“Espoon Vihreiden tärkeimpinä tavoitteina keskiviikkona alkavissa talousarvioneuvotteluissa on torjua kaupunginjohtajan esittämät leikkaukset opetukseen, vahvistaa nuorten mielenterveyspalveluita, vauhdittaa koulujen ja päiväkotien korjauksia sekä suojella espoolaisten rakastamaa luontoa”, linjaa Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Jyrki Kasvi.

Koulut asfalttia tärkeämpiä

Vihreät vaativat, että kaupunginjohtajan esittämät leikkaukset opetukseen perutaan ja että investointiohjelmasta poistetut koulut ja päiväkodit palautetaan sinne takaisin.

“Espoolaiset haluavat lapsilleen laadukasta opetusta. Espoon ei tule vähentää avustajia kouluissa, leikata tokaluokkalaisten iltapäivätoimintaa tai heikentää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatua. Muun muassa näihin kohdistuvista koulutusleikkauksista on luovuttava”, linjaa Kasvi.

Koulu- ja päiväkotipaikkojen tarve ei katoa jättämällä koulu rakentamatta ja päiväkoti peruskorjaamatta. Vihreät vapauttaisivat investointirahoja koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ja peruskorjaukseen tieliikennehankkeita lykkäämällä.

“Teiden rakentamista voi lykätä – riittäviä ja terveellisiä päiväkoti- ja koulupaikkoja ei”, toteaa Kasvi.

Nuorten mielenterveyteen kannattaa investoida

Vihreät vaatii lisäpanostuksia nuorten mielenterveyspalveluihin ja perheiden tukemiseen.

”Yhä useampi nuori hakee tukea mielenterveyden ongelmiin. Nopea hoitoon pääsy parantaa ennustetta. Palveluiden saatavuutta on parannettava, jotta yksikään apua tarvitseva ei joudu odottamaan jonossa”, linjaa Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö.

“Mielenterveysosaamista on vietävä kouluihin, jotta tukea on saatavilla läheltä, nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Lasten ja nuorten hyvinvointia haluamme vahvistaa myös satsaamalla perhesosiaalityöhön ja perheneuvontaan”, jatkaa Hyrkkö.

Vihreät esittää lisäksi panostuksia muistisairaiden kotiin vietävien palveluiden parantamiseen, omaishoidon tukipalveluiden kehittämiseen sekä ikäihmisten päihde- ja mielenterveysongelmiin puuttumiseen. Erityisesti niissä sosiaali- ja terveystoimen toiminnoissa, joissa rekrytointi on osoittautunut vaikeaksi ja henkilöstön vaihtuvuus on suurta, on panostettava henkilöstön työhyvinvointiin.

Ilmastonmuutos on myös Espoon asia

Vihreät vaatii myös lisäpanostuksia luonnonsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

“Espoolaisille rakkaan luonnon suojelua on lisättävä, jotta se säilyy monimuotoisena virkistyksen lähteenä kaupungin kasvaessa voimakkaasti. Tarvitsemme lisää suojelualueita ja niille polkuja ja pitkospuita, jotta luontoarvot säilyvät ahkerasta käytöstä huolimatta”, painottaa Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Lähes kolmasosa Espoon ilmastopäästöistä syntyy liikenteestä, joten kestävien liikkumismuotojen houkuttelevuutta on lisättävä entisestään. Vihreät onkin sinnikkäästi ajanut parannuksia niin joukkoliikenteeseen kuin pyöräilyyn. Espoonlahden suorat linjat Kamppiin ovat helpottaneet monen perheen arkea ja metron tiheämpi liikennöinti Matinkylään käynnistyy vihdoin.

”Joukkoliikenteen palvelutasoa on edelleen korjattava erityisesti heikoimman asiakastyytyväisyyden alueilla, jotta se on houkutteleva vaihtoehto mahdollisimman monelle,” Elo muistuttaa.

Pyöräilyn edistämiseksi Vihreät ajaa laadukkaiden pyöräväylien rakentamista, kaupunkipyöräverkoston laajentamista sekä pyöräteiden talvikunnossapidon parantamista.

Valtuustoryhmien väliset budjettineuvottelut alkavat keskiviikkona 13.11. ja valtuusto päättää vuoden 2020 talousarviosta 4.12.2019.