Espoon kaupunginhallitus päätti tänään esittää valtuustolle Espoon ensi vuoden kunnallisveroprosentin pitämistä 18,0 prosentissa. Jos kaupungin menoja ei karsita, tuloksena on alijäämäinen talousarvio ja kaupungin velkaantuminen.

Espoon Vihreät eivät hyväksy palveluleikkauksia vaan vaativat opetuksen laadun turvaamista, terveitä tiloja kouluille ja päiväkodeille sekä lisäresursseja nuorten mielenterveyspalveluihin. Tästä syystä Vihreät yhdessä SDP:n kanssa esittivät kaupunginhallituksen kokouksessa veroprosentin nostoa 0,25 prosenttiyksiköllä nykyisestä. Korotuksen jälkeenkin Espoon veroprosentti olisi ollut Manner-Suomen matalampia. Esitys hävisi äänin 10-5.

“Taloussuunnitelman kehys on ilman veronkorotusta erittäin tiukka. Käytännössä tämä tarkoittaa joko hyvinvointipalveluiden leikkaamista tai kaupungin velkaantumista.” Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Jyrki Kasvi huokaa. “Mihinkään parannuksiin ei ole varaa.”

Yksin opetukseen ja varhaiskasvatukseen esitetään lähes 4,5 miljoonan euron säästöjä, joita Vihreät eivät hyväksy. 

“Lapsista ja nuorista säästäminen on lyhytnäköistä politiikkaa.” Sanoo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen. “Sen sijaan tulisi panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin kuten lasten terapiapalveluihin, nuorten mielenterveyspalveluihin ja perhesosiaalityöhön.”

Espoon väkiluku kasvaa voimakkaasti, eikä kaupungin vuoteen 2030 ulottuva investointiohjelma riitä vastaamaan etenkään koulu- ja päiväkotitilojen tarpeeseen. 

“On kestämätöntä, että monia koulujen peruskorjauksia on jouduttu lykkäämään vuosien päähän, ja investointiohjelmasta puuttuu useita päiväkoteja kokonaan.” Partanen kertoo. 

Vihreät vaativat, että investointiohjelman vuosittaiseksi ohjeelliseksi kattosummaksi päätettyä tasoa nostetaan todellista tarvetta vastaavalle tasolle.

“Veroprosentin noston myötä kaupungin ei tarvitsisi jatkuvasti velkaantua investointeja varten vaan talous olisi kestävällä pohjalla voimakkaasta kasvusta huolimatta.” Kasvi summaa. “Velaksi kasvamisen lasku jää meidän lastemme maksettavaksi.”