurilahden koulun ja päiväkodin peruskorjaushankkeet.

“On vihdoin aika viedä nämä pitkään toimia odottaneet hankkeet maaliin. Jupperin koulu on toiminut vuosikausia monessa eri tilassa ja Laurinlahden koululaisetkin ovat jo siirtymässä väistöön. Olarissa puolestaan alkaa olla kova pula julkisista päiväkotipaikoista,” Hopsu huomauttaa.

Lisäksi Kurttilan ja Postipuun kasvavien alueiden kouluhankkeiden suunnitteluraha lisättiin ohjelmaan vuosille 2024 ja 2025.

“Meidän pystyttävä jatkossakin varmistamaan riittävät päiväkoti- ja koulutilat kasvavilla alueilla. Vaikka nykyiseen investointiohjelmaan ei vielä mahtunut Kurttilan ja Postipuun koulujen rakennusrahat, tulee ne löytää ensi vuonna, kun hankkeiden tarkemmat kustannukset toivottavasti tiedetään. Muuten kyseisten alueiden koulukapasiteetti ei yksinkertaisesti riitä investointikauden loppuun”, tila- ja asuntojaostonkin puheenjohtajana toimiva Partanen muistuttaa.

Kaupunkien sote-uudistuksen jälkeisestä rahoituksesta Hopsu ja Partanen lähettävätkin tiukan viestin valtion suuntaan:

“Kaupungeille on varmistettava riittävä rahoitus etenkin lasten ja nuorten palveluiden järjestämiseen. Tästä prioriteetista ei voida sote-uudistuksen ja tyhjenevän maaseudun vuoksi luopua”, Hopsu ja Partanen summaavat.

 

Lisätietoja:

Inka Hopsu (Espoon Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja., valtuuston 1. varapuheenjohtaja)

Henna Partanen (Espoon kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja)