(Espoon Vihreiden tiedote 16.4.2008) Vihreät haluavat Espoon edelläkävijäksi maahanmuuttajien työllistämisessä ja kotouttamisessa. Jos tässä onnistutaan, Espoo menestyy tulevien vuosien työvoimapulan ehkäisyssä ja sopuisassa monikulttuurisessa yhteiselossa.

– Espooseen tarvitaan Helsingin mallin mukainen kulttuurikeskus Caisa, jossa monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatyön on perustuttava vuorovaikutukseen ja keskusteluun, ehdottaa Espoon Vihreiden kunnallisvaaliehdokas Said Yusuf.

Vihreiden tavoitteena on maahanmuuttajien suomenkielen opetuksen lisääminen ja pidempiaikainen tukeminen. Nyt moni maahanmuuttaja putoaa kotouttamisohjelmien jälkeen palvelujen ulkopuolelle. Lisääntyvä etninen ja kulttuurinen kirjo vaatii muutoksia palveluihin, koulutukseen ja asumiseen.

– Tuttu iskelmä ”Olen suomalainen…” saa tulevina vuosina yhä monimuotoisempia kasvoja, tahdoimmepa tai emme. Eläköityvien työntekijöiden tilalle ei Suomessa enää löydy väkeä, toteaa Johannes Niska-Virta Espoon Vihreistä.

Ulkomailta tarvitaan lähes kaikkien alojen ammattilaisia ja etenkin sosiaali- ja terveysalan osaajia.
-Työn perässä maahan muuttavan mukana seuraa myös hänen perheensä ja mahdollisesti lähisukunsa. Viime vuoden alussa oli Espoossa jo noin 16 000 asukasta, jotka äidinkieleltään puhuvat muuta kuin suomea tai ruotsia ja määrä kasvaa koko ajan. Espoosta täytyy siis löytyä muutakin kuin elinkeinoelämän tarpeesta lähtevä työpaikka, Johannes Niska-Virta tiivistää tilanteen.

Maahanmuuttajien kotouttamisen ongelmat puhuttivat paljon Espoon Vihreiden kevätkokouksessa. Vihreät pitävät tärkeänä saada eri vähemmistöjen edustajia sekä monikulttuurisuus- ja tasa-arvoasioiden asiantuntijoita kunnallisvaaliehdokkaiksi edistämään yhdenvertaista yhteiskuntaa.

Kokouksessa hyväksyttiin viisitoista uutta kunnallisvaaliehdokasta. Yksi näistä on tulkkina toimiva ja aktiivisesti maahanmuuttajien kanssa työskentelevä Yusuf, joka on syntyisin Jemenistä ja asunut Suomessa 18 vuotta. Kehittämispäällikkö Johannes Niska-Virta on tehnyt pitkään töitä etnisten vähemmistöjen ja erityisesti maahanmuuttajien asuttamisen parissa. Tasa-arvoasiantuntija, Vihreiden naisten pääsihteeri Sirpa Hertell, on vihreiden valtuustoryhmän ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja.

Lisätietoja:

Johannes Niska-Virta
Espoonkruunun hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen, Espoon Vihreät
johannes.n(at)luukku.com
gsm 050 5027506

Said Yusuf
vihreiden kunnallisvaaliehdokas, tulkki
yusufsaid(at)gmail.com
gsm 040 8375775

Liite:
Espoon Vihreiden kevätkokouksessa 13.4. vahvistamat kunnallisvaaliehdokkaat

Helander Hannele, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheterapeutti

Hertell Sirpa, pääsihteeri

Hopsu, Inka, opettaja

Järvisalo Kaj, toiminnanjohtaja

Kujala Sami, laboratorioteknikko

Lindholm Jarmo, yrittäjä, taiteilija

Lindroos Marjut, FM, ryhmänohjaaja

Lindroos Sirkka, KTM

Niska-Virta Johannes, diakoni, kehittämispäällikkö
Ruohonen Merja, kirjapainoteknikko, atk-tukihenkilö
Stambej Ville, MMM, luokanopettaja

Tarnanen Niilo, sävellyksenopiskelija, mus. yo
Volotinen Teresia, FM erityisopettaja

Vuori Mirjami, projektipäällikkö

Yusuf Said, tulkki

Aiemmin vahvistetut ehdokkaat löydät kotisivuiltammewww.espoonvihreat.fi