(Espoon Vihreät tiedote 26.9.2008)

Helsingin kaupunginvaltuuston päätös käynnistää kuntaliitoksen selvittäminen yllätti espoolaiset. Pääkaupunkiseudun yhteisvaltuusto päätti kokouksessaan kesäkuussa yksimielisesti olla käynnistämättä kuntien yhdistämiseen johtavaa selvitystyötä. Omassa kokouksessaan Helsingin valtuusto kuitenkin hyväksyi toivomuksen, johon Helsingin tämänviikkoinen päätös pohjautuu.

Espoon Vihreiden puheenjohtajisto painottaa, että selvitystyö on täysin Helsingin oma hanke, jossa Espoo ja Vantaa eivät ole mukana.

– Espoon Vihreät ei pidä Helsingin menettelytapaa yhteistyötä edistävänä. Yhteistyö pääkaupunkiseudulla on ilman pakkoa edennyt hyvin. Kuntalaiset voivat käyttää palveluja yli kuntarajojen, eikä hallinnon yhdistämiselle näillä näkymin ole tarvetta eikä perusteita. Olennaista on sen sijaan huolehtia,että lähidemokratia ja kuntalaisten osallistumismahdollisuudet toteutuvat. Kehyskuntien tulee myös olla mukana seutuhallinnossa, koska yhdyskuntarakenteen hajoaminen ja liikenteen kasvu tapahtuu siellä, Espoon Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell toteaa.

Helsingin käynnistämässä selvitystyössä ei ole kysymys kuntalain mukaisesta virallisesta selvityksestä vaan paremminkin tutkimuksesta, jolla tutkitaan kuntaliitosten eri vaihtoehtoja Helsingin näkökulmasta. Toivottavasti samalla tutkitaan myös ?nollavaihtoehtoa?, eli yhteiselon jatkamista nykyiseen malliin.

– Espoon Vihreät haluaa tiivistää seutuyhteistyötä kaikkien seudun neljäntoista kunnan kanssa. Ilmastonmuutosta voidaan torjua vain parantamalla koko työssäkäyntialueen joukkoliikenteen laatua ja sujuvuutta. Siihen tarvitaan poliittista tahtoa tehdä yhteistyötä yli kunta- ja puoluerajojen. Helsingin tekemä avaus on Espoon Vihreiden mielestä valitettavasti omiaan vaarantamaan yhteistyön tien, Espoon Vihreiden puheenjohtaja Nina Knaapila toteaa.

Lisätiedot:

Valtuustoryhmän pj.
Sirpa Hertell,
GSM 050 5666 818

Espoon Vihreät ry, pj.
Nina Knaapila,
GSM 050 5231 417

Kaupunginhallituksen varapj.
Raimo Inkinen
GSM 050 521 3255