– Vihreiden tärkein tavoite on turvata palvelut ja huolehtia espoolaisten hyvinvoinnista. Vaikeassakin taloustilanteessa pidämme tärkeänä, että terveyspalveluiden ja päivähoidon asiakasmaksut eivät nouse kohtuuttoman suuriksi. Jo kertaalleen olemme torjuneet massiiviset maksukorotukset. Haluamme myös varmistaa, että vanhusten kotihoitoon on riittävät voimavarat, kun yhä useampi huonokuntoinen ikäihminen joutuu selviytymään arjesta kotona, toteaa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Vihreiden valtuustoryhmä edellyttää, että Espoo säilyttää varhaiskasvatuksen ja opetuksen hyvän laadun.

– Haluamme, että espoolaisilla lapsilla ja nuorilla on jatkossakin oikeus laadukkaaseen ja tasa-arvoiseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Valtuuston tekemiä päätöksiä subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ja päiväkotien ryhmäkoosta ei tule avata, painottaa valtuustoryhmän puheenjohtaja ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Inka Hopsu.

Vihreät vaativat riittäviä toimia koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien selättämiseksi.

– Kehysneuvotteluissa päätetty 10 miljoonan euron vuosittainen lisäys sisäilmaongelmaisten koulujen yllättäviin korjausarpeisiin on virkamiesesityksessä vesitetty siten, että raha olisi haettava investointiohjelman sisältä muiden hankkeiden kustannuksia alentamalla. Tämä ei vastaa neuvottelujen tulosta, toteaa Hopsu.

– Edellytämme, että rakennusten korjaukseen ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn varataan oikeasti lisää rahaa. Lasten ja opettajien oireiluun on puututtava välittömästi, jatkaa Elo.

Sivistystoimen arvion mukaan 280 miljoonan euron vuosittainen investointikatto ei riitä kaikkien tarpeellisten koulujen rakentamiseen. Tarpeisiin nähden 10 vuoden investointisuunnitelmassa on noin 132 miljoonan euron vaje.

– Lasten ja nuorten määrä kasvaa ja kaupungin on pystyttävä tarjoamaan kaikille koulu- ja päiväkotipaikat siten, että perheiden arki sujuu. Marraskuun talousarvioneuvotteluihin on saatava realistinen arvio siitä, millaisia vaikutuksia koulu- ja päiväkotihankkeiden lykkäämisellä olisi, vaativat Elo ja Hopsu.

Vihreät ovat valmiita lykkäämään tieinvestointeja, jotta koulukorjauksiin ja uusien koulujen rakentamiseen saadaan lisää rahaa. Lisäksi Vihreät haluaa parantaa pyöräilyn edellytyksiä Espoossa.

– Valtuusto hyväksyi juuri ilmasto-ohjelman, jossa pyöräilyn edistäminen on yksi kuudesta päätavoitteesta. Pyöräilyn on todettu edistävän terveyttä ja hyvinvointia. Pyöräilyn houkuttelevuuden lisääminen edellyttää turvallisia, sujuvia ja laadukkaita pyöräteitä, painottaa Elo.

Vihreä valtuustoryhmä kantaa huolta kaupungin velkamäärän nopeasta kasvusta ja pitää tärkeänä, että velkamäärä käännetään laskuun vuoteen 2020 mennessä. Vihreät kuitenkin edellyttävät, että kaupungin velkaantumista hillitään vastuullisesti siten, että asukkaille tärkeät palvelut voidaan turvata.

Kaupunginjohtajan jo muutenkin tiukka kehysesitys pitää sisällään 15 miljoonan euron lisäsäästötavoitteen toimialoille. Pidämme kunnallisveron maltillista nostoa parempana ratkaisuna talouden tasapainottamiseen ja velkamäärän kasvun taittamiseen kuin merkittävää palvelutason laskua ja koulukorjausten lykkäämistä, painottavat Elo ja Hopsu.

Vuoden 2017 talousarvion kehyksestä ja veroprosentista päätetään kaupunginhallituksessa 29.8 ja valtuustossa 12.9.

Lisätietoja:
Tiina Elo, p. 045 261 7447
Inka Hopsu, p. 040 758 9545