Espoon Vihreät ottavat ilolla vastaan hallituksen päätöksen perustaa Helsingin seudulle metropolihallinto, jota johtaa vaaleilla valittu valtuusto. Kaikkien seudun kuntien vihreät ovat kannattaneet metropolihallintoa ja Espoon Vihreät pitävätkin nyt tehtyä päätöstä erittäin tärkeänä edistysaskeleena kuntarakenteen uudistamisessa.

”Toivon, että hallituksella on rohkeutta antaa metropolihallinnolle riittävästi valtaa sekä vahva rahoitus, kun näistä jatkovalmistelussa päätetään”, sanoo Espoon vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Metropolihallintoon liittyvän lainsäädännön valmistelu käynnistetään nopealla aikataululla, mutta samaan aikaan jatketaan kuntaliitosselvityksiä alueella.

”Kuntaliitosselvitysten yhteydessä on hyvä mahdollisuus tarkastella kuntien tehtäväkenttää myös metropolihallinnon näkökulmasta. Suuret kuntaliitokset eivät liene tarpeellisia laajan metropoliratkaisun jälkeen”, toteaa Hopsu.

Onnistuneesti toteutettuna metropolihallinto purkaa nykyistä kuntien väliseen yhteistyöhön muodostunutta hallintoviidakkoa, vähentää päällekkäistä työtä ja tuo seututason päätöksenteon läpinäkymättömistä yhteistyöelimistä asukkaiden ulottuville.

”Metropoliratkaisun avulla voidaan kehittää yhdyskuntarakennetta ekologisesti kestäväksi, vähentää alueellista eriarvoisuutta ja jakaa sosiaalista vastuuta metropolialueen rajojen sisäpuolella”, Hopsu päättää.