Kaupunginhallitus käsitteli 15.6. kokouksessaan Espoon ruokapalveluiden eli Espoo Cateringin tulevaisuutta. Vihreät esittivät asian jättämistä pöydälle lisäselvityksiä varten, mutta esitys hävisi Kokoomuksen ja Rkp:n äänin 8-7. Myös demareiden esitys asian palauttamiseksi siten, että valmisteltaisiin yhtiöittämisvaihtoehdon rinnalla myös liikelaitoksen säilyttäminen ja ulkoisen myynnin kilpailuttaminen hävisi samoin numeroin.

– Valmistelu on toistaiseksi ollut pintapuolista, eikä mielestämme antanut edellytyksiä organisaatiomallin valintaan. Kun asiasta päättää viime kädessä valtuusto aikaisintaan elokuussa, kesä kannattaa käyttää tarvittavien lisäselvitysten tekemiseen, toteaa kaupunginhallituksen jäsen Saara Hyrkkö.

Vihreät pitää kestämättömänä sitä, että säästöjä lähdettäisiin hakemaan työntekijöiden etuja heikentämällä.

– Henkilöstö on pystynyt viime vuosina parantamaan tuottavuutta merkittävästi. On kohtuutonta, että kiitoksena tästä säästöjä haettaisiin seuraavaksi pienituloisten työntekijöiden palkkapussista, painottaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

– Mikäli in house -yhtiön perustamiseen päädytään, on henkilöstön edut turvattava esimerkiksi ottamalla käyttöön PAMtesin sijaan Avaintes, kuten Helsingissä ja Vantaalla on tehty, jatkaa Elo.

Vihreät ovat edellyttäneet tarkempaa analyysia eri vaihtoehtojen taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista kaupungin muille toimialoille. Liikelaitoksena Espoo Catering pystyy esimerkiksi osallistumaan päiväkotien ruoanjakelukuluihin.

– Yhtiöittäminen ei saa tarkoittaa sitä, että ruokailuun liittyviä kuluja siirretään jo nyt tiukoilla olevien varhaiskasvatuksen ja opetuksen maksettaviksi, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa, että kouluissa ja päiväkodeissa tarjotaan jatkossakin laadukasta ruokaa, ja että palvelutaso on hyvä ja toiminta vastuullista. Tämän vuoksi on tärkeää, että kouluruokaa koskeva päätöksenteko ei karkaa liian kauas luottamushenkilöiltä.

Espoo Catering panostaa ruoan terveellisyyteen ja on pystynyt tiukoista tuottavuustavoitteista huolimatta lisäämään luomu- ja lähiruoan käyttöä. Laadukas ruoka edistää terveyttä ja ruokahankinnoilla voidaan merkittävästi edistää kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita.

– On tärkeää varmistaa, että myös ikäihmisille tärkeitä eläkeläisaterioita voidaan jatkossakin tarjota kohtuuhintaan palvelutaloissa sekä Elä ja Asu -keskuksissa. Yhteinen ruokailumahdollisuus on ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta tärkeää ja kaupungin kannattaa siihen panostaa, lisää Hopsu.

Jotta valtuustolla olisi riittävät tiedot päätöksentekoon elokuussa, kaupunginhallitus päätti, että valtuustolle valmistellaan vastaukset valtuustoryhmien neuvotteluissa ja kokouksessa esittämiin kysymyksiin.

Lisätietoja:
Tiina Elo, p. 045 261 7447
Inka Hopsu, p. 040 7589545
Saara Hyrkkö, p. 040 7197604