Kuntajohtaminen on monella tapaa murroksessa. Espoossa ryhdytään syksyn aikana luottamushenkilöiden ohjauksessa uudistamaan johtamisjärjestelmää. Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen edellyttää kaupungin organisaation toimivuuden arviointia.

Helsingin siirtyminen pormestarimalliin on nostanut pormestarimallin konkreettiseksi vaihtoehdoksi myös Espoossa.

– Vihreät ovat pitkään ajaneet pormestarimallia Espooseen. Nyt on korkea aika selkiyttää suomen toiseksi suurimman kaupungin johtaminen siten, että poliittinen ja ammattijohtaminen erotetaan selkeästi toisistaan ja poliittiselle johtamiselle annetaan kunnolliset edellytykset, painottaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Espoossa kaupungin ylintäkään virkamiesjohtoa ei valita avoimen poliittisin perustein, mutta tehtäviin on valikoitunut politiikassa tavalla tai toisella meritoituneita henkilöitä. Toisaalta suuren kaupungin poliittinen johtaminen alkaa olla yhä vaativampaa ja hankalampaa muun päivätyön ohessa.

– Nykytilanteessa muodollisesti puolueettomat viranhaltijajohtajat käyttävät käytännössä suurta poliittista valtaa, mikä ei ole kuntalaisille täysin avointa ja läpinäkyvää, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Espoo on juuri valittu maailman älykkäimmäksi yhteisöksi ja haluaa olla kansainvälinen edelläkävijä. Perinteinen suomalainen kuntajohtamisen malli on kuitenkin muualla Euroopassa kummajainen.

– Kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää Espoolta eurooppalaista johtamismallia. On tärkeää, että jatkossa Espoota edustaa maailmalla vaaleissa asukkailta luottamuksen saanut pormestari, toteaa Elo.

Vihreiden mielestä Espoossakin on seuraavien kuntavaalien yhteydessä siirryttävä pormestarimalliin.

– Koko kaupungin ja sen eri toimialojen johtamista tulee parantaa ja selkiyttää.
Haastamme kaikki valtuustoryhmät rakentamaan yhdessä Espooseen sopivaa pormestarimallia, päättää Hopsu.