Espoon Vihreät ry on Espoossa toimiva Vihreän liiton kunnallisjärjestö,
jonka tavoitteena on jättää hyvän elämän edellytykset ja puhdas
elinympäristö myös meitä seuraaville sukupolville.

Haemme joukkoomme kokopäivätoimista

TOIMINNANJOHTAJAN  HOITOVAPAAN SIJAISTA
ajalle 1.10.2015-31.7.2016. Tehtävä on määräaikainen.

Toiminnanjohtaja vastaa Espoon vihreiden järjestötoiminnasta, taloudesta
ja vaalikampanjoista. Toiminnanjohtajan tehtävänä on tukea
paikallisjärjestöjemme ja Espoon vihreän valtuustoryhmän toimintaa sekä
toimia valtuustoryhmän ja Espoon Vihreiden hallituksen sihteerinä.
Lisäksi työhön kuuluu yhteistyötä muiden vihreiden järjestöjen ja
puoluetoimiston kanssa.

Edellytämme sinulta kokemusta järjestötoiminnasta, taloushallinnon
osaamista, paineensietokykyä sekä kykyä hahmottaa ja organisoida suuria
kokonaisuuksia. Työssä onnistuminen edellyttää lisäksi sujuvaa suullista
ja kirjallista suomen kielen taitoa, sosiaalisen median tuntemusta sekä
tietoteknistä osaamista (Office-ohjelmistot, sähköpostilistojen ja
nettisivujen päivittäminen).

Arvostamme innostunutta asennetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä
vihreän aatteen, toiminnan ja politiikan tuntemusta. Lisäksi
kuntapolitiikan tuntemus, kampanjakokemus, kielitaito ja soveltuvat
opinnot katsotaan eduksi. Työskentely toiminnanjohtajana vaatii
oma-aloitteisuutta sekä joustavuutta työajoissa. Työhön kuuluu myös
ilta- ja viikonlopputöitä.

Me tarjoamme sinulle monipuolisen ja haastavan tehtävänkuvan, innostavan
työyhteisön sekä ainutlaatuisen näköalapaikan Suomen toiseksi suurimman
kaupungin politiikan ytimessä.

Pääasiallinen työn suorituspaikka on Vihreän liiton puoluetoimisto
Helsingissä, mutta työ edellyttää luonnollisesti runsaasti liikkumista
Espoossa. Tehtävään sovelletaan kuukauden koeaikaa. Vihreissä
toiminnanjohtajan peruspalkka on 2376,85 €/kk ja työaika 37,5 tuntia
viikossa.

Espoon vihreiden hallitukselle osoitettu vapaamuotoinen hakemus
ansioluettelon ja palkkatoiveen kera toimitetaan sähköisesti 7.8 kello
16:00 mennessä puheenjohtaja Kaarina Saramäelle osoitteeseen
kaarina.saramaki@vihreat.fi

Haastattelut järjestetään Espoossa 24.- 27.8., jonka jälkeen Espoon
vihreiden hallitus tekee päätöksen valittavasta henkilöstä.

Lisätietoja tehtävästä antavat Espoon vihreiden puheenjohtaja Kaarina
Saramäki 050-3378331 sekä toiminnanjohtaja Kimmo Kyrölä 040-8454747