Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava ohjaa Espoon rakentamista kauas tulevaisuuteen. Vihreät esittivät kaupunginhallituksessa 24.5.2021 vaihtoehtoa, jolla Pohjois- ja Keski-Espoota kehitettäisiin ilmaston kannalta kestävästi, luontoa vaalien ja asiantuntijatietoon perustuen.

“Valtuustoon etenevä yleiskaava hajauttaa merkittävästi kaupunkirakennetta eikä siten vastaa kaupungin kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin”, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen sanoo. “Uudenmaan ELY-keskuksen ja ympäristölautakunnan laaja kritiikki on valitettavasti ohitettu valmistelussa, joten emme voineet hyväksyä esitettyä ratkaisua”, hän lisää.

Vihreät ovat tehneet kaavan käsittelyn yhteydessä sekä kaupunkisuunnittelulautakunnassa että kaupunginhallituksessa asiantuntijalausuntojen pohjalta lukuisan määrän muutosesityksiä, mutta ne eivät ole saaneet enemmistön tukea.

“Yleiskaavaehdotuksessa osoitetaan erittäin suuri määrä uutta asumista luonto- ja virkistysalueille. Olemme esittäneet arvokkaimpia kohteita suojeltavaksi ja virkistysalueita laajennettavaksi, jotta luontohaittaa voitaisiin kompensoida”, toteaa kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Risto Nevanlinna.

Espoon asukasmäärä kasvaa voimakkaasti. Riittävien luonto- ja virkistysalueiden turvaaminen on tärkeää uusien ja tiivistyvien asuinalueiden lähistöillä myös Pohjois- ja Keski-Espoossa.

“Riittävät luonnontilaiset lähivirkistysalueet vähentävät Nuuksion kansallispuistoon ja Natura-alueisiin kohdistuvaa käyttöpainetta”, Nevanlinna muistuttaa.

Vihreät esitti muun muassa Nuuksion Pitkäjärven rantojen säilyttämistä virkistyskäytössä sekä Oittaan virkistysalueen laajentamista rakentamiselle osoitettua aluetta supistamalla.

Espoo on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä

“Vihreät haluaa varmistaa, että Pohjois- ja Keski-Espoon tuleva kaupunkirakenne mahdollistaa tärkeiden lähipalvelujen ja toimivan joukkoliikenteen järjestämisen. Yleiskaavan pitää edistää – ei hidastaa – Espoon tavoitetta hiilineutraaliudesta”, sanoo Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell.

“Kaupunginhallituksen hyväksymä yleiskaava pienentää toteutuessaan merkittävästi myös Espoon hiilinieluja ja -varastoja”, Hertell painottaa.

Vihreiden esityksissä huolehditaan asumisen monipuolisuudesta ja suitsitaan Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti kaupunkirakenteen haitallista hajautumista. Uuden rakentamisen painopiste olisi Vihreiden mielestä tärkeää pitää olemassaolevan asutuksen läheisyydessä.

“Ilmastokestävän kaupunkirakenteen turvaaminen ja luontoalueiden mahdollisimman laaja säästäminen olisi taloudellisesti järkevää, ja siten voitaisiin rakentaa myös asukkaille viihtyisämpää ja toimivampaa kaupunkia”, Hertell toteaa.

Katso Espoon Vihreiden vaihtoehtoesitys Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaksi täältä:
Vihreiden vaihtoehtoesitys

 

Lisätietoja:
Henna Partanen, kaupunginhallituksen 1. vpj.
040 761 9024, henna.partanen@vihreat.fi

Sirpa Hertell, Vihreiden valtuustoryhmän pj.
050 566 6818, sirpa.hertell@vihreat.fi

Risto Nevanlinna, kaupunkisuunnittelulautakunnan vpj.
050 412 9496, risto.nevanlinna@vihreat.fi