(Espoon Vihreät tiedote 22.10.2012) Vuoden 2050 Espoossa luonto ja kaupunki yhdistyvät toimivaksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Länsiväylä Helsingistä Matinkylään asti on
muutettu bulevardiksi, jonka varrelle on rakennettu uusia asuntoja ja työpaikkoja. Kaupunginosat yhdistyvät toisiinsa nopean verkkomaisen raideliikenteen avulla, jossa on kiinnitetty huomiota toimivaan poikittaisliikenteeseen. Kompakteissa kaupunginosissa peruspalvelut, joukkoliikenne ja korttelimetsä tai -niitty löytyvät kotikulmilta.

Näin linjaa Espoon Vihreiden julkaisema visio Espoosta vuonna 2050. Visiossa on kaksi eri asukasmääriin perustuvaa skenaariota asutuksen sijoittumisesta ja  kaavoitustarpeista.

Tekniikan kehitys tulee muuttamaan niin ihmisten ja tavaroiden liikkumista kuin palveluiden järjestämistä. Kaupunkisuunnittelussa ja päätöksenteossa on katsottava riittävän kauas, jotta kestävä
kaupunkirakenne on totta neljänkymmenen vuoden päästä.

”Kattavien lähipalveluiden ja oikein sijoitettujen työpaikkakeskittymien ansiosta arkiliikkuminen sujuu helposti jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Autoilun aiheuttama tilantarve, päästöt ja melu
vähenevät. Tontit voidaan käyttää tehokkaammin asuntorakentamiseen ja sitä voidaan keskittää pienemmälle alueelle. Näin säästetään  lähivirkistysalueet, jotka ovat tärkeitä asukkaille ja
luonnon monimuotoisuuden vaalimiselle”, sanoo visiotyötä vetänyt Niilo Tarnanen.

Eheä raiteisiin tukeutuva kaupunki on ekotehokas.

”Espoossa asuminen keskittyy vuonna 2050 ratojen eli länsimetron, rantaradan ja pikaraitioteiden varsille kaupungin etelä- ja keskiosiin. Muualle on rakennettu varovaisesti ja arvokkaat luonto- ja
virkistysalueet säästäen. Seuraavalla valtuustokaudella tämä tarkoittaa mm. Keran alueen rakentamista sekä pikaratikkayhteyden suunnittelua Suurpeltoon”, linjaa kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Kun asemien seuduille rakennetaan kaupunkimaisesti umpikortteleita ja sopiviin paikkoihin korkeitakin rakennuksia, säästyy tilaa puistoille ja lähimetsille. Vihreyttä saadaan myös viherkatoilla ja kattopihoilla. Suosittuja pientaloja taas voidaan rakentaa tiiviisti näiden keskusten
laitamille lähelle palveluita.

”Olennaista on inhimillinen mittakaava. Jokaisesta aluekeskuksesta  on kivenheitto reuna-alueelle virkistäytymään ja reunoilta on näppärä piipahtaa kävellen tai joukkoliikenteellä keskukseen asioimaan. Päivittäiset lähipalvelut, kuten päiväkodit, peruskoulut ja  lähikaupat
löytyvät kävelymatkan päästä kotoa. Kaupunkikeskuksissa  rakennusten kivijalat ovat täynnä liike- ja  harrastetiloja”, kaupunkisuunnitteluaktiivi Kirsi Louhelainen sanoo.

Espoon työpaikat ovat muuta Suomea enemmän palvelu- ja luovilla aloilla. Teknologiset edistysaskeleet avaavat uusia mahdollisuuksia.

”Täällä on mahdollista yhdistää sujuva arki erinomaisiin palveluihin ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin virkistävän luonnon äärellä. Etäpalvelut ja verkkoasiointi helpottavat elämää ja vähentävät liikkumistarvetta”, visioi Louhelainen.

Espoo Visio 2050 kokonaisuudessaan verkossa:
https://www.espoonvihreat.fi/politiikka/espoo-2050-kaupunkivisio

Lisätiedot:
Tiina Elo
kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja
p. 045 261 7447
tiina.elo@vihreat.fi

 

Espoo 2050 – visio vihreästä kaupungista
Ke 24.10. klo 18-19.30 Ison omenan kirjaston kokoustila Huvitus

Millainen kaupunki Espoo on vuonna 2050: Asutaanko torneissa vai
ekovilloissa? Liikutaanko sähköautolla vai pikaratikoilla? Onko luonto
kaupungissa rakennettuina puistoina vai luonnontilaisina lähimetsinä?

Tervetuloa keskustelemaan Vihreästä kaupunkivisiosta! Keskuselussa
mukana vastavalittu Espoon kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen.

Ohjelma:
klo 18.00-18.10 Tervetulosanat, Tiina Elo,
kaupunkisuunnittelulautakunnan varapj.

Klo 18.10-18.30 Espoo 2050 -Vihreä visio,  Niilo Tarnanen,
Visiotyöryhmän puheenjohtaja

klo 18.30-18.45 Kommenttipuheenvuoro, Torsti Hokkanen, Espoon
kaupunkisuunnittelupäällikkö

klo 18.45-19.30 Keskustelua Vision teemoista: Keinot viihtyisän
tulevaisuuden kaupungin rakentamiseen

Tutustu Espoon Vihreiden kaupunkivisioon 2050 etukäteen:
https://www.espoonvihreat.fi/politiikka/espoo-2050-kaupunkivisio/
Tilaisuuden järjestää Espoon Vihreät ry.

*   *   *