(Espoon Vihreät tiedote 18.1.2011)Kansanedustaja Jyrki Kasvi toimii Espoon valtuuston puheejohtajana 2011 – 2012 . Puheenjohtajakauden tavoitteekseen hän nostaa valtuustotyön ja ylikunnallisen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden parantamisen.

Tällä hetkellä kuuma aihe on Helsingin seudun tulevaisuus. Kuntalaisten elämä ei noudata kuntarajoja, joten liikkuminen ja palvelut tulee hoitaa koko seudun tasolla. Kasvi näkee ratkaisuna seutuvaltuuston, joka korvaisi nykyiset monimutkaiset ja eri alueille ulottuvat seudulliset hallinnot. Se päättäisi demokraattisesti koko seutua koskevista asioista.

– Tulevan suurkaupungin seutuvaltuusto päättäisi joukkoliikenteestä, jäte- ja ympäristöpalveluista, kirjastoista, erikoissairaanhoidosta sekä yleiskaavoituksesta ja väylien rakentamisesta. Voisimme ottaa oppia Tukholmasta, ehdottaa Kasvi.

Valtaa jaettaisiin myös alaspäin. Kaupunginosavaltuustoissa asukkaat pääsisivät paremmin vaikuttamaan oman alueensa asioihin, kuten katusuunnitelmiin ja asemakaavoihin. Maailmassa on useita alun perin erillisistä kaupungeista muodostuneita metropoleja.

– Kirjastot, jätehuolto ja joukkoliikenne toimivat jo nyt hyvin seudullisesti, joten näistä on hyvä kehittää yhteistyötä eteenpäin.

Lisätietoja:

Jyrki Kasvi
kansanedustaja, valtuuston puheenjohtaja 2011 – 2012
puh 050 511 3120
jyrki.kasvi(at)eduskunta.fi