Kaupunginjohtajan eläköitymisilmoituksen alle on jäänyt vain viikko ilmoituksen jälkeen salassa luottamushenkilöiltä aloitettu mittava kaupungin hallinto- ja tukipalveluita koskeva organisaatiouudistus. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on tehnyt 20.5.2024 mappipäätöksen uudistuksen käynnistämisestä rahoitusjohtaja Ari Konttaksen johdolla. Päätöksen mukaisesti on nyt kiireessä perustettu työryhmiä ja aloitettu muutamaa sataa kaupungin työntekijää koskevat yhteistoimintamenettelyt. 

“Asian käynnistyminen ja uudistuksen mittakaava on mitä ilmeisimmin tullut täytenä yllätyksenä yksiköiden johtajille. Osa yt-menettelyiden piiriin päätyneistä työntekijöistä on saanut kuulla asiasta kaupungin viestinnän kautta, sillä esihenkilöille ei ole annettu aikaa kertoa itse tilanteesta. Tämä on kertakaikkisen huonoa henkilöstöjohtamista eikä vastaa kaupungin arvoja.” sanoo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen.

Yllätyksenä koko uudistus tässä mittakaavassaan on tullut myös luottamushenkilöille. Kaupunginhallitus sai kuulla kolmeminuuttisen suusanallisen selostuksen asialistan ulkopuolelta maanantain 17.6.2024 kokouksen päätteeksi, juuri ennen kesätaukoa.

“On kestämätöntä, että kaupunginhallitus ja lautakunnat on pidetty täysin pimennossa tämän mittaluokan henkilöstöpoliittisen toimen käynnistämisestä. Pitäisihän esimerkiksi johtamani Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokuntana toimivan tila- ja asuntojaoston olla tietoinen siitä, että Tilapalveluiden henkilöstöstä merkittävä osa on asetettu yhteistoimintamenettelyn piiriin. Jaoston kokous pidettiin aamulla ennen kaupunginhallituksen kokousta eikä asiasta mainittu silloin vielä sanallakaan,” Partanen huomauttaa.

“Irtisanoudumme Vihreänä ryhmänä täysin kaupungin henkilöstön huonosta kohtelusta. Yt-neuvotteluiden aloittaminen juuri ennen kesälomia on kaupunginjohtajalta ruma lomantoivotus.” Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikki Kauste jatkaa.

Kaupunginjohtaja perustelee henkilöstölle uudistuksen aloitusta valtuuston 7.12.2023 tekemällä talousarviokirjauksella, joka perustui valtuutettujen haluun saada selvitystä mahdollisista päällekkäisistä hallintotoiminnoista, joita soteuudistuksen jälkeen kaupungille olisi kenties jäänyt. Kirjaus kuului: 

“Vuoden 2024 aikana tuodaan luottamushenkilökäsittelyyn valtuuston päätöksen mukaisesti arviointi Espoon optimaalisesta organisaatiosta ja tarvittavista tuki- ja hallintopalvelutoiminnoista ja it-tuista sote-uudistuksen jälkeisessä kaupunkiorganisaatiossa. Tämä käsittää koko kaupungin hallinto ja esikuntatoiminnot. Arvioinnin käsittelyn yhteydessä tarkastellaan mahdollisuuksia keventää hallintoa. Painopisteenä on oltava lakisääteisten palvelujen hoitaminen sekä sellaisten kuntalaisille tarpeellisten palvelujen tuottaminen, joita mikään muu toimija kaupunkiyhteisössä ei tuota tai voi tuottaa.“

Tämän kirjauksen perusteella on kuitenkin ryhdytty valmistelemaan keskitettyä tuki- ja hallintopalvelumallia, jossa yksiköiden tukipalvelut siirrettäisiin laajasti konsernihallintoon. 

“Kannatamme hallinnon keventämistä silloin, kun aidosti voidaan löytää päällekkäisiä tai turhia toimintoja sote-uudistuksen jälkeisessä ajassa. Kannatamme myös keskittämistä, mikäli siitä saadaan synergiaetuja. Emme kuitenkaan kannata toimintojen itsetarkoituksellista keskittämistä tai ulkoistamisia silloin, jos vaikkapa koulujen arjen työ tai kaupungin ydintoimintojen kuten rakennuttamisen tai luvitusten prosessit hankaloituvat.” Mikki Kauste linjaa.

“Espoon kaupungin henkilöstö on kaupunkiorganisaation tärkein voimavara. Uudistukset tulee tehdä aidosti hyvässä yhteishengessä kaikkia osapuolia kuullen ja erilaiset näkökohdat huomioiden. Nyt tässä on menty aivan metsään.” toteaa valtuuston 2. varapuheenjohtaja Inka Hopsu

“Tuen valtuuston nykyistä puheenjohtajaa, Markku Sistosta siinä, että luottamushenkilöiden valta tulee palauttaa ja päätöksenteko saattaa nykyistä läpinäkyvämmäksi. Tällaisia toimia ei voi tuoda yllätyksenä vain tiedoksi päättäjille. Se olisi niin asukkaiden kuin kaupungin henkilöstönkin etu, että demokraattinen päätöksenteko toimisi.” Hopsu päättää.