(Espoon Vihreiden tiedote 25.5.2008) Luottamushenkilöiden kokouspalkkioita on tapana korottaa kerran neljässä vuodessa. Kysymys on ajankohtainen kunnallisvaalien lähestyessä.

– Periaatteet seuraavan valtuustokauden kokous- ja vuosipalkkioista sekä ansiomenetyksistä ja lastenhoidon korvauksista tulee päättää ennen vaaleja Näin päätöksen tekisivät nykyiset valtuutetut uusille valtuutetuille, Knaapila vaatii.

Knaapila itse on vihreiden edustaja palkkioiden nostoa pohjustavassa puolueiden yhteisessä paikkajakotoimikunnassa.

– Kunnassa luottamushenkilöt määrittelevät itse palkkiot, joka vaihtelee kunnittain huomattavasti. Luottamushenkilöille tulee avoimesti maksaa kokouspalkkioina kohtuulliset korvaukset paljon aikaa vievistä luottamustehtävistä. Pääkaupunkiseudun kaupungeissa palkkiot voisivat olla samansuuruisia, sillä tehtävät ja vastuut ovat saman tasoisia, Knaapila kertoo.

Demokratia saa maksaa! Toimiva, demokraattinen yhteiskunta antaa kaikille mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon. Palkkiotason on oltava riittävän korkea, jotta kuntalainen motivoituu käyttämään vapaa-aikaansa kokouksiin. Toisaalta on annettava myös pienten lasten vanhempien irrottautua lastenhoidosta maksamalla lastenhoidonkorvausta nykyistä realistisemmalla summalla.

– Poliittinen rahankäyttö on oltava kaikilla tasoilla mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Erityisesti niissä tehtävissä, joissa palkkojen tai palkkioiden suuruudesta päättävät niiden saajat, on tärkeää, että kansalaiset tietävät minkä suuruisista summista on kyse ja ketkä rahaa saavat, Knaapila edellyttää.

Nyt eduskuntavaaliehdokkaiden saamien tukien ollessa tapetilla ja kunnallisvaalien lähestyessä olisi hyvä tuoda julkisuuteen sekä henkilöiden että puolueiden saamat palkat, palkkiot, tuet yksityisiltä ja muut etuudet. Espoossa on ensimmäistä kertaa koottu virkamiesten toimesta yhteen eri luottamustehtävistä maksettavat kokouspalkat, kokousten lukumäärät sekä vuosipalkkiot.

Lisätietoja:

Nina Knaapila
Espoon Vihreiden puheenjohtaja, valtuutettu
nknaapila(at)hotmail.com
050-5231417

Lari Karreinen
Espoon Vihreiden toiminnanjohtaja
lari.karreinen(at)vihreat.fi
0400 487 642