(Espoon Vihreät tiedote 8.4.2010) Espoon Vihreät vaativat, että kaupungin päätöksenteosta on tehtävä tehokkaampaa ja poliittinen ohjaus on saatava avoimemmaksi. Kaupunginjohtajan viran avautuessa nyt on oikea hetki järjestää organisaatio tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti, kuten valtuustosopimuksessa on sovittu.

– Paras tapa uudistaa kaupungin johtamista olisi ollut pormestarimalli. Saimme neuvoteltua pormestarimallin selvittämisen valtuustosopimukseen, mutta demarit päättivät hylätä sen. Kun tämä selvisi, totesimme ettemme voi jatkaa nykymallilla, jossa toiseksi suurimmalla puolueella ei ole edustusta kaupungin johdossa, sanoo kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Sirpa Hertell.

Päätösten valmistelulla on erittäin suuri merkitys ja kun vihreää johtajaa ei ole ollut mukana valmisteluvaiheessa, on vihreän näkökulman saaminen päätöksiin ollut vaikeaa.

– Vihreiden mielestä poliittiset virkanimitykset sopivat vain kaupungin ylimmän johdon valintaan, muihin nimityksiin poliittisella kannalla ei saa olla vaikutusta.

Palveluliiketoimen toimialajohtajan viran myötä vihreät pääsevät ensimmäistä kertaa vaikuttamaan toimialajohdon valitsemiseen. Aiemmin muut puolueet ovat valinneet johtajat. Virka tulee avoimeen hakuun.

– Nyt kaupunginhallituksesta on lähtenyt valmistelukehotus, joka tulee tavanomaiseen tapaan käsittelyyn neuvottelutoimikuntaan ennen valtuustokäsittelyä, Hertell toteaa SDP:stä esitettyyn kritiikkiin.

Palvelutuotantojohtaja tarvitaan, jotta tilaaja-tuottajamalli voidaan ottaa käyttöön. Teknisen toimen johtajan Loukon johdolla tilataan ja tulevan liiketoimintajohtajan johdolla tuotetaan palvelut. Uusia liikelaitoksia tähän päätökseen ei sisälly, vaan ainoastaan toimintojen selkeyttämistä. Uusia virkoja ei myöskään tämän johtajan lisäksi perusteta eikä ketään irtisanota.

Lisätiedot:
Sirpa Hertell
kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja
050 5666818
sirpa.hertell(at)vihreat.fi