(Tiedote Espoon Vihreät 21.10.2008)
Espoon Vihreät ei ole ottanut ulkopuolista rahoitusta vaalikampanjaansa. Julkistamalla vaalirahoituksensa ja kulunsa ennen vaaleja vihreät haluavat lisätä politiikan avoimuutta, joka on ollut vihreille tärkeä periaate. Näin Espoon Vihreät haastavat muut puolueet julkistamaan oman rahoituksensa.

– Vihreiden kampanja on rahoitettu suurimmaksi osaksi luottamushenkilöpalkkioista neljän vuoden aikana säästetyillä varoilla. Loput koostuvat 80 euron ehdokasmaksuista sekä pienestä tuesta Vihreältä liitolta. Kun lehdet ovat täynnä suuria mainoksia, on äänestäjien hyvä tietää kuka ne on maksanut. Emme ole ottaneet yhtään rahaa ulkopuolisilta, ei yrityksiltä eikä yksityishenkilöiltä, kertoo Espoon Vihreiden puheenjohtaja Nina Knaapila.

Espoon Vihreiden vaalibudjetti on noin 60 000 euroa, josta suurimmat kulut syntyvät kaikkien ehdokkaiden yhteismainoksista Länsiväylässä ja Helsingin Sanomissa sekä vaalilehden painamisesta ja jakelusta. Lisäksi pienempiä kuluja tuli valokuvauksesta, elokuvanäytöksistä, sähköauton vuokrasta sekä tapahtumien järjestämisestä.

– Luottamusta politiikkaan voidaan vahvistaa vain jatkuvalla avoimuudella. Olemme kertoneet mitä asioita Vihreät ovat Espoossa saaneet aikaiseksi ja nyt kerromme miten olemme rahoittaneet vaalikampanjan. Näiden perusteella äänestäjät voivat arvioida toimintamme ja tehdä päätöksensä ensi sunnuntaina, Espoon Vihreiden varapuheenjohtaja Tony Hagerlund, tiivistää.

Arvioidakseen oman toimintansa tehokkuutta Espoon Vihreät ovat koonneet kuluneen kauden saavutuksensa ja tappionsa raportiksi, joka löytyy kotisivuilta osoitteestawww.espoonvihreat.fi/valtuustokausiraportti . Sivuilta löytyy myös tiedot vaalirahoituksesta ja osa ehdokkaista on myös julkaissut oman rahoituksensa kotisivuillaan.

Lisätietoja:

Nina Knaapila
Espoon Vihreiden puheenjohtaja, valtuutettu
050 5231 417

Tony Hagerlund
Espoon Vihreiden varapuheenjohtaja
050 544 33223