“Ilmasto-ohjelmasta pyydettiin ja saatiin lukuisia kannustavia lausuntoja. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kiteytti hienosti: Kestävän kehityksen kasvatus pitää sisällään ymmärryksen ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimykset toimia kestävästi ja ilmastonmuutosta torjuen. Päästöjen vähentämisen kannalta keskeisiä ovat kaukolämmön tuotanto, liikenne, rakentaminen ja lämmitys. Espoon päästökehityksen suunta on onneksi oikea, sillä viime vuonna asukaskohtaiset päästöt vähenivät ennätykselliset 10 % edellisvuodesta” iloitsee keskeisesti ohjelman syntyyn vaikuttanut, kestävä kehitys -ohjelmaryhmän puheenjohtaja, pitkän linjan vihreä vaikuttaja Sirpa Hertell

Hyvän ohjelman myötä varsinainen työ tietysti vasta alkaa. Tavoitteisiin pyritään seuraavilla keinoilla:
1) Parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa ja lisätään vähäpäästöistä liikkumista
2) Tehdään Espoosta toimiva pyöräilykaupunki
3) Vauhditetaan asuinrakennusten korjausrakentamista sekä lisä- ja täydennysrakentamista
4) Edistetään uusiutuvien energianlähteiden käyttöönottoa
5) Maankäytön suunnittelulla tuetaan vähäpäästöistä elämäntapaa
6) Kaupunkiorganisaatio vähentää oman toimintansa ilmastovaikutuksia

“Kaupungin oman ilmastotyön lisäksi oleellista on yhteistyö eri sidosryhmien, erityisesti Fortumin kanssa. Vaikka Fortumin panostus Suomenojan lämmön talteenottolaitokseen ja Otaniemen geotermiseen voimalaitokseen ansaitsee kiitosta, tuotetaan Espoon kaukolämmöstä yhä 60% kivihiilellä. Meidän pitäisi kaupunkina ja tärkeänä asiakkaana vaatia Fortumilta konkreettisia suunnitelmia siitä, miten hiilen poltosta luovutaan Espoon kaukolämmön tuotannossa jo lähivuosina” toteaa alusta asti ohjelman valmistelussa mukana ollut ympäristölautakunnan puheenjohtaja Henna Partanen (vihr)

Sirpa Hertell, Henna Partanen ja ilmasto-ohjelma

Sirpa Hertell, Henna Partanen ja uusi ilmasto-ohjelma

Ilmasto-ohjelman löydät kokonaisuudessaan täältä

Henna Partanen jätti kokouksessa toivomuksen ”Valtuusto toivoo, että kaupunki peräänkuuluttaa Fortumia esittämään konkreettisen suunnitelman siitä, millä käytännön ratkaisuilla se etenee Espoossa kohti hiilivapaata energiantuotantoa jo seuraavien vuosien aikana.” joka hyäksyttiin äänin 46-21. Kuva äänestystuloksesta Henna Partasen sivuilla

Espoo hyväksyi ilmasto-ohjelman