Puoluevaltuuskunta toimii puoluekokousten välillä puolueen korkeimpana poliittisena linjanvetäjänä ja on Hopsun kaudella hyväksynyt mm. Turvallisuus-, koulutus– ja yrittäpoliittisen linjapaperin sekä uuden vihreän energiavision ja tarjonnut ratkaisuja turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen.

“Puoluevaltuuskuntaan on kutsuttu keskustelemaan myös puolueen ulkopuolisia asiantuntijoita ja näin valtuuskunnankin kautta voidaan käydä aktiivista vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa puolueelle tärkeistä teemoista. Tulevan kaksivuotiskauden aikana työstetään puolueen uusi poliittinen ohjelma ja on tärkeää, että jäsenistö ja koko puoluevaltuuskunta pääsevät aktiivisesti mukaan jo varhaisessa vaiheessa prosessia. Tätä jäsenistöä osallistavaa työtä haluan olla johtamassa jatkossakin”, kertoo Inka Hopsu.

Espoon vihreät on merkittävä vaikuttaja Uudenmaan piirissä ja koko puolueessa.

“On hienoa, että meillä on Espoossa laaja-alaisia kuntapolitiikan osaajia, joilla on annettavaa koko puolueelle. Tämä näkyi myös kuntavaaleissa, kun valtuustoryhmän puheenjohtajana menestyksekkäästi toiminut Inka Hopsu oli vihreiden äänikuningatar saaden yli 2500 henkilökohtaista ääntä ja auttoi omalta osaltaan Vihreät huikeaan vaalivoittoon Espoossa.” hehkuttaa Espoon Vihreiden puheenjohtaja Kaarina Saramäki.

Vihreiden puoluekokous valitsee puoluevaltuuskunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Puoluekokous järjestetään Tampereella 17.-18.6. Puolueen puheenjohtajasta järjestetään jäsenäänestys postitse 29.5-9.6 välisenä aikana. Lisätietoa jäsenäänestyksestä puoluekokoussivuilta.